7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Maišto ir vienybės amžius

Šeiko šokio teatro spektaklis „Flocking“

Greta Vilnelė
Nr. 6 (1455), 2023-02-10
Šokis
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.

Prieš 2300 metų Aristotelis žmogų apibūdino kaip politinį gyvūną. Tai galioja ir šiandien. O kaip su socialine būtimi susiję Vakarų visuomenių pilietiniai ir politiniai užmojai, nagrinėja naujausias Šeiko šokio teatro spektaklis „Flocking“. Jį sukūrusi prancūzų choreografė Joanne Leighton Lietuvoje tęsia šokio spektaklių trilogijos „9000 Steps“ (2015), „Songlines“ (2018) ir „People united“ (2021) tyrinėjimus.

 

Spektaklyje „9000 Steps“ šokėjai juda pagal iš geometrinių figūrų ir matematinių sekų sukurtą choreografiją, ant druska užbertų grindų palikdami savo žingsnių įspaudus. Kūrinyje „Songlines“ vis dar svarbios vaikščiojimo trajektorijos, bet jos nagrinėjamos jau bendruomenės kontekste, remiantis Australijos čiabuvių tikėjimu linijomis, kurias Žemėje neva išraizgė jų senieji dievai. Šokio spektaklį „People united“ choreografė sukūrė iš skirtinguose žemynuose vykstančių socialinių sambūrių fotografijų, išversdama laikinumo persmelktus vaizdus į fizinę judesio kalbą.

 

Sausio 28 d. „Menų spaustuvėje“ parodytas Šeiko šokio teatro spektaklis „Flocking“ – nuosekli šių kūrybinių tyrimų tąsa. Tiesa, ankstesniuose spektakliuose svarbus vaikščiojimas, jo trajektorijos ir perspektyvos pasitraukia į antrą planą. Įkvėpimo pasisėmusi iš savo pačios beveik dešimtmetį darytų nuotraukų, Leighton scenoje atkuria skirtingų bendruomenių ritualus, per judesį sujungdama skirtingų kraštų žmonių patirtis į vientisą, visame pasaulyje suprantamą manifestą apie politinio bei socialinio žmonių buvimo kartu efemeriškumą ir galią.

 

Spektaklyje „Flocking“ formuojama priešprieša tarp individualistinės ir kolektyvinės mąstysenos. Ji parodoma per atskirą kiekvieno šokį ir kryptingą visų kaip vieno organizmo judėjimą. Šokėjai pakaitomis pristato savo trumpą solo variaciją, apibūdinančią jų personažo tapatybės dalį, vėliau pasikartojančią daugelyje intarpų. Šokiuose susipina disko, hiphopo ir naktinių klubų kultūros judesiai, lydimi ekspresyvių, raudančių ar šaukiančių veido išraiškų ir politinę nuomonę bylojančių peace, rock, victory, three-finger salute gestų. Maištingą nuotaiką papildo Sandros Straukaitės kurtas šokėjų įvaizdis – apsmukę, laisvai judėti leidžiantys, iš stereotipų išlaisvinantys ir reikšti savo nuomonę įgalinantys sportiniai drabužiai, tampantys jaunos, pokyčių nebijančios ir nepatogių temų nevaržomos kartos tapatybės dalimi.

 

Įspūdingas Leighton choreografijos elementas – statiškos mizanscenos, kuriose atkuriami įvairių tautų susibūrimų nuotraukų fragmentai. Šokėjai dinamiškai keičia kolektyvinių fotografijų vaizdus, pasakodami bendruomenių pergalių ir nesėkmių istorijas. Tai žadina nostalgiškus jausmus tarsi vartant nuotraukų albumą. Staiga viena nuotrauka „atgyja“ ir primena ankstyvojo kino seansą – blyksint stroboskopo šviesai, šokėjai po truputį juda iš vieno choreografinio paveikslo į kitą.

 

Šokio spektaklyje „Flocking“ gausu senosios lietuvių etnografinės kultūros pėdsakų: tai ir choreografinė aliuzija į lietuvių liaudies mene dažnai naudojamą saulės ratą, ir kelių šokėjų dėvimi liaudiškais raštais marginti nertiniai, ir trankios muzikos pertraukiamos sutartinės. Šie elementai tiesiogiai paliečia lietuvišką auditoriją, primindami senųjų kaimo bendruomenių glaudumą, o pagaliau ir bendromis jėgomis pasiektą nacionalinį laimėjimą – iškovotą nepriklausomybę.

 

Šokėjai užsimerkia ir susikibę rankomis ima vaikščioti ratais. Pradėję dviejose skirtingose grupėse susijungia į vieną didelį ratą, judantį bėgimo ristele greičiu, kartais įmantresniais iš liaudies šokių pasiskolintais raštais. Šokėjai palinksta ir kiekvienas atsigula ant priešais esančio partnerio rankos. Judesys išreiškia socialios žmonių prigimties grožį. Be to, susikibimas rankomis ir galvos padėjimas ant nepažįstamojo peties kaip fiziniai stiprybės, pasitikėjimo ir vienybės ženklai glaudžiai siejasi su Baltijos keliu ir Sausio 13-osios įvykiais.

 

„Flocking“ šviesoms prigesus (šviesų dizaineris Romain de la Garde), nebematyti pavienių šokėjų veidų, vien nepailstantis amžinas ratas. Ant grindų išryškėja apskritimo šešėlis, keliantis dar didesnį pasitenkinimą tobulu ad infinitum (iki begalybės) simboliu.

Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.
Scena iš šokio spektaklio „Flocking“. D. Rimeikos nuotr.