7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

In memoriam Romualdui Aleknai

1931 spalio 15 – 2021 sausio 2

Romualdas Alekna. Iš asmeninio archyvo
Romualdas Alekna. Iš asmeninio archyvo

Dailėtyrininkas, lietuviškos kryždirbystės tradicijų paveldo puoselėtojas, poetas, Dailininkų sąjungos narys Romualdas Alekna anapilin išėjo įžengęs į devintojo dešimtmečio vainikavimą.

 

Išaugino Aleknų nuo Grinkiškio krašto – Jokūbaičių ir Kubiliūnų – nutiestą ilgą kūrybingų žmonių šaką. Paskutinis vyriausias šios genties palikuonis. Mokėsi keramikos meno, bet apsistojo ties dailėtyra. Išvaikščiojo ne tik tėviškės keliais, bet ir kitais Lietuvos vieškeliais įamžindamas kryžių kultūros palikimą, gyvosios Lietuvos istorijos puslapius: fotografuodamas, kruopščiai išpiešdamas.

 

Mėgo būti su žmonėmis, klausyti jų pasakojimų ir pats pakvatodamas dalintis pamatytais, perskaitytais, patirtais nutikimais. Ir žmonės jį mylėjo, pasikliovė vertinimais, kviesdavo, džiaugėsi bičiulyste. Daug skaitė. Knyga ir dailės darbai jam buvo ir bažnyčia, ir altorius: atmintinai žinojo kiekvieno spaudinio vietą didelėje savo bibliotekoje, knygos puslapį, kuriame buvo išrašyta jam patikusi mintis.

 

Pats daug rašė: turėdamas gerą skonį ir menininko intuiciją, recenzavo naujas parodas, pristatydavo įdomų kūrėją. Jaunus autorius skatino kurti, ne vieną atvedė iki Dailininkų sąjungos slenksčio. Vyresniuosius visuomenei pristatė monografijomis. Parengė leidinių apie Antaną Dimžlį, Vladą Žuklį, Kazį Kisielių, Leoną Žuklį, Vytautą Bačėną ir kt. Dalyvaudavo pleneruose, pajūrio dailininkų ir anglų kalbai atsidavusių žmonių kūrybinėse stovyklose.

 

Sieloje romantikas, visą gyvenimą greta dailėtyros neapleido ir poezijos. Poetų, tyrėjų – Jono Strielkūno, geriausio draugo Jono Graičiūno, Alfredo Guščiaus ir kitų – buvo gerai vertinamas, skatinamas. Kadaise dirbęs Pakruojo, Panevėžio dienraščių redakcijose, pradėjo spausdinti ir savo poeziją. Jos galima rasti ir almanachuose, „Plekšnių“ klubo leidiniuose. Išspausdinti šeši autoriniai poezijos rinkiniai. Jis savo kūryba ieškojo žmogaus būties prasmės, o kūriniais bandė rasti pusiausvyrą tarp gyvenimo tragizmo ir šviesiosios jo pusės: tarp aštrių, skaudžiai baltų šviesos pleištų su juodai mėlynomis įstrižainėmis ir tikėjimo temą išreiškiančiomis subtiliomis užuominomis, vengdamas pažodinio vaizdavimo, literatūriškumo.

 

Te nurimsta jo dvasia, o akys kvatoja, iš aukštai stebėdamos kvailumo žemėje puotą.

 

Iš kur tu atėjai,

mano saulėlydi?

Juk aš džiaugiausi

tik aušrom –

žarijom gyvojo dangaus.

Galvojau, niekad neišblės

ir neš jos dieną

pranašingą...

Iš kur tu atėjai,

mano saulėlydi... (R. Alekna, 2010 m.)

 

„Plekšnių“ klubas, Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Liudas Pocius, kiti dailininkai

Romualdas Alekna. Iš asmeninio archyvo
Romualdas Alekna. Iš asmeninio archyvo