7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Tarptautinė paroda „X a. senasis bulgariškas rankraštis „Codex Suprasliensis“ Bizantijos ir slavų santykių kontekste“

 

LMAVB inf.
Nr. 33 (1047), 2013-09-13
Kultūra Anonsai


2013 m. rugsėjo 12 d. 16 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bus atidaroma kilnojamoji Bulgarijos mokslų akademijos Bulgarų literatūros instituto su partneriais parengta tarptautinė paroda „X a. senasis bulgariškas rankraštis Codex Suprasliensis Bizantijos ir slavų santykių kontekste“. Renginyje dalyvaus Bulgarijos mokslų akademijos Literatūros instituto Senosios bulgarų literatūros skyriaus vedėja prof. habil. dr. Anisava Miltenova, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vadovas habil. dr. Sergejus Temčinas bei kt. Paroda veiks iki š. m. spalio 9 d.

 

Codex Suprasliensis yra seniausias rankraštis rastas LDK teritorijoje. Jis rašytas kirilicos rašmenimis Pirmojoje Bulgarijos karalystėje X amžiaus pabaigoje. Rinkinį sudaro iš graikų į senąją slavų kalbą versti 24-ų šventųjų, minimų kovo mėn. bažnyčioje, gyvenimų aprašymai ir 23 šv. Velykų laikotarpio homilijos. Knyga liudija apie Balkanų, Kijevo Rusios ir LDK istorinius ir kultūrinius ryšius. Nuo XV–XVI a. sandūros rankraštis saugotas LDK didikų Chodkevičių giminės Palenkėje įsteigtame Supraslio vienuolyne. Jau XVI–XVII a. knyga buvo labai reikšminga: visas tekstas arba jo dalys perrašytos į naujus rankraščius.

 

Ankstyviausia rankraštinė kopija (XVI a. pradžia) saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Rankraščio originalą 1823 m. Supraslio vienuolyne aptiko ir akademinei visuomenei pristatė Vilniaus universiteto profesorius, garsus slavistas ir orientalistas Mykolas Bobrovskis, kurio darytas rankraščio perrašas taip pat saugomas LMA Vrublevskių bibliotekoje. Tuo metu Codex Suprasliensis buvo pirmasis žinomas didelės apimties senosios slavų kalbos rašto paminklas, išgarsinęs Supraslio vienuolyną kaip labai svarbų senosios raštijos centrą. Rastas rankraštis sukėlė didžiulį susidomėjimą mokslo pasaulyje, tai neigiamai paveikė tolesnį rankraščio likimą: atskiros jo dalys išvežtos į skirtingas šalis. Dabar jos saugomos Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje, Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge ir Slovėnijos nacionalinėje ir universiteto bibliotekoje Liublianoje.

 

Taigi seniausia LDK teritorijoje rasta knyga šiuo metu saugoma už Lietuvos ribų. Unikalus Bulgarijos Aukso amžiaus raštijos paminklas 2007 m. įrašytas į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Bulgarijos mokslų akademijos iniciatyva visas rankraštis atkurtas visiems prieinamoje virtualiojoje erdvėje. Parodoje bus galima susipažinti su rankraščio turiniu, rašyba, meniniu apipavidalinimu, kalbiniais ir tekstologiniais bruožais, viduramžiais ir naujausiais laikais darytais nuorašais, Supraslio vienuolynu, rankraščio istorija Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Slovėnijoje, tyrimais Bulgarijoje ir kitur. Savo apimtimi Codex Suprasliensis yra didesnis už kitas žinomas X–XI a. bulgariškas rankraštines knygas. Išleisti keli rankraščio leidimai (pirmasis – Vienoje 1851 m.), jam skiriamos tyrimo studijos, straipsnių rinkiniai, mokslinės konferencijos.

 

Informaciją rengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius
Tel. pasiteirauti (85) 262 79 29 arba 8 687 88 685