7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“

„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.

Gruodžio 3 d. Vilniuje, Lauryno Gucevičiaus gatvėje esančių Šv. Kryžiaus namų kieme, atsidarė Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ įrengta „Benamio prakartėlė“. Pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje viešai pastatytos, socialiai angažuotos prakartėlės sukūrimo idėjos autorius – šiais metais po biblistikos studijų Romoje grįžęs kun. Mozė Mitkevičius. Pradėjęs dirbti Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ kapelionu, kun. Mozė nusprendė, kad šalia Kalėdų eglute, muge ir tradicine prakartėle išpuoštos Katedros aikštės įrengta kitokia vaizdavietė būtų prasminga atsvara bei paskatinimas prisiminti ir paremti kitaip gyvenančius žmones.

 

Prakartėlė įrengta krovininiame konteineryje, kuris gal kiek per daug estetiškas, bet vis dėlto su aiškia benamiška atributika ir ikonografija. Ant konteinerio matoma Trijų išminčių (karalių), aplankiusių gimusį Mesiją, vardų lotyniškoji santrumpa: + C + M + B + 2018: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras, tikinčiųjų namuose užrašoma virš durų staktų kartu nurodant švenčiamų Naujųjų metų skaitmenis. Pašventinta kreida užrašytos raidės nurodo ir lotyniško maldavimo Christus Mansionem Benedicat (Tepalaimina Kristus šią buveinę) sutrumpinimą. Idėjos autoriaus pasirinktas pavadinimas išreiškia akcijos raktinius žodžius: Caritas + Miestas + Benamiai + 2018.

 

Prakartėlė – Šv. Rašte aprašyto Kūdikėlio Jėzaus gimimo istorijos inscenizacija, nuo XIII a. tapusi Kalėdų simboliu. Tradicinėje prakartėlėje vaizduojami Kūdikio motina Švč. Mergelė Marija, globėjas šv. Juozapas, šalia buvę gyvuliai, užgimusio Mesijo atskubėję pagarbinti piemenys ir trys išminčiai. Pagrindinis prakartėlės akcentas – tvartelis ir ėdžios, kuriose buvo paguldytas ką tik gimęs Dievo Sūnus, nes jam neatsirado tinkamesnės vietos mieste.

 

Vilniaus Benamio prakartėlė – tai bandymas įsivaizduoti Dievo Sūnaus gimimą šių dienų pasaulyje ir atkreipti miesto gyventojų bei svečių dėmesį į aktualią Kristaus gimimo interpretaciją, skatinti pastebėti socialinio skurdo realybę ir prisidėti prie pagalbos stokojantiems prieglobsčio. Šios prakartėlės struktūra ir pagrindiniai elementai byloja apie priešybes: metalinis konteineris – tvartelio prototipas, oriam gyvenimui netinkamos vietos simbolis, reiškiantis komfortiško, patogaus, gyventi pritaikyto būsto priešingybę. Panaudotos padangos – tai ėdžios, vartotojų kultūros atliekų simbolis, reiškiantis jaukios naujagimio lovytės priešingybę. Šv. Raštas – žmogumi tapusio Dievo simbolis. Parinkta ištrauka – Evangelijos pagal Joną prologas, skelbiantis Dievo įsikūnijimą. Tepalo statinės – laužo prototipas, reiškiantis abejingus santykius, šeimose tvyrančios meilės ir bendrystės priešingybę. Benamių portretai – piemenų įvaizdis, labiausiai visuomenės apleistų ir socialiai už jos ribų gyvenančių asmenų simbolis. Miegmaišiai, skudurai – piemenėlių atributai, svarbiausi benamių daiktai, reiškiantys kasdieniame gyvenime ir buityje naudojamų daiktų svarbos ir gausos priešingybę. Konteineris aprašytas ryškiais grafičiais su Šv. Rašto ištraukomis apie laukiamo Mesijo pranašystes ir jo gimimo istoriją. Užrašai nori atkreipti dėmesį į gyvenimą gatvėse, lūšnynuose, sąvartynuose, tai miesčioniško pasitenkinimo ir nenoro įsiklausyti į kitų žmonių būtiniausius poreikius kritikos raiška. Ir galiausiai: „Trys karaliai arba išminčiai (Kasparas, Baltazaras, Melchioras) – Dievo ieškančiųjų, prakartėlę aplankančiųjų simbolis, reiškiantis sėslaus, uždaro, niekuo nesidominčio žmogaus priešingybę. Prakartėlėje jų nėra, nes tai – Jūs...“, – rašoma rengėjų informacijoje.

 

Prakartėlę sumanė ir rengė skirtingi „Benamio prakartėlės“ idėja užsidegę žmonės. Visi supratome, kad benamiams už metalinį konteinerį daug labiau patiktų „tikroji“ prakartėlė Katedros aikštėje su butaforų sukurtomis šventos nakties įvykio veikėjų figūromis, gyvuliukais ir trimituojančiu angelu, su sklindančia adventine muzika... „Benamio prakartėlės + C + M + B + 2018“ adresatas yra skubantis miesčionis, kuris galbūt stabtels, galbūt susidomės, galbūt pirmą kartą sužinos apie Vilniaus arkivyskupijos „Caritą“ – organizaciją, telkiančią geros valios žmones į pagalbą atskirtį išgyvenantiems asmenims.

 

Akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos paremti Vilniaus laikinuosius namus.

„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.
„Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Autorės nuotr.