7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Žymė: Edmundas Gedgaudas

Straipsniai, kuriuos parašė Edmundas Gedgaudas

Įsimintiniausi 2020 m. muzikos įvykiai

...tas su grigališkomis giesmėmis iš XIV XVI a. Vilniaus rankraščio. Edmundas Gedgaudas: Kai lapkričio 3 d. griūdamas sutraiškiau šlaunikaulį, mane operavo puikus ...


Mėnulio giesmės. Vadovauja meilė

Vietoj epigrafo: „Taip, labai svarbus ir darbštumas, ir įžvalgos, ir vaizduotė, bet tik tada, jei viskam vadovauja niekuo nepakeičiamoji meilė. (...) Aišku, neabejodamas sutinku, k...


Mūza. Melancolia

...nge aptikau triraidį KFC, sakyte sakantį: „pamirškit...“ O kas toliau?“ (Edmundas Gedgaudas. Prisijaukinant Vilnių, Versus aureus, 2015, p. 180). Šioje plokštel...


Muzika

...uo;Schola Gregoriana Vilnensis“ 30-mečio koncertas „Liturginiai metai“. Edmundas Gedgaudas: Šiemet svarbiausi: pianistės Eliso Virsaladzės rečitalis, Onutės Narbutaitės m...


Apie šį bei tą

Kai visuomenė rinko, kokiu akcentu papildyti Lukiškių aikštę, buvau už Andriaus Labašausko pasiūlytą projektą. Jis man patiko, kol nepamačiau realizuoto jo maketo fragmento. Ir ma...


„Juodoji ranka?“

Maloniai prisimenu Muzikos ir teatro akademijos salėje praėjusį sezoną įvykusį koncertą, kur Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius fortepijonui išgirdome sugrupuotus pagal drąsią Rimanto J...


Luko Geniušo pianistinės įžvalgos

Antrasis koncertas fortepijonui ir orkestrui... Johanneso Brahmso didingojo kūrinio laukiau tarsi šventės juk labai retai turime progą gyvai išgirsti šį koncerto ir simfonijos ž...


Pašaukimo galia

Balandžio 10-osios vakaras nedidelėje modernaus fortepijonų ir pianinų salono „Organum“ salėje. Jo šeimininkas Dainius Sverdiolas pasakoja, kad šios dienos rytą firma „...


Stangrus popierius ir kitos tradicijos

Hannelore Gerlach mūsų pažįstama muzikologė iš Berlyno, draugavusi su nepamirštamąja Ona Narbutiene. Gerai fotografuodama, ji senokai kaupia Italijos ir Vilniaus vaizdus, o juos gretin...


Jūrų žvaigždė

Kai nebe pirmą kartą susitinkame su iškiliu meno kūriniu, dažnokai patiriame daugiau atradimų ar įžvalgų, negu jų suteikia pirmoji pažintis. Ir tai būna ne vien anksčiau nepastebėtos detalės ...


Muzika

...erai besijaučiančią įvairios stilistikos muzikoje pianistę Indrę Baikštytę. Edmundas Gedgaudas. Gegužės pradžioje „Vaidiloje“ Justina Gringytė ir Petras Geniušas įsimi...


Karūnuota praeitis

...Pirmieji keli muzikologės Jūratės Katinaitės monografijos apie dainininką Vaclovą Daunorą puslapiai lengvi ir nerūpestingi, tarsi nelaukto lietaus lašai. Bet tik šie, pirmieji... Nu...


Ilgesiu aidintys seni fortepijonai

...ui Žarskui prakalbinus nuo gaisro nukentėjusį seną Kompozitorių namų fortepijoną... Edmundas Gedgaudas iškilus Lietuvos muzikologas, originalaus braižo publicistas, kurio interesai ir ref...


Trys klausimai

...on;ių metų prizai, žinoma, skirti jauniesiems kūrėjams už kūrybą ir šypsenas joje. Edmundas Gedgaudas Susikaupęs bandau apmąstyti mano jau parinktą pianistų trejetuką, nors mintyse vis krebžd...


In memoriam Krzysztofui Drobai

Sėkmingai baigęs Fryderyko Chopino licėjaus Krokuvoje fortepijono klasę, tame pačiame mieste pasirinko muzikos teorijos studijas. Įgijęs diplomą 1971 m., nuo 1972 m. dirbo dabartinėje Krokuvos muzikos...


Laivelis vandenyne

Edmundui Baltrimui nepatiko, kai jo teiginiui, kad vertinant muzikos interpretaciją mintyse būtina ją lyginti su kitomis, nepritariau primindamas Johanno Wolfgango Goethe’s žodžius: „Wer d...


Išlaisvinančios žinios

Užgęsta žvaigždės... Perdega širdis... Balys Sruoga Pernai Rudolfas Buchbinderis šventė septyniasdešimtąjį gimtadienį, o Zubinas Mehta „suapvalino“ savo a&s...


Viduržiemiai

M.K. Čiurlionio mokykloje su ponia Eliniene kadaise buvome kolegos. Dažnai pasikalbėdavome, ir visos ekspresyvios intonacijos atgyja prisimenant jos žodžius, pasakytus Maskvoje mirus Aleksandrui Golde...


Skirtingos bendrybės

Franzo Kafkos apsakymo „Bado meistras“ („Ein Hungerkünstler“) herojus gyveno laikais, kai ilgą laiką narve badaujantį žmogų už pinigus galėdavo stebėti publika. Ji vargu a...


Nenutrūkstama tėkmė

...a susijusius impulsus. Kūrybos vakare taip pat dalyvavę muzikologai Vytautė Markeliūnienė ir Edmundas Gedgaudas, baleto šokėjas Kipras Chlebinskas gilinosi į palyginti neseniai suvešėjusias...


Aibės prasmių šalyje

Vėlyvą 1952-ųjų rudenį pirmą kartą mačiau, kaip Monika Mironaitė tapo jaunute Friedricho Schillerio dramos „Klasta ir meilė“ heroje Luiza Miler. Tarp laiko pablukintų didžios aktorės sukur...


Išgyvename laiką

Rugpjūčio 24-ąją mirus Micheliui Butorui, prancūzų kultūra neteko paskutinio iškilaus Nouveau Roman srovės atstovo Nathalie Sarraute, Claude’as Simonas ir Alainas Robbe-Grillet jau buvo...


Valsas, variacijos ir...

...caron;kai įsakydamas banalybėms trauktis į pašalius. „Padarykit vietos!“ Edmundas Gedgaudas: Ir genialusis kūrėjas teisus jo lydima įžengia muzika, kokios dar nebūta. Tai pri...


Tiltai į dabartį

...išraiška. Galbūt tai jau visai epochai būdingas bruožas? – klausė profesorius.   Muzikologas Edmundas Gedgaudas, rašydamas nekrologą Eugenijui Ignatoniui („Krantai“, 2013, nr. 1), užčiuopė profesoriaus ...


Vietoj muzikinio kalendoriaus

... „Cantus firmus“), pianisto Andriaus Vasiliausko rečitalis Taikomosios dailės muziejuje.   Edmundas Gedgaudas: Turiu vieną kitą knygą, kurią mielai pakartotinai paskaitinėju. Panašų statusą pastaru...


Interpretatoriaus galia

...ir vertina ne vienas įtakingas mūsų aktualiosios kultūros autoritetas. Tai ir Arūnas Sverdiolas, ir Edmundas Gedgaudas, ir Tojana Račiūnaitė, ir Nijolė Lukšionytė. O atsiliepdama į repliką apie Vorobjovo veiklą...


Įteiktos premijos už ryškiausius muzikologijos darbus

...rbutienė. Gyvenimo preliudai“. Kaip laudacijoje laureatui sakė muzikologė Vytautė Markeliūnienė, „Edmundas Gedgaudas – tikras, prigimtinis istorikas, nestokojantis nuovokos, kad rašant istoriją nepakanka vie...


Onos Narbutienės praeludium

..., kad Ona galėjo tai pasakyti. Stebuklinga, kad visa, kas turi autentišką būtį, gali prasitęsti. Edmundas Gedgaudas subtiliai veikia tuose prasitęsimuose, lyg būtų geras mediumas.   Toliau keli ba...