7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Meno istorijos profesoriaus Davido Joselito paskaita „Vaizdų daugis”

Paskaitų ciklo „Naujasis realizmas šiuolaikiniame mene” renginys

 

Inesa Pavlovskaitė
Nr. 31 (1045), 2013-08-02
Kultūra Anonsai
David Joselit
David Joselit

Šių metų rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, kviečiame į Yale universiteto meno istorijos profesoriaus Davido Joselito paskaitą „Vaizdų daugis” (A Multitude of Images).Tai yra pirmasis šiuolaikinio meno praktikoms ir teorijai skirto paskaitų ciklo „Naujasis realizmas šiuolaikiniame mene” renginys. 

 

Pradėdamas nuo teiginio, jog modernus menas randasi iš atvaizdų populiacijos sprogimo ir į jį reaguoja, Davidas Joselitas pasiūlys atkreipti dėmesį į fotomontažą kaip fundamentalią estetinę techniką, kuri jau bene šimtą metų tvarko šį daugį (multitude). Menininkai, siejami su fotomontažo išradimu (1919 m.), tokie kaip Hannah  Höch, kūrė darbus, kuriuose susidurdavo skirtingi vaizdai, tuo tarpu šiuolaikinio fotomontažo praktikose, pavyzdžiui, Rachel Harrison 2010-ųjų fotografijų knygoje „Abraham Lincoln”, vis labiau pabrėžiami skirtingiausių vaizdų populiacijos bendrumai, o ne jų skirtumai. Atkreipus dėmesį į šią montažo transformaciją, ryškėja bendresnis poslinkis meno politikoje: link to, ką Michaelis Hardtis ir Antonio Negri savo teorijoje apibrėžia kaip daugį (multitude).

 

Davidas Joselitas 1983-1989 metais dirbo kuratoriumi Bostono šiuolaikinio meno institute, kur suorganizavo kelioliką parodų, tarp kurių: „DISSENT: The Issue of Modern Art in Boston," (1985)  „Endgame: Reference and Simulation in Recent Painting and Sculpture" (1986) ir „The British Edge" (1987). Apsigynęs meno istorijos daktaro disertaciją Harvardo universitete, 1995-2003 m. dėstė Meno istorijos fakultete ir Vizualiųjų studijų doktorantūros programoje Kalifornijos universitete Irvine. Šiuo metu Davidas Joselitas yra Carnegie meno istorijos profesorius Yale universitete (JAV). Joselitas yra vienas iš žurnalo „October” (MIT Press) redaktorių bei kelių knygų autorius: „Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910-1941” (MIT Press, 1998), „American Art Since 1945” (Thames and Hudson, World of Art Series, 2003), „Feedback: Television Against Democracy” (MIT Press, 2007) ir „After Art” (Princeton University Press, 2012).

 

Paskaita vyks rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 18 val. Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centre (DIC), 112 a. (Maironio g. 3, Vilnius).

 

Apie paskaitų ciklą „Naujasis realizmas šiuolaikiniame mene”

 

XIX a. realizmas kvietė gyventi savuoju laiku, registruoti savojo laikmečio bruožus, manieras ir idėjas - il faut être de son temps, skelbė Gustave Courbet. Jeigu realizmas yra konkretaus laikotarpio simptomų liudytojas ir laidininkas, koks tuomet galėtų būti (ar yra) ir kaip meno kūriniuose reiškiasi XXI a. realizmas?

Mokslo, technikos, skaitmeninių technologijų, komunikacijos ir informacijos parametrai pretenduoja tapti vienais pagrindinių faktorių, iš kurių vienokia ar kitokia forma plaukia šiuolaikinio pasaulio ypatybės: globalus vaizdų paplitimas, daiktų ir žmonių buvimo pasaulyje dehierarchizacija, tarpdaiktinė komunikacija, naujoviška moralinės ir politinės atsakomybės forma, etinės (ir estetinės) nuostatos pasaulio atžvilgiu kaita. Paskaitų ciklo metu meno kūrinio ir pasaulio santykį bandoma nužymėti realizmą šiuolaikinime mene suprantant kaip daugialypį reiškinį: ar galima meno kūrinio nepriklausomybė nuo suvokiančiojo subjekto?

 

Kokia yra „estetinio koreliacionizmo” režimo alternatyva? Kaip meno kūrinio suvokimą, jo vertę ir (politinę) galią veikia globalus vaizdų pasklidimas ir jų sudaromi tinklai? Ar naujasis realizmas gali tapti manifestu, kviečiančiu bendros socialinės ir politinės tikrovės reflektavimui? Paskaitų ciklo metu siekiama išryškinti realizmo pasireiškimą šiuolaikinio meno praktikose bei apmąstyti realizmo sąvoką atgaivinančias teorines prieigas.

 

Pranešėjai: Armen Avanessian (Berlyno laisvasis universitetas), David Joselit (Yale universitetas), Dieter Roelstraete (Čikagos Šiuolaikinio meno muziejus).

 

 

Kiti renginiai: Armeno Avanessiano paskaita spalio 9 d. ir Dieterio Roelstraete’s paskaita gruodžio 6 d. Visi renginiai vyks VDA DIC, 112 a. (Maironio g. 3, Vilnius).

Renginio organizatorė: Inesa Pavlovskaitė, inesa@thegardens.lt

 

 

David Joselit
David Joselit