7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Prikeliant buvusį gyvenimą

Knygos apie Aleksandrą Livontą ir Olgą Šteinberg sutiktuvių įspūdžiai

Aldona Eleonora Radvilaitė
Nr. 36 (1273), 2018-11-09
Muzika
Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Saulė Lapėnaitė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Saulė Lapėnaitė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas pernai išleido 320 puslapių Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės knygą „Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai: Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“ (spausdino socialinė įmonė UAB „Spaudmeta“), ją recenzavo akademikas Algirdas Gaižutis ir profesorė Veronika Vitaitė. Aktyvi visuomenininkė, pedagogė, knygos autorė profesorė dr. R. Aleknaitė-Bieliauskienė šią monografiją jau pristatė daugelyje Lietuvos miestų, vien Vilniuje – Žydų bendruomenės Jaschos Heifetzo salėje, Mokslų akademijoje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, taip pat Ignalinos muzikos mokykloje, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, pasakojo radijo laidose. Visur knygą sutiko daugybė žmonių, įdėmiai išklausiusių tiek išraiškingas profesorės kalbas, iliustruotas nuotraukomis, tiek įkvėptus buvusių A. Livonto ir O. Šteinberg mokinių koncertus. Susitikimuose smuikavo žinomi Lietuvos atlikėjai bei pedagogai: dirigentas Gediminas Dalinkevičius, Andrius Krevnevičius, Marija Neniškytė, Kristina Domarkienė, pianistai – Veronikos Vitaitės, Aleksandros Žvirblytės ir Pauliaus Andersono „Dinastija“, solistas ir koncertmeisteris Povilas Jaraminas. Publika entuziastingai sveikino šių renginių dalyvius.

 

Spalio 26 d. buvusi O. Šteinberg studentė R. Aleknaitė-Bieliauskienė Vilniaus žydų bibliotekai padovanojo jau paskutinę likusią savo knygą. Šia proga susirinkusiems monografijos herojų mokiniams ir visiems muzikos gerbėjams vėl įtaigiai ir įdomiai papasakojo apie išskirtinius leidinyje aprašytus momentus, pasitelkė skaidres.

 

Knygoje pateiktos nuotraukos iš Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fondų, A. Livonto fondo, privačių buvusių mokinių, autorės asmeninių archyvų. Apie leidinio paskirtį sakoma, jog monografijos tikslas – atskleisti iškilių XX a. atlikėjų ir pedagogų, profesorių smuikininko Aleksandro Livonto ir pianistės Olgos Šteinberg portretus, jų tapsmo besikeičiančioje visuomenėje kelią. Įvertinamos skausmingos visuomenės transformacijos, palietusios menininkų bendruomenę, turėjusios įtakos jaunų žmonių psichologijos formavimuisi, gyvenimo būdui, kūrybiniams procesams. Įvertinama pokario muzikinės kultūros situacija, filharmonijos veikla. Šių menininkų palikimas – bendraujant su Lietuvos kompozitoriais (Juozu Karosu, Baliu Dvarionu, Stasiu Vainiūnu, Eduardu Balsiu, Vytautu Barkausku ir kt.) sukurti pirmieji, iki šiol bene reikšmingiausi kūriniai smuikui ir fortepijonui, subrandintos smuiko ir fortepijono mokyklos, patirtis, iš kartos į kartą perduodama dabar jau plačiai pasaulyje pabirusių jų mokinių. Knyga gausiai iliustruota unikaliomis nuotraukomis, lengvai skaitoma. Monografija turėtų būti suinteresuoti ne tik specialistai, studentai, smuiko mokytojai, kuriems skirtos Piotro Stoliarskio smuiko mokymo metodinės pastabos, bet ir muzika besidomintys žmonės.

 

Autorė surinko daug vertingos rašytinės medžiagos, dokumentų, retų nuotraukų, išmintingai ir kūrybingai perteikė savo samprotavimus, vertinimus. Atliktas didžiulis darbas. Manyčiau, jog šią monografiją galima būtų naudoti ir kaip mokomąją priemonę studentams. Su meile ir vidine šiluma knygoje atskleistos ir iškilių profesorių žmogiškosios savybės. R. Aleknaitė-Bieliauskienė pratarmėje rašo: „Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg – pedagogai, ugdę mumyse menų pasaulio žavesį. Kaip mediumai, tarp žemiškos tuštybės, šurmulio ir nesenkančių dvasinių potyrių skleidę tikėjimo muzikos galia prasmę, begalinio mėgavimosi menu jauseną. Skatino kritiškai analizuoti reiškinius, mokė savarankiškumo, darbštumo, užsispyrimo siekiant tikslo.“

 

Apie O. Šteinberg žmogiškąjį gerumą jaudinančiai kalbėjo pedagogė Olga Gusakova. Ji prisiminė, kaip jautriai mokytoja O. Šteinberg globojo talentingą jos dukrelę Irutę Iljiną (1956–1978), respublikiniame Jaunųjų atlikėjų konkurse laimėjusią II vietą ir iš Šiaulių atvažiavusią mokytis į M.K. Čiurlionio menų mokyklą. Prasidėjus mergaitės sunkios ligos krizei, pedagogė padėjo, kuo galėjo. Į ligonines Lietuvoje ir Rusijoje nuolat rašė padrąsinančius laiškus, rūpinosi, kad ji turėtų ką skaityti. „Mergaitės išgelbėti nepavyko, tačiau liko šviesus atminimas, Mokytojos idealo įvaizdis“, – rašoma knygoje.

 

Vakaro puošmena tapo iš Toronto (Kanada) atvykusios A. Livontą dievinančios jo buvusios ugdytinės smuikininkės ir pedagogės Audronės Šarpytės-Sharp išraiškingi prisiminimai apie savo mokytoją. Muzikiniam montažui pasitelkusi vaikystės drauges – smuikininkę Dalią Šešelgienę ir jos seserį pianistę Saulę Lapėnaitę – A. Šarpytė pateikė išsakytų žodžių prasmę atitinkančius muzikos kūrinius. Skambėjo profesionaliai smuikų duetu su fortepijonu ir viešnios solo su pritarimu jautriai traktuojami Antonino Dvořáko, Johanno Sebastiano Bacho, Franzo Schuberto kūrinių fragmentai. Emociniu akcentu tapo įtaigus, nepaprastai išraiškingai, su jaudinančia kulminacija, gražiu smuiko tembru su S. Lapėnaitės pritarimu A. Šarpytės atliktas Henryko Wieniawskio „Romansas“.

 

Autorė monografijos pratarmės pabaigoje rašo: „Kaip sakė Šolom-Aleichemas, knygos likimas panašus į žmogaus likimą. Kol ji pamato pasaulį, jai tenka daug iškentėti, pereiti septynis pragaro ratus. Knyga augo iš pasąmonės klodų, prikeliant buvusį gyvenimą, iš žmonių atminties sodų, rašto išminties, įvykių liudijimų. Puslapis po puslapio, skyrius po skyriaus. Norėtųsi, kad taip ji būtų ir skaitoma.“ Palinkėkime knygai gero skrydžio į pasaulį ir nuolat gaivinkime prisiminimus apie mūsų kultūrai nusipelniusias asmenybes.

Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Saulė Lapėnaitė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Saulė Lapėnaitė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Audronė Šarpytė, Dalia Šešelgienė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Knygos pristatymo dalyviai ir svečiai. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.
Knygos pristatymo dalyviai ir svečiai. A. Šarpytės asmeninio archyvo nuotr.