7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Muziejuje muzikavo moksleiviai

Respublikiniam jaunųjų atlikėjų festivaliui „Muzika muziejuje 2018“ pasibaigus

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė
Nr. 19 (1256), 2018-05-11
Muzika
Laisvyda Leckutė (smuikas), Vaiva Sodaitytė (violončelė), Arminas Suchovas (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.
Laisvyda Leckutė (smuikas), Vaiva Sodaitytė (violončelė), Arminas Suchovas (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.

„Paliesiu tėvus. Žinokit, kad vaikai jūsų, jauni būdami, turi daugiau už jus patvaros, gyvenimo, o neturėdami kur tos spėkos dėti, panaudoja – ne dėl savo kaltės – blogiems tikslams. Duokit jiems mokslą, kaipo įrankyti pelnyti duoną, o muziką – kaipo pašvelninimui jų sielos, dvasinės dinamikos, ir jūs turėsite tikrai džiaugsmą ir pasigėrėjimą savo vaikų prakilnumu“ (Mikas Petrauskas, Kaip ir išpažintis, „Sandara“, 1927 m.).

 

Neatsitiktinai čia ir festivalio programoje buvo panaudoti šie kompozitoriaus, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autoriaus Miko Petrausko žodžiai. Jis į Lietuvos muzikos istoriją įėjo ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip pedagogas, chorų organizatorius, lietuvybės skleidėjas. Dirbdamas Amerikoje jis būrė jaunus žmones, stengdamasis kelti jų tautinę savimonę, įsteigė „Lietuvių muzikos konservatoriją“. Petrauskų namuose visada buvo vaikų – čia užaugo Miko Petrausko, Kipro ir Elenos Petrauskų vaikai kartu su išgelbėta ir užauginta smuikininke Danute Pomerancaite. Tvirtai tikiu, kad šis namas džiaugiasi, kai čia skamba muzika, šurmuliuoja vaikai. 

 

Balandžio 26–27 dienomis senasis brolių Miko ir Kipro Petrauskų namas tiesiog džiūgavo – Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų namuose vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Muzika muziejuje 2018“.

 

Nuo pat atidarymo 1977 m. (įsteigtas 1969 m.)  muziejuje puoselėjamas bendradarbiavimas su muzikos mokyklomis ir koncertinės tradicijos, daugelis šiandien garsių atlikėjų yra koncertavę čia būdami moksleiviai.

 

Festivalis „Muzika muziejuje 2018“ – pirmasis Kauno miesto muziejaus organizuotas respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis, kurio tikslas – ugdyti vaikų muzikinę kultūrą, padedant atsiskleisti talentingiems mokyklinio amžiaus vaikams.

 

Pirmąją dieną koncertavo pradinių klasių mokiniai, antrąją  – jaunesniojo amžiaus mokiniai. Pasirodė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno I muzikos mokyklos, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos, Ukmergės meno mokyklos, Garliavos meno mokyklos, Birštono meno mokyklos, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos moksleiviai.

 

Buvo smagu matyti tokią muzikos įvairovę –renginyje dalyvavo ir du chorai: festivalį pradėjęs Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 1 kl. jaunučių choras (mokytoja Agnė Kulikauskienė, koncertmeisterė Elena Kokštienė) ir festivalį pabaigęs Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Jaunimo mišrus choras „Cantica“ (meno vadovas ir dirigentas Rolandas Daugėla, koncertmeisterė Aušra Gelusevičienė). Koncertuose skambėjo vokalinė muzika, fortepijonas, smuikas, fleita, obojus, klarnetas, birbynė, arfa, violončelė, akordeonas. Festivalį ypatingai papuošė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivių atliekami kūriniai – ypač norisi išskirti Laisvydos Leckutės (smuikas), Vaivos Sodaitytės (violončelė), Armino Suchovo (fortepijonas), mokytoja Daiva Stulgytė-Povilaitienė, atliktą Juozo Naujalio „Noktiurną“ (aranžuotė Daivos Stulgytės), Gretos Dabulskytės (arfa), mokytoja Joana Daunytė, atliktą Balio Dvariono „Andante Cantabile“ (aranžuotė Giedrės Pauliukevičiūtės) ir Amelijos Lapinskaitės (klarnetas), mokytojas Vitalius Žemaitis, koncertmeisterė Marta Lapinskienė, atliktą Giuseppe’s Tartini Concertino II dalį.

 

Verti paminėti visi festivalio dalyviai. Tai Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai: Lukas Juškevičius (fortepijonas), mokytoja Sonata Pakutkienė, Liepa Razmutė (violončelė), mokytoja Asta Krištaponienė, koncertmeisterė Rasa Karaškienė, Mija Guzelytė (obojus), mokytoja Kristina Budvitytė, Urtė Čeponytė (fortepijonas), mokytoja Ieva Benetienė, Nojus Baranauskas (fortepijonas), mokytoja Ieva Benetienė, Ąžuolas Šešelgis (fortepijonas), mokytoja Rasa Krėpštienė, Salomė Kustaitė (akordeonas), mokytojas Lukas Katinas, Taja Sokaitė (fleita), mokytoja Aušra Lukoševičiūtė, koncertmeisterė Aušra Gelusevičienė, Ignas Ščesnulevičius (vokalas), mokytoja Rima Daugėlienė, koncertmeisteris Darius Kudirka, Dominyka Norbontaitė (fortepijonas), mokytoja Birutė Kumpikienė; Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos moksleiviai: Dovydas Labutis (vokalas), mokytoja Violeta Stankevičienė, koncertmeisterė Raimonda Emilija Pauzienė, Gabija Ragaišytė (fleita), mokytoja Ilona Štaraitienė, koncertmeisterė Ieva Benetienė, Edvardas Mykolaitis (birbynė), mokytojas Narutis Baginskas, koncertmeisterė Diana Žemaitė; Kauno I muzikos mokyklos moksleiviai: Olivia Neverauskaitė (smuikas), mokytoja Dalia Terminaitė, koncertmeisterė Dalia Jatautaitė, Martyna Puskunigytė (violončelė), mokytojas Saulius Bartulis, koncertmeisterė Neringa Brūkštienė; Garliavos meno mokyklos moksleivis Matas Mocevičius (akordeonas), mokytoja Violeta Gadliauskienė; Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos moksleiviai Kamilė Žliobaitė (fortepijonas), mokytoja Renata Morkūnienė, fortepijoninis trio Ugnė Gudėnaitė, Viktorija Kubiliūtė, Gabija Tiškutė, mokytojos Rasa Derbutienė, Renata Morkūnienė, Beatričė Tūtlytė (fleita), Augustė Januškevičiūtė (fortepijonas), mokytojos Agnė Sipavičienė ir Rūta Bimbaitė; Ukmergės meno mokyklos moksleiviai: Beatričė Suslavičiūtė ir Tėja Petrauskaitė (vokalas), mokytojos Dalia Sližytė ir Dalia Stundžienė, koncertmeisterė Audra Bernadišienė, Gabija Railaitė (vokalas), mokytoja Dalia Sližytė, koncertmeisterė Audra Bernadišienė; Birštono meno mokyklos moksleiviai Elzė Bisikirskaitė (vokalas), mokytoja Natalija Kesminienė, koncertmeisterė Ieva Grinkevičiūtė, smuiku pritarianti mokytoja Angelina Šližienė, Adrija ir Austėja Suchockaitės (vokalas), mokytoja Ramunė Liutvynskienė, koncertmeisterė Ieva Grinkevičiūtė, Justė Adomaitytė (fortepijonas), mokytoja Dalia Jegelevičienė, Gerda Švedaitė (fortepijonas), mokytoja Olga Zubavičienė, Augustė Zubavičiūtė (smuikas), mokytoja Angelina Šližienė, koncertmeisterė Ieva Grinkevičiūtė; Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos moksleivė Julija Rockina (fortepijonas), mokytoja Roma Balienė.

 

Festivalį organizavo Kauno miesto muziejus. Organizavimo komitetas: pirmininkė – Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė, festivalio kuratorė – šio skyriaus edukatorė Jurgita Ragaišienė, festivalio meno vadovė – muziejininkė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Nariai:  J. Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė, šios gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė, J. Naujalio muzikos gimnazijos ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ dainavimo mokytoja metodininkė Rima Daugėlienė. Festivalio koncertus vedė Vilius Kaminskas. Rėmėjas: labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, informacinis rėmėjas Všį „Veiklių mamų klubas“.

 

Muziejuje grojantys vaikai – viltinga ateitis tvirtai susijusi su garbinga praeitimi ir tikra dovana Lietuvai.

 

 

Laisvyda Leckutė (smuikas), Vaiva Sodaitytė (violončelė), Arminas Suchovas (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.
Laisvyda Leckutė (smuikas), Vaiva Sodaitytė (violončelė), Arminas Suchovas (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.
Greta Dabulskytė (arfa). J. Ragaišienės nuotr.
Greta Dabulskytė (arfa). J. Ragaišienės nuotr.
Amelija Lapinskaitė (klarnetas) ir Marta Lapinskienė (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.
Amelija Lapinskaitė (klarnetas) ir Marta Lapinskienė (fortepijonas). J. Ragaišienės nuotr.