7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Žymė: Juozas Tumas-Vaižgantas

Šviesa ir Šešėlis!

... tai galima spėti iš jo fotografijų. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, 1923 m. Juozas Tumas-Vaižgantas jį sutuokė su Olga Albertina Kranauskaite, jiedu susilaukė dviejų sūnų. Antrasis pas...


Vienatvės sapnai

Viskas prasidėjo beveik prieš metus, kai NDG pakvietė 14 18 metų jaunuolius dalyvauti unikaliame edukaciniame projekte „Kažkoks keistas menas“ ir įgyti parodų kūrimo patirties. Atsi...


Senasis ir naujasis Vilnius

...uomenę draugėn, neleido tautai palūžti visų okupacijų fone. Čia lankydavosi Jonas Basanavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Mikas ir Kipras Petrauskai, Jonas Jablonskis, Gabrielė ...


Leizeris Kaganas – dailininkas karikatūristas

XX a. pradžioje Lietuvoje atsirado naujų meno srovių, kurias sąlygojo naujos idėjos, naujų išraiškos priemonių paieška. Tarpukariu spaudoje reiškėsi nemažai dailininkų kari...


Kultūros audinio skiautelė

...uo;Spindulį“ užsukdavo daug žymių Lietuvos rašytojų Salomėja Nėris, Juozas Tumas-Vaižgantas, Liudas Gira, Kazys Binkis ir kiti. Tad nors jaunasis Algirdas Steponavičius buvo dešimčia ...


Migracija, „mėsos planeta“ ir skurdo technologijos

Parašyti šį esė įkvėpė seminaras su Egidijumi Aleksandravičiumi, surengtas Paryžiaus politikos mokslų institute šių metų spalio 17 dieną. Daugiau nei šešių šimtų puslapių veikale „Karklo diegas: lietu...


Reorganizacija ar pasikėsinimas į Lietuvos kultūros paveldą?

...Ruzgaitė, Rūta Staliliūnaitė, Algimantas Švėgžda, Tėvas Stanislovas (Mykolas Dobrovolskis), Juozas Tumas-Vaižgantas, Ipolitas Užkurnys, Judita Vaičiūnaitė, Adomas Varnas, Kazimieras Vasiliauskas, Antanas ...