7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Balsai iš širdies

Kauno kompozitorių sakralinės muzikos koncertai Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė
Nr. 35 (1187), 2016-11-04
Muzika
„Acusto“ vadovas Kęstutis Jakeliūnas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, solistas Mindaugas Zimkus. R. Ziberko nuotr.
„Acusto“ vadovas Kęstutis Jakeliūnas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, solistas Mindaugas Zimkus. R. Ziberko nuotr.

Du šeštadienius Kauną nušvietė sakralinė muzika – Kauno kompozitorių premjeros projekte „Voces ex animo“ („Balsai iš širdies“). Spalio 15 ir 22 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje skambėjo Dalios Kairaitytės, Zitos Bružaitės, Giedrės Dabulskienės, Algimanto Kubiliūno, Vidmanto Bartulio, Giedriaus Kuprevičiaus, Raimundo Martinkėno, o kartu ir klasikų – Juozo Gruodžio ir Juliaus Juzeliūno – kūriniai. Juos atliko tenoras Mindaugas Zimkus, vargonininkė Dalia Jatautaitė, vokalinis ansamblis „Acusto“, meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas. Šis netikėtas, bet kartu ir labai lauktas Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus ir VšĮ „Iš Arti“ projektas, kurio iniciatorė ir vadovė yra muzikologė, Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus vadovė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, itin aktualus ir reikalingas. Džiugu, kad kuriama vis šiuolaikiškesnė, nauja bažnytinė muzika, kad giesmes kuria dabartiniai kompozitoriai. Jos patenka į kasdienių apeigų repertuarą, jas gali atlikti sau pritardamas vargonininkas arba nedidelis bažnyčios choras. Žinoma, sudėtingesnės faktūros ar stambesnės formos kūriniai atliekami koncertuose arba ypatingesnių bažnytinių švenčių proga. Pacituosiu kunigo dr. Viliaus Sikorsko mintis, pateiktas koncertų programoje: „Šis kūrybinis darbas gali pristabdyti neprofesionalų ir stichinį bei savaiminį žemo meninio lygio repertuaro skverbimąsi, kelti bendrą muzikinį Lietuvos kultūrinį lygį ir prisidėti prie mūsų tautos, kaip atskiro meninio etoso, įsitvirtinimo bendrame Vakarų Europos kontekste.“

 

Spalio 15 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje įvykusiame koncerte skambėjo Gruodžio ir Juzeliūno giesmės bei šešios Kauno kompozitorių premjeros. Koncertas sužavėjo kūrinių įvairove ir pagarbiai sudėliota programa. Pradėjo vokalinis ansamblis „Acusto“, jis atliko lietuvių kompozicinės mokyklos „medžio“ kamienu vadinamo Juozo Gruodžio giesmę „Tėve mūsų“, po kurios girdėjome tris jo mokinio Juzeliūno sukurtas giesmes mišriam chorui Bernardo Brazdžionio žodžiais: „Keleivio maldą“, balsui ir vargonams,  „Atleisk man, Viešpatie“ ir „Iš Tavo rankų, Dieve“. Kaip žinia, Juzeliūno gyvenimas su bažnyčia ir vargonais buvo susietas nuo vaikystės, kai Žeimelio bažnyčios chore pradėjo giedoti, išmoko groti vargonais. Vėliau vargonavo Kyburių parapijoje, Šiauliuose ir Kaune, kur darbą Jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje derino su kompozicijos studijomis Kauno konservatorijoje pas Gruodį. Labai malonu, kad visi Kauno kompozitoriai, kurių kūrinius girdėjome šiuose dviejuose koncertuose, yra iš to paties Gruodžio kompozitorių „medžio“, tad abu koncertai taip pat prisidėjo prie Juzeliūno 100-mečio paminėjimo.

 

Apie savo religinius kūrinius Juzeliūnas yra sakęs: „Mišių nesu parašęs, bet giesmių turiu visą pluoštą dar iš studijų metų. Sovietmečiu nerašiau – būtų uždraudę dėstyti. Tai buvo protu pasverta savisauga. Tačiau miško žvėris vis tiek į mišką žiūri – vargonininko siela vis tiek į bažnyčią grįžta.“ (Pokalbis su Rūta Gaidamavičiūte „Nuobodumas – didžiausias meno priešas“ knygoje Julius Juzeliūnas. Straipsniai. Kalbos. Pokalbiai. Amžininkų atsiminimai. Sudarė ir parengė Algirdas Ambrazas, Vilnius, 2002.)

 

Koncerte buvo atliktos šešios Kauno kompozitorių premjeros. Dalios Kairaitytės „Voces ex animo“ („Balsai iš širdies“) mišriam chorui pakerėjo meditatyviu, beveik nežemišku skambesiu, atkakliai, bet nuolankiai augančiu „Domine“. Džiugus Zitos Bružaitės „Benedictus es“ („Palaimintas esi“) mišriam chorui šviesaus skambesio bangomis užliejo visą bažnyčios erdvę. Buvo gera tiesiog pasinerti į garsų jūrą, dar įprasminamą maldos žodžių. Ramus ir kupinas meditacijos Giedrės Dabulskienės „Ave Maris stella“ („Sveika, jūrų žvaigžde“) mišriam chorui vėlgi leido pajusti garsų tėkmę ir apmąstyti himno švč. Mergelei Marijai prasmę. Šį seną ir išskirtinio poetiškumo tekstą muzikoje įkūnijo daugybė puikių kompozitorių ir Dabulskienė vertai patenka tarp jų. Kitokios nuotaikos Algimanto Kubiliūno kūrinys – vokalinis ciklas balsui ir vargonams „Yra metas“, kuriame panaudoti Senojo Testamento – Ekleziasto ir Patarlių knygų – tekstai. Juos kompozitorius pasirinko pabrėždamas Dievo reikšmę gyvenime. Ypač graži trečioji ciklo dalis „Yra metas gimti ir metas mirti“, švelniai ir paprastai perteikianti žmogiškojo gyvenimo laikinumą ir Dievo amžinumą. Visame cikle skamba mintis: „Dievas yra išmintis, žmogaus gyvenimas ir išmintis Dievo valioje“. Vidmantas Bartulis giesmei mišriam chorui „Malda“ pasirinko šeštą Dovydo psalmę, kviečiančią atgailai ir susitaikymui. Daugiabalsis, tarsi malda, prasidėjo ir baigėsi tuo pačiu žodžiu „Viešpatie“. Koncertą baigė Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys mažam chorui „Ar prisimeni paskutines Kalėdas“ anglų kalba, sukurtas pagal Johno Browno eiles. Čia smagiai panaudotas varpų skambėjimo įžodinimas („don-din-don-din-dan“) ne tik nukėlė į praeitas Kalėdas, bet ir leido džiugiai pamąstyti apie netrukus ateisiančias.

 

Antrame koncerte, spalio 22 d., skirtame Raimundo Martinkėno kūrybai, buvo pristatyti šio autoriaus kūriniai, sukurti 2002–2016 metais. Kaip ir Juzeliūnui, Martinkėnui Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia yra sava – čia jis vargonuoja jau dvidešimt antrus metus. Visus kūrinius atliko vokalinis ansamblis „Acusto“. Martinkėnas taip pat priklauso Gruodžio kompozitorių mokyklai, jo kūryba pasižymi šviesumu, džiugesiu, skaidrumu, daugiasluoksniškumu. Koncertas pradėtas Mišiomis mišriam chorui a cappella. Šis kūrinys buvo apdovanotas ketvirtame Juozo Naujalio religinės muzikos kūrinių chorams konkurse. Po to išgirdome tylaus pasitikėjimo kupinas giesmes „Pater noster“ („Tėve mūsų“) ir „Salve Regina“ („Sveika, Karaliene“). Trys 2010 m. sukurtos giesmės – daugiasluoksnė „Ubi caritas“ („Kur gailestis ir meilė“), šviesoje skendinti „Ave Maris stella“ („Sveika, jūrų žvaigžde“) ir meditatyvi „Panis angelicus“ („Angelų duona“) – ilgai laukė atlikėjų. Jais tapo vokalinis ansamblis „Acusto“. Šie gilūs ir susimąstymui kviečiantys kūriniai itin tiko ansambliui „Acusto“ – jų klausantis tiesiog norėjosi užsimerkti, užsimiršti ir paskęsti garsuose. Po lotyniškų labai gaiviai suskambo trys kūriniai lietuvių kalba: pagal Čiurlionio „Beauštanti aušrelė“ sukurtas „Aušrelė“, „Rūta žalioji“ (solo partiją dainavo Jurgita Šalčiūtė) ir ypač šiltai publikos priimtas „Lauk manęs“ pagal Salomėjos Nėries žodžius. Visiems gerai žinomas tekstas bažnyčioje suskambo beveik kaip religinis, ypač dėl atpirkimo viltimi nusispalvinusių žodžių „sužaliuos lazda“. Kūrinys tapo neabejotina programos kulminacija. O koncertą užbaigė Martinkėno premjera – į anglų kalbą verstais XIV a. sufijų poetės Lalla žodžiais sukurtas kūrinys „My true home“ („Mano tikrieji namai“), dedikuotas ansambliui „Acusto“. Muzika vėl subtiliai sugrąžino prie pirmosios minties, lydėjusios abu koncertus – apie Dievą, bažnyčią, tikruosius namus.

 

Didžiulė dovana kauniečiams buvo ne tik Kauno kompozitorių sakralinių kūrinių premjeros, bet ir galimybė išgirsti, kaip jas interpretuoja puikūs atlikėjai: Kauno muzikinio teatro solistas, Marijos radijo savanoris Mindaugas Zimkus, vargonininkė, bažnytinės muzikos magistrė Dalia Jatautaitė, kuri taip pat yra „Kauno religinės muzikos centro“, veikiančio Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje, iniciatorė ir vadovė, bei 2010-aisiais susibūręs vokalinis ansamblis „Acusto“. Dauguma jo narių yra profesionalūs muzikai, tad kūriniuose puikiai išnaudojamas kiekvieno vokalisto balsas ir visa bažnyčios erdvė. Ansamblio meno vadovas ir įkūrėjas Kęstutis Jakeliūnas – aktyvus Kauno renginių dalyvis ir daugelio chorų dirigentas.Abu koncertus įdomiai ir įtaigiai vedė muzikologė Dainora Merčaitytė.

 

Sakralinės muzikos premjerų koncertai buvo nuostabi patirtis dėl daugelio priežasčių – kiekvienas kompozitorius kūrė muziką pagal jam dvasiškai artimą tekstą, lietuviškos sakralinės muzikos lobynai pasipildė unikaliais kūriniais, dvasingumo matu buvo pamatuota šiuolaikinė muzika. Žinoma, šiandien nemažai autorių rašo sakralinius kūrinius, bet svarbiausia, jog turime galimybę juos išgirsti, pažinti naujausius. Buvo nuostabu matyti daugybę žmonių, atidžiai ir su virpuliu besiklausančių šios muzikos. Regis, ne vienas išėjo su viltimi, kad tai – ne vienkartinis projektas, nes tokios muzikos dar labai trūksta. Kaip 2002 m. pokalbyje Mažojoje studijoje sakė Juzeliūnas, „jei paseksime istoriją, įsitikinsime, kad geriausi didžiųjų kūrėjų muzikos veikalai būdavo skiriami bažnyčiai – bet ne masiniam giedojimui. Visa bažnyčia nepajėgtų tokių kūrinių atlikti.“

„Acusto“ vadovas Kęstutis Jakeliūnas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, solistas Mindaugas Zimkus. R. Ziberko nuotr.
„Acusto“ vadovas Kęstutis Jakeliūnas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, solistas Mindaugas Zimkus. R. Ziberko nuotr.
Koncerto akimirka. Vokalinis ansamblis „Acusto“.R. Ziberko nuotr.
Koncerto akimirka. Vokalinis ansamblis „Acusto“.R. Ziberko nuotr.