7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Kultūros ir meno kūrėjų atstovai Lietuvoje sunerimo: Kauno miesto savivaldybė pažeidė Vyriausybės nutarimą

Nr. 13 (1334), 2020-04-03
Kronika Kultūra

Balandžio 3-6 dienomis Vyriausybę, Seimo kultūros komitetą ir Kultūros ministeriją pasiekė kreipimaisi, kuriuose išreikštas susirūpinimas dėl Kauno miesto savivaldybės politikos kultūros sektoriaus atžvilgiu – nuo š.m. kovo mėn. 30 d. sustabdytos Kauno miesto biudžetinių kultūros įstaigų veiklos ir mažinama šių įstaigų biudžetai.


Kreipimus pateikė daugiau nei 20 miesto ir šalies kultūros įstaigų ir asociacijų.


Pažeidžiant Vyriausybės nutarimą, kovo 27 d., Kauno miesto savivaldybės valdomas kultūros įstaigas pasiekė administracijos direktoriaus raštas, kuriame įsakyta nuo kovo 30 d. sustabdyti visas Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros ir sporto įstaigų vykdomas veiklas ir paslaugų teikimą karantino laikotarpiu. Nurodytų įstaigų vadovai taip pat įpareigoti nedelsiant informuoti visus įstaigų darbuotojus ir įstaigų teikiamų paslaugų gavėjus apie paslaugų teikimo sustabdymą bei priimti sprendimus dėl darbuotojų ar darbuotojų grupių prastovų skelbimo arba siūlyti darbuotojams pasinaudoti teise į kasmetines atostogas.


Anot asociacijų ir kultūros įstaigų, atstovaujančių ir vienijančių Lietuvos kultūros vadybininkus, kūrėjus, aktyviai dirbančius įvairių sričių praktikus ir akademikus, muziejininkus, šis įstatymas akivaizdžiai prieštarauja 2020 m. kovo mėn. 14 d. Vyriausybės priimtam nutarimui Nr. 207, kurio 3.2.1. punkte yra numatyta pareiga net ir savivaldybių institucijoms imtis visų įmanomų priemonių darbo tęstinumui užtikrinti ir, tik negalint to išpildyti, skelbti darbuotojams prastovas. Kauno biudžetinių kultūros įstaigų atveju, galimybės užtikrinti nuotolinį darbą ir alternatyvių sprendimų generavimą yra realios, tačiau suvaržytos dėl įstaigoms įteikto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo.


„Remdamiesi pranešimais spaudoje, manome, kad biudžetinių kultūros įstaigų veiklos stabdymas yra vienašališkai ir skubotai priimtas miesto valdžios sprendimas, pasiekęs įstaigas kovo 27 d. vakare (penktadienį), ir pagal įsakymą įsigaliojęs jau nuo kovo 30 d., t.y., artimiausią darbo dieną. Pažymėtina, kad įstaigos, kurias tiesiogiai palietė šis sprendimas, nedalyvavo tokio sprendimo rengimo etapuose, taip pat nebuvo vykdytos konsultacijos su įstaigų atstovais, ieškant optimaliausių ir mažiausią žalą sukelsiančių sprendimų ar alternatyvių kultūros įstaigų darbuotojų darbo formų ar užduočių. Bendra Kauno miesto savivaldybės komunikacija su pavaldžių įstaigų atstovais vertinama kritiškai“, – rašoma kreipimesi į LR Vyriausybę, LR Seimo Kultūros komitetą ir LR Kultūros ministeriją.


Kaip abejinga yra vertinama Kauno miesto savivaldybės pozicija, kuri pasireiškia komunikuojant sprendimus tiesiogiai su jomis: kovo 27-tąją nurodyta stabdyti veiklas, paslaugų teikimą, darbuotojams skirti masines prastovas, o nuo kovo mėn. 30 d. įstaigos pradėtos žodžiu informuoti apie drastiškai mažinamus 2020 m. II-IV ketvirčio biudžetus renginių programos įgyvendinimui. Toks 2020 m. jau paskirtų ir patvirtintų biudžetų mažinimas Kauno miesto savivaldybės atstovų yra grindžiamas mažesniu šiais metais surinksiamu gyventojų pajamų mokesčiu, kuris sudaro 90 % savivaldybių biudžeto. Nors Vyriausybės sprendimai dėl GPM kompensavimo savivaldybėms dar nėra priimti, Kauno miesto savivaldybė leidžia atskirus nutarimus, kurie skaudžiai paliečia vieną jautriausių – kultūros – sektorių.     


Kreipimesi kaip pavyzdys minimos kitos savivaldybės, kurios šiuo sunkiu laikotarpiu viešai išreiškė palaikymą savo valdomoms kultūros įstaigoms, pavyzdžiui Kauno rajono. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovų pasisakymuose atsispindi ribotas požiūris į kultūrą ir jos specifiką, kaip išskirtinai tik renginių generavimo terpę, kultūros įstaigų veiklos pagrindu laikant tik tiesioginį ryšį su lankytojais, fiziniais asmenimis, bet pamirštant kultūrinės veiklos tarpdisciplininį ir tarpsritinį spektrą, varijuojantį nuo kultūros skaitmeninimo projektų iki išskirtinai inovatyvias turinio sklaidos formas naudojančių priemonių kūrimo.


„Ciniška, jog balandžio 1-ąją viešąjį eterį pasiekė Kauno miesto savivaldybės Facebook paskyroje platinama informacija miestiečiams, siūlant karantino laikotarpiu naudotis internete prieinamu būtent miesto biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų sugeneruotu turiniu – virtualiomis duomenų bazėmis, infotekomis, skatinama stebėti spektaklių įrašus, ar lankyti virtualias muziejų parodas. Atkreipiame dėmesį, kad minėtas virtualus turinys įstaigų buvo sugeneruotas, lanksčiai ir operatyviai reaguojant į karantino situaciją ir nuotolinio darbo iššūkius, kovo mėn. 16-30 dienomis. Norime priminti, kad kultūros įstaigų veiklos iš tiesų reiškia žmones ir darbą su jais: didesne dalimi ne tik lankytojus, paslaugų gavėjus, bet ir jų teikėjus – menininkus, tyrėjus, aktyvistus, nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, su kuriomis dirba kultūros vadybininkai. Todėl šiuo atveju turime kalbėti ne tik apie keliolikos-keliasdešimties kiekvienos Kauno miesto savivaldybei pavaldžios kultūros įstaigos darbuotojų (viso mieste – virš 400) darbo stabdymą, priverstinį atlygio mažinimą, bet ir apie daugybės individualių kūrėjų, o taip pat NVO organizacijų, iš kurių yra nuolat perkamos kūrybinės paslaugos, prastovas“, – rašoma išplatintame kreipimesi.


Paradoksalu, bet Kaunas yra įsipareigojęs 2022 metais tapti Europos kultūros sostine, tačiau dėl pačios savivaldybės veiksmų, šis įsipareigojimas bus vykdomas su trukdžiais. „Šiam svarbiam tarptautiniam renginiui jau gerokai įpusėję pasiruošimo darbai (kuriuos galima atlikti nuotoliniu būdu) taip pat sustos. Šios programos renginiams projektus, partnerių teisėmis, rengia menininkai ir jų kultūros vadybininkai iš visos Lietuvos. Tuo tarpu kultūros įstaigos yra ypatingai svarbūs partneriai parengiamiesiems darbams vykdyti, ir aptariamas Kauno miesto savivaldybės nutarimas tiesiogiai palies juos visus ne tik miesto, bet ir nacionaliniu mastu“, – sakoma kreipimesi. Balandžio 2 dieną „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos partnerius pasiekė žinia apie 50 proc. sumažintą šių metų įstaigos biudžetą, o kartu ir pristabdomas ar tik minimaliai vykdysiamas šių metų veiklas.  


Anot Kauno kultūros sektoriaus atstovų situaciją komentuojančios Kultūros vadybininkų ir kitų asociacijų, organizacijų, labiausiai bijoma, kad tokie savivaldybės sprendimai taps precedentu ateityje taikyti šiuos metodus visoje Lietuvoje: „Atsižvelgiant į viešojoje erdvėje sklandančią informaciją apie galimus pakartotinius COVID-19 epidemijos epizodus, baiminamės, kad kovo 30 d. Kauno miesto savivaldybės įvesta padėtis (miestui pavaldžių kultūros įstaigų veiklų stabdymas, įstaigų vadovų raginimas skirti masines prastovas ar primygtinai rekomenduoti darbuotojams išeiti atostogauti) ir ją lydintys sprendimai gali tapti precedentu jau netolimoje ateityje imtis tokių pačių priemonių ne tik vieno miesto savivaldybei, bet ir kitoms Lietuvoje.“


Kreipimus pateikė Kultūros vadybininkų asociacija, Šiuolaikinio šokio asociacija, Šiuolaikinio cirko asociacija, Scenos meno kritikų asociacija, Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos informacijos centras, šiuolaikinio šokio festivalis „Cirkuliacija“, VšĮ Menų agentūra „Artscape“, VšĮ Lietuvos Šokio informacijos centras, asociacija „Žuvies akis“, asociacija „Teatronas“, VšĮ Šeiko šokio teatras, VšĮ Stalo teatras, VšĮ Menų spaustuvė, VšĮ „Kosmos Theatre“, teatras „Utopia“, Aktorių gildija, VšĮ „Vėjų teatras“, VšĮ „Pojūčių teatras“, VšĮ „Budrugana Lietuva“, Vilniaus miesto teatras „Meno ir mokslo laboratorija“ ir Lietuvos muziejų asociacija.