7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Motetų vėrinys muzikos patriarchui

Koncerto, skirto Juozui Naujaliui, Raudondvaryje įspūdžiai

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė
Nr. 12 (1291), 2019-03-22
Muzika
Choras „Polifonija“ ir dirigentas Tomas Ambrozaitis. D. Stankevičiaus nuotr.
Choras „Polifonija“ ir dirigentas Tomas Ambrozaitis. D. Stankevičiaus nuotr.

Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje kovo 10 d. tvyrojo gavėnios atgailos šaltis, o kartkartėmis pro langą švystelėjęs saulės spindulys žadėjo šv. Velykų viltį. Bet žvarba net sustiprino skaidrų kaip stiklas choro skambesį ir vargonišką trombonų kvarteto gausmą. Koncertas „Motetų vėrinys“ – jau trečias VšĮ „Iš arti“ organizuotas religinės muzikos projektas. Ankstesniuose – „Voces ex animo“ skambėjo chorinių kūrinių, o „Muzika Dievo namams“ – opusų solistams ir vargonams premjeros. Projektą inicijavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, koncertų ciklą parėmė Lietuvos kultūros taryba. Tokie projektai pritraukia nemažai kūrėjų, o jų nauji kūriniai vėliau tampa koncertinių repertuarų dalimi. Norisi tikėti – ir bažnytinio repertuaro dalimi.

„Motetų vėrinys“ – kartu ir padėka lietuviškos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui: 2019-ieji paskelbti jo metais. Pirmasis koncertas vyko Naujalio gimtinėje – Raudondvaryje, Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, antrasis, kovo 11 d., – Vilniuje, Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.  

Jubiliejiniai metai – puiki proga naujai permąstyti Naujalio kūrybą, nuveiktus darbus. Su jo vardu siejamos ir moteto žanro Lietuvoje ištakos. VšĮ „Iš arti“ projekto „Motetų vėrinys“ kontekste dešimt įvairių kartų Lietuvos kompozitorių savitai išreiškė pagarbą Naujaliui, moteto žanrui ir jo tekstui.

Koncerte „Motetų vėrinys“ skambėjo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ atliekami autentiški Naujalio motetai „Omnes amici mei“ ir „Una Hora“ bei nauji Jūratės Baltramiejūnaitės, Dianos Čemerytės (tik Vilniuje), Dalios Kairaitytės, Algirdo Martinaičio, Vytauto Miškinio, Giedrės Pauliukevičiūtės, Alvido Remesos, Vaidos Striaupaitės-Beinarienės ir Donato Zakaro motetai, taip pat Naujalio ir Zitos Bružaitės kompozicija „Fanfaros patriarchui“ trombonų kvartetui. Pastarojoje koncertą pradėjusioje kompozicijoje itin gražiai ir natūraliai suskambėjo Naujalio dainos „Lietuva brangi“ melodija. Trombonų kvartetas atliko ir du Naujalio preliudus vargonams, kuriuos specialiai šiai programai aranžavo Bružaitė.  

Vytautas Miškinis, nesiekdamas kopijuoti nei raiškos priemonių, nei Rėgensburgo mokyklos kanonų, motetą „Seniores populi“ sukūrė orientuodamasis į atlikėją – Šiaulių kamerinį chorą „Polifonija“. Jūratę Baltramiejūnaitę parašyti motetą „Caligaverunt“ paskatino tekstas, persmelktas dvasinio liūdesio. Kompozitorė iš dalies transformavo Naujalio „Caligaverunt“ intonacijas, metroritmiką, sąmoningai reflektuodama mūsų klasiko braižą. Giedrės Pauliukevičiūtės moteto „Amicus meus“ tekstas įkvėpė autorę savaip įprasminti jo mintį ir panaudoti Naujalio moteto intonacijas. Alvidas Remesa koncerto programėlėje paaiškina savo moteto „Vexilla regis“ teksto kilmę ir jo vietą bei prasmę liturgijoje, pamini kitus kompozitorius, naudojusius šį tekstą. Tai įdomi informacija. Tik gaila, kad liko neatskleistas paties autoriaus santykis su Naujaliu ir moteto tekstu. Algirdas Martinaitis teigia savo motetu „Ecee vidimus“ norėjęs priminti „tuščią katedros, bažnyčios erdvę ir žmogų joje atvira širdimi“. Dalia Kairaitytė motetu „In Monte Olivetti“ norėjo priminti apie didesnę kompozitoriaus atsakomybę naudojant sakralius tekstus. Donatas Zakaras motete „Judas mercator“ atsigręžė į Naujalio laikų homofoninę muzikos kalbą.

Vaida Striaupaitė-Beinarienė savo itin pagarbų prisilietimą prie patriarcho išreiškė motetu „Vinea mea“. Tik Vilniuje atliktas Dianos Čemerytės motetas „Tristis est anima“ vyrų chorui grįstas grigališkuoju choralu, kūrinyje perteikiama aliuzija į Jėzų ir jo mokinius. Koncertą Raudondvario bažnyčioje vainikavo sudėtinga ir retai atliekama Naujalio giesmė „Verkit, aniuolai“.

Motetus atliko Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, šiais metais švenčiantis 45-ąsias įkūrimo metines. Dirigavo choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis. Koncerte Vilniuje dirigavo Linas Balandis. Raudondvaryje grojo Trombonų kvartetas: Albinas Gražulis, Linas Skučas, Vaidas Andriuškevičius, Gintautas Kubilius (Vilniuje grojo trombonininkai Albinas Gražulis, Marius Balčytis, Vaidas Andriuškevičius, Valentas Marozas). Programą pristatė muzikologė Dainora Merčaitytė.

Premjeros – visuomet nuostabus ir jaudinantis įvykis. O religinio kūrinio premjera – dar ir malda. Tikiu, kad premjeroje tarsi gimsta naujas vėjas. Raudondvaryje to gaivaus vėjo buvo pilna bažnyčia!
 

Choras „Polifonija“ ir dirigentas Tomas Ambrozaitis. D. Stankevičiaus nuotr.
Choras „Polifonija“ ir dirigentas Tomas Ambrozaitis. D. Stankevičiaus nuotr.
Projekto „Motetų vėrinys“ dalyviai prie paminklo J. Naujaliui. A. Strazdaitės-Ziberkienės nuotr.
Projekto „Motetų vėrinys“ dalyviai prie paminklo J. Naujaliui. A. Strazdaitės-Ziberkienės nuotr.
Koncertas Raudondvario bažnycioje. D. Stankevičiaus nuotr.
Koncertas Raudondvario bažnycioje. D. Stankevičiaus nuotr.