7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Naujo Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovo tikslas tas pats: užtikrinti kultūros ir meno leidinių išlikimą

KPLA inf.
Nr. 22 (1387), 2021-06-04
Kultūros tribūna Kultūra

Kultūros periodinių leidinių asociacija (KPLA) įkurta 2018 m. gegužės 11 d. paaštrėjus poreikiui organizuotai atstovauti kultūriniams leidiniams, ypač teisėkūros procesuose. Šiuo metu KPLA vienija didžiąją dalį ryškiausių, tradicinių ir progresyvių, kultūros ir meno periodinių leidinių: „Artnews.lt“, „Dailė“, „Kinas“, „Krantai“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Naujasis Židinys-Aidai“, „Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“. Pirmus trejus kalendorinius metus KPLA vadovavo kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ vyriausioji redaktorė, menotyrininkė Monika Krikštopaitytė. Nuo birželio 1 d. Asociacijai vadovauti išrinktas kultūros žurnalo „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius, poetas Gytis Norvilas.

Lietuvos Respublikos Seime gegužės 7 dieną vykusioje konferencijoje, skirtoje apžvelgti žiniasklaidai kylančius iššūkius ir sprendimo galimybes, Monika Krikštopaitytė akcentavo nehipotetinę kultūros spaudos būtinybę, disproporciją tarp augančio ir vis įdomėjančio kultūros lauko bei galimybių šią įvairovę atspindėti ir analizuoti, bei faktą, kad dešimtmetį nedidinamas (šiai spaudai pagrindinio) Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo biudžetas lemia leidinių apimčių, leidimo dažnumo ir žmogiškųjų išteklių išsekimą. Atrodo, kad pastaruoju metu ryškėja patogi, bet mažai pagrįsta ir SRTRF asignavimų nedidinimo schema – rėmimo sumų didinimas tiesiogiai susiejamas su Fondo pokyčiais, tačiau jie taip ir neįvyksta.

Konstatuojama milžiniška disproporcija tarp to, ką verta analizuoti bei skleisti, ir to, ką leidžia turimi ištekliai. Ypač nukenčia visų šakų meno kritikos sritis, dėl to adekvataus įvertinimo nesulaukia net geriausieji Lietuvos kultūros kūrėjai. Ten pat M. Krikštopaitytė pabrėžė ir tai, kad „net ir išgyvendama sunkius laikus, Lietuvos kultūra yra stulbinamai turtinga, daugiabriaunė, pasaulinio lygio ir savita. Nepaisant nieko, kultūros ir meno leidiniai, nors ir iki kritinio taško sumažėję personalu, puslapiais, leidimo dažnumu, vis tiek sugeba kurti 99 proc. autorinį turinį, kuris, deja, menkai teaprėpia vertingąją kultūros dalį.“

Menotyrininkė priminė, kad kultūros leidiniuose publikuojami profesionalų tekstai ne tik būtini kūrėjams kaip tobulėjimo sąlyga, bet yra ir jų talentų liudijimas, aktualus valstybinių ir privačių Lietuvos kultūros institucijų ekspertavimo procesuose. Daugelis atrankos konkursų prašo pateikti profesionalių kritikų publikacijų ar publikuotų autorių kūrinių. Pagal rinkos dėsnius, kultūros žiniasklaida turėjo seniausiai išnykti, tačiau dirbama ne pagal pajamas, o pagal savigarbą, poreikį ir pareigą, bet tokia situacija neturi atsinaujinimo galimybių ir tai turi keistis.

M. Krikštopaitytė apgailestauja, kad kritinė kultūros leidinių situacija nepasikeitė, tačiau viliasi, kad Asociacijos veikla atkreipė dėmesį į šią unikalią kultūros žiniasklaidos sritį ir neleis jos pamiršti. Nueinanti vadovė džiaugiasi narių solidarumu, įgyta patirtimi ir neįkainojamomis pažintimis bei tuo, jog pavyko pasiekti, kad de miminis ribojimas (leidžiantis gauti iš valstybės paramos žiniasklaidos priemonei ne daugiau nei 200 000 eurų per trejus metus) kultūros ir meno leidiniams būtų padidintas iki 500 000 eurų per trejus metus, pripažįstant šią veiklą ypatingos paskirties. Siekiamybė šį ribojimą panaikinti lieka, deja, nei pasiekti, nei viršyti šios sumos su dabartiniu finansavimu nė vienam leidiniui nenusimato.

Naujasis vadovas Gytis Norvilas nusiteikęs tęsti Asociacijos užsibrėžtus tikslus, jo nuomone, šiuo metu svarbiausia yra dalyvauti teisėkūros procesuose, kurie lems kultūrinės žiniasklaidos gyvavimo perspektyvas.

KPLA vadovo kontaktai:

Gytis Norvilas

skeriupusryciai@gmail.com

867009644

Asociacijos FB paskyra:

https://www.facebook.com/Kult%C5%ABros-periodini%C5%B3-leidini%C5%B3-asociacija-2238844203004583

 

Gytis Norvilas. Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.
Gytis Norvilas. Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.
Monika Krikštopaitytė. Aušros Barysienės nuotr.
Monika Krikštopaitytė. Aušros Barysienės nuotr.