7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Žymė: Giedrė Mickūnaitė

Straipsniai, kuriuos parašė Giedrė Mickūnaitė

Džiaugsmas akims yra amžinas

...ip viduramžiais, tapyk šiandien“ (tiriamojo darbo rašto dalies vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė), kuriame išdėstyta parodos strategija: viduramžiškos kūrybos principus, t.y...


Technologinė redukcija

...yros ištakų dėmuo.“ (Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos, vadovėlis, sudarytoja Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidyklą, 2012, p. 39). Nuo tapybos darbų analizės neat...


Nė velnio tu nesupranti

...mūsų istorijos tarpsnis, kita vertus, vengiame jį reflektuoti. Kaip teigia menotyrininkė Giedrė Mickūnaitė: „Paveldosauga turėtų vadovautis praeities negrįžtamumo principu ir saugoti paveldą tokį, koks j...


Šiuolaikinės Lietuvos dailėtyros klasikė

...darymą kalbėjo dailės tyrėjai Algė Andriulytė, Helmutas Šabasevičius, Laima Laučkaitė, Giedrė Mickūnaitė, Korsakaitės bičiulis ir jos tekstų herojus Juozas Galkus, vaikų ir jaunimo literatūros tyrin...


Dėl Dailėtyros studijų tęstinumo Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigų darbuotojų, mokslininkų, menininkų pasirašytas kreipimasis

... Kaladžinskaitė, mokslininkė, LDID narė Dr. Ieva Pleikienė, mokslininkė, LDID narė Dr. Giedrė Mickūnaitė, mokslininkė, LDID narė Dr. Vytautas Tumėnas, mokslininkas, LDID narys Dr. Lina Balaišytė,...


Dėl mąstymo pastangos

Su dideliu malonumu išklausiau Dailės akademijoje Jūsų „Atminties kultūros“ kursą. Vienas ryškesnių įspūdžių kad praeities suvokimas su laiku labai mainosi, ypač jei praran...


Istorijos dėlionės ir detektyvai

...as.   Pristatydama savo gotikinės Trakų bažnyčios tyrimą, parodos kuratorė, dailėtyrininkė Giedrė Mickūnaitė čia pasakoja šventovės pirmojo šimtmečio istoriją. Ilgą dailėtyrininkės tyrimų kelią parodoj...


Paroda-hipotezė Bažnytinio paveldo muziejuje

..., stebuklingai stovi“: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje“. Ekskursiją veda parodos kuratorė dr. Giedrė Mickūnaitė. Įėjimas su muziejaus bilietu.   Paroda veiks iki 2014 m. kovo 29 d.   Parodo...


Kultūros istorijos vakaras iš ciklo „Senasis Vilnius: tyrinėjimai ir atradimai“

...o;Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. evangelistu Jonu“ skaitys dailės istorikė dr. Giedrė Mickūnaitė. 1985 metais Vilniaus katedros kriptoje rasta sienų tapybos kompozicija „Nukryžiu...