7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Patirti istoriją

„Canto fiorito“ atliko Johanno Valentino Mederio „Pasijas pagal Matą“

Aleksandra Pister
Nr. 15 (1167), 2016-04-15
Muzika
Ansamblis „Canto fiorito“ repetuoja Šv. Ignoto bažnyčioje
Ansamblis „Canto fiorito“ repetuoja Šv. Ignoto bažnyčioje

Pirmąjį šeštadienį po Kristaus prisikėlimo šventės (balandžio 2-ąją) Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje skambėjo Johanno Valentino Mederio sakralinė oratorija „Pasijos pagal Matą“. Kūrinį atlikęs senosios muzikos ansamblis „Canto fiorito“ (meno vadovas Rodrigo Calveyra) klausytojams suteikė progą apmąstyti kaskart gluminančią žmonijos žiaurumo istoriją. Nors pastarojo kūrinio atlikimas būtų pritikęs Didžiosios savaitės koncertiniam laikotarpiui, margoje Vilniaus koncertų panoramoje tai buvo vienas iš kelių gavėnios ir šv. Velykų laikotarpiui skirtų koncertų. O gaila. Nes prasmingiausias laikas nuskambėti velykiniam repertuarui ateis tik kitais metais.

 

Koncertas atspindėjo ansamblio „Canto fiorito“ pasirinktą muzikinės veiklos viziją. Atlikėjai nesirenka „patikrintų“ muzikos kūrinių, nemasina klausytojų žėrinčio virtuoziškumo baroku. Ši kūrybinė komanda klausytojams siūlo mažiau žinomų kūrinių programas ir kaskart suranda sąsajų su mūsų kultūriniu regionu, kas atrodo prasminga ir ne visuomet paprasta. Tokia mintis, atrodo, buvo „išsakyta“ ir pastaruoju koncertu. Ar plačiai žinoma, kad vokiečių kilmės kompozitorius Mederis gyveno ir kūrė Baltijos regione? Mums nesvetimos yra jo gyvenimo ir kūrybos stotelės: Ryga, Talinas, Gdanskas, Karaliaučius. (Labai trokštant, bendros XVII a. kultūrinės erdvės kūriniu galima laikyti jo instrumentinę sonatą „Lenkų elgeta“). Mederio Pasijų atlikimas tą vakarą akivaizdžiai parodė, kad šis kūrinys mums – gera alternatyva „didžiųjų“ autorių opusams.

 

Interpretacija byloja apie atlikėją, o kūrinys atskleidžia, koks buvo jo kūrėjas. Klausydama šių Pasijų susimąsčiau, kad Mederis turėjo būti kuklus žmogus. „Canto fiorito“ atliekamas kūrinys nustebino ne tiek dinamiška siužeto plėtote, kiek kompozicine visuma: apie pusantros valandos trukusios Pasijos skambėjo vientisai ir išbaigtai, kartu atskleisdamos didelę baroko muzikos išraiškos priemonių įvairovę. Dramaturgiškai taikliai nuskambėjo a cappella epizodai, violos da gamba pizzicato, fragmentas be basso continuo (!), žemas registras, tutti ir solo faktūrų kaita. Greta tokių klausytojų dėmesį patraukiančių efektų, malonu buvo atpažinti liūliuojantį Jėzaus Kristaus ir dviejų smuikų dialogą, aiškias rečitatyvų, arijų, choralų, instrumentinių fragmentų ribas. Mėgaujantis šia aukštos estetinės vertės, talentingo dainininko sukurta muzika buvo galima stebėti(s), kad į pirmą vietą čia galantiškai užleista poezija (koncerto programėlei tekstą iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius). Būtent poezija nusakė istorijos eigą, jos detales, apibūdino afektus, interpretavo Šventojo Rašto mintis (suprantama, kad anais laikais muzikinės Pasijos skambėjo kaip įprasta Didžiosios savaitės pamaldų dalis). Tarsi pagal brolių Monteverdi prisakymą bei paties Mederio valia, poezija čia tapo kūrinio ponia, o muzika – kuklia poezijos tarnaite.

 

Koncertas atspindėjo panašų atlikėjų ir kūrinio santykį. „Canto fiorito“ interpretacija buvo įtaigi, emocijų prasme – įvairialypė, su apmąstyta plėtote bei imponuojančiai nuolanki. Toks žvilgsnis į Pasijas buvo harmoningas. Išraiškingai dainavo Evangelistas – Janas Van Elsackeris (Belgija), vaizdžiai perteikdamas kiekvienos frazės mintį. Nerijaus Masevičiaus atliekamoje Jėzus Kristaus partijoje stipriai nuskambėjo paskutinis Nukryžiuotojo atodūsis: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ Tai buvo kulminacija, bet dar ne pabaiga. Iš nuostabos gal kai kas sulaikė kvapą, kai neapykantos tulžį jau, atrodytų, išlieję fariziejai Pilotą ragino saugoti „suvedžiotojo“ kapą. Tarsi paguodos malda skambėjo visų atlikėjų arija „O sielvarte, o širdgėla“ (Rūta Vosyliūtė – sopranas, Renata Dubinskaitė ir Saulė Šerytė – mecosopranai, Algirdas Bagdonavičius – tenoras, Agnese Kannina-Liepina ir Laura Šarova – barokiniai smuikai, Ieva Baublytė ir Rodrigo Calveyra – išilginės fleitos, kornetas, Friederike Heumann – viola da gamba, Dirkas Börneris – vargonai).  „Ir buvo gera“ (Pradžios knyga 1,4) tą vakarą patirti Biblijos istoriją, atkurtą su muzikos poveikio jėga ir reginiais neužgožta erdve kiekvieno vaizduotei.

Ansamblis „Canto fiorito“ repetuoja Šv. Ignoto bažnyčioje
Ansamblis „Canto fiorito“ repetuoja Šv. Ignoto bažnyčioje