7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Baleto mokyklos puoselėtoja

Knyga apie Lili Navickytę‑Ramanauskienę

Žilvinas Dautartas
Nr. 23 (1515), 2024-06-07
Šokis
Lili Navickytė‑Ramanauskienė. M.K. Čiurlionio menų mokyklos archyvo nuotr.
Lili Navickytė‑Ramanauskienė. M.K. Čiurlionio menų mokyklos archyvo nuotr.

„Imkit mane ir skaitykit...“ Prisiminęs šiuos klasiko žodžius, žinomus ne vienam, siūlau visiems, ką domina Lietuvos baleto raida ir lietuviška literatūra apie jį, susirasti naujausią leidinį „Įprasmintas gyvenimas“, skirtą Lietuvos baleto mokyklos puoselėtojai, išugdžiusiai ne vieną kartą ne tik mokinių, bet ir mokyklos pedagogų. Tai knyga apie ilgametės Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos (NMKČMM) Baleto skyriaus vadovės Lili Navickytės‑Ramanauskienės pedagoginę, administracinę veiklą, be kurios šios mokyklos auklėtiniai ir baleto gerbėjai negalėtų pagrįsti savo pasididžiavimo. Su didžiausia pagarba prisimenant pirmuosius prie Vilniaus dešimtmetės muzikos mokyklos įkurto Choreografijos skyriaus vadovus ir dėstytojus, tenka pripažinti, kad skurdoka buvo ne tik materialinė bazė: skyriaus mokiniams į specialybės pamokas tekdavo iš mokyklos (kur dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA) bėgti į Operos ir baleto teatro sales Jono Basanavičiaus gatvėje ir pro Tauro kalną grįžti atgal. Choreografijos skyriui trūko ir profesionalių dėstytojų, dauguma jų neturėjo aukštesnio pedagoginio išsilavinimo, buvo lankę tik studijas Valstybės teatre.

 

Kodėl domiuosi naujausiu leidiniu „Įprasmintas gyvenimas“, skiriamu Navickytei‑Ramanauskienei? Kiek žinau, tai pirmas atvejis, kai tokį leidinį savo jėgomis išleidžia pati mokykla, neprašydama nei institucijų, nei rėmėjų pagalbos. Tad galima ir reikia padėkoti ne tik knygos sudarytojoms Aldonai Adomaitytei bei Indrei Bacevičiūtei-Kazlauskei, bet ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos vadovui Dainiui Numgaudžiui. Pavydėtini dėmesys bei pagarba, parodyti buvusiai mokyklos darbuotojai, kurios net nepažinojo. Reikia pripažinti, kad autorės atliko milžinišką darbą rinkdamos ir kaupdamos medžiagą, ikonografiją, rūšiuodamos dokumentus, įsigytus iš įvairių archyvų. Tik jos žino, kiek laiko ir materialinių resursų paaukota kalbinant tuos, kuriems teko laimė dirbti kartu su Navickyte‑Ramanauskiene ar pas ją mokytis, kol išsikristalizavo ta idėja ir „raidė tapo kūnu“.

 

Knyga, spausdinta UAB „Jaunoko“, – ne romanas ir ne skaitalas, kurį gali atsainiai vartyti jaukiai įsitaisęs lovoje. Tai įtaigus, išsamus mokslinis darbas, reikalaujantis koncentruoto dėmesio. Ne vienam skaitytojui gali pasirodyti, kad šešiose knygos dalyse teikiama informacija kartais ir per daug dalinė, tačiau visos teikiamos informacijos suskirstymas į dalis tik palengvina reikiamos medžiagos paiešką. Ką domina Navickytės‑Ramanauskienės biografija, ją gali rasti pirmoje dalyje. Antroje dalyje „Lili Navickytės‑Ramanauskienės epocha“ pateikiamas didelis įvairios informacijos pasirinkimas su nedideliais netikslumais, trečia dalis supažindina skaitytoją su Navickytės‑Ramanauskienės „Pedagoginės praktikos vadovės ir koncertų režisierės“ veikla. Ketvirtoje dalyje „Klasikinio ir istorinio šokio pedagogė“ parodoma klasikinio šokio pedagogo darbo „virtuvė“, kaip pavyzdį pateikiant Navickytės‑Ramanauskienės klasikinio šokio pamoką, užrašytą leidinio autorės Bacevičiūtės-Kazlauskės. Šioje dalyje daug informacijos ir apie kitus pedagogus. Penktoje dalyje išvardytos Baleto skyriaus absolventų laidos, pradedant pirmąja, 1958-ųjų, ir baigiant 2001-ųjų XXXIII laida.

 

Paskutinė šešta knygos dalis skiriama pedagogų, absolventų prisiminimams. Neabejoju – jei apimtis leistų, jų būtų parašyta tiek, kad reikėtų išleisti antrą knygą. Leisiu sau pacituoti bent keletą. Aušra Jurkevičiūtė, XIV laida: „Laikas parodė, kad mokiausi būti geru žmogumi, panašiu į savo pedagogę Lili Navickytę-Ramanauskienę. Mokyklos pedagogai mums buvo didžiausi autoritetai, atsidavę savo darbui, visas savo žinias, jėgas ir patirtį skyrę mums, kad užaugtume puikiais, dorais, protingais, stipriais, gerais savo profesijos žmonėmis.“ Rūta Railaitė-Butvilienė, IX laida, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Baleto direktorė, pedagogė: „Ji eidavo į darbą kaip į šventę. Buvo nepriekaištingos išvaizdos ir mums tai darydavo didelį įspūdį. Kitas dalykas, kurį tik dabar suprantu su amžiumi, kaip jinai dirbdavo su mumis, nepakeldama balso, nerėkdama ant mūsų.“ Petras Skirmantas, VIII laida, LMTA profesorius, buvęs NMKČMM direktoriaus pavaduotojas Baleto skyriui: „Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla neseniai šventė jubiliejų, ta proga buvo sukurtas medalis, juo buvo apdovanoti nusipelnę mokyklai menininkai – muzikai, dailininkai, choreografai. Buvau nustebęs, kad tarp apdovanotųjų nebuvo Lili Navickytės-Ramanauskienės. Manyčiau, kad visi buvę baleto skyriaus vadovai, kartu sudėjus, nepadarė daugiau už Lili Navickytę-Ramanauskienę. <...> [Jos] indėlis, manyčiau, nepakankamai įvertintas. Per laiko prizmę matyti, kad jos atlikti darbai – geri, stiprūs pamatai, ant kurių tvirtai stovi lietuviškoji baleto mokykla.“

 

Negali nesutikti su Skirmanto nuomone. Dėl tų pamatų Baleto skyriaus autoritetas stiprina savo svorį ir už šalies ribų – 2023 m. pavasarį pirmą kartą NMKČMM diplomas buvo įteiktas užsienio pilietei Petrai Hirvi (Suomija), tikėkimės, kad jos pėdomis paseks ir Japonijos pilietis Okine Yamamoto... Vis dažniau norą mokytis NMKČMM Baleto skyriuje pareiškia įvairių tarptautinių baleto akademijų, tiesa, vietinės reikšmės, bei kitų privačių baleto mokyklų lankytojai. Net savaitinė stažuotė Baleto skyriuje dalinama kaip paskatinamasis prizas. Tad profesionalumas akivaizdus, juk kitaip ir būti negali – Baleto skyrius ruošia diplomuotus atlikėjus. Gal ir ne visada pasiseka, bet Navickytės-Ramanauskienės pastangos sukurti Lietuvos baleto mokyklą nenuėjo veltui. Ir to niekas nenuneigs.

 

P. S. Baleto skyriuje yra pirmos Lietuvos balerinos Jadvygos Jovaišaitės-Olekienės salė. Gal atėjo laikas vienai iš salių suteikti ir Lili Navickytės-Ramanauskienės vardą? Ar ji to nenusipelnė?

Lili Navickytė‑Ramanauskienė. M.K. Čiurlionio menų mokyklos archyvo nuotr.
Lili Navickytė‑Ramanauskienė. M.K. Čiurlionio menų mokyklos archyvo nuotr.
Knygos apie Lili Navickytę‑Ramanauskienę „Įprasmintas gyvenimas“ pristatymas. M.K. Čiurlionio menų mokyklos nuotr.
Knygos apie Lili Navickytę‑Ramanauskienę „Įprasmintas gyvenimas“ pristatymas. M.K. Čiurlionio menų mokyklos nuotr.
Lili Navickytė‑Ramanauskienė su IX laidos mokinėmis. Asmeninio archyvo nuotr.
Lili Navickytė‑Ramanauskienė su IX laidos mokinėmis. Asmeninio archyvo nuotr.