7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Netikėtas dailininko Karlo Eulensteino sugrįžimas į Klaipėdą

LNDM inf.
Nr. 19 (1426), 2022-05-13
Dailė Anonsai
Karlas Eulensteinas (1892–1981). Moteris su gėlėmis. 1960 m.
Karlas Eulensteinas (1892–1981). Moteris su gėlėmis. 1960 m.

Prano Domšaičio galerijoje 2022 m. gegužės 19 d., ketvirtadienį, 16.30 val. bus padovanoti į Klaipėdą sugrįžę Karlo Eulensteino paveikslai. Dalyvaujant svečiams iš Vokietijos: donatoriui Ekkehardui Hildebrandtui, Rytprūsių krašto muziejaus direktoriui dr. Joachimui Mähnertui, dr. Jörnui Barfodui ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriui dr. Arūnui Gelūnui bus perduota 15 dailininko paveikslų.

2020 m. rudenį LNDM Prano Domšaičio galeriją pasiekė maloni žinia. Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui Vokietijoje gyvenantis E. Hildebrandtas dovanoja iš Klaipėdos kilusio dailininko ekspresionisto K. Eulensteino (1892–1981) paveikslus. Šią gerąją naujieną pranešė ilgametis galerijos draugas, bendrų parodų kuratorius Rytprūsių krašto muziejaus Liuneburge (Vokietija) direktoriaus pavaduotojas dr. J. Barfodas. Deja, pandemija sutrukdė iškilmingą ceremoniją. Vėliau, 2021 m. spalio 25 d., turėjusi įvykti ceremonija, vėl buvo atidėta.

K. Eulensteinas vienas žymiausių iš Klaipėdos kilusių dailininkų. Jis gimė 1892 m. rugpjūčio 25 d. gausioje garlaivio kapitono šeimoje. Tėvas buvo vokietis, motina – lietuvė. Šeima gyveno Didžiosios Vitės priemiestyje. Dailininkas vėliau prisiminė: „<…> mes gyvenome Klaipėdoje, ant marių kranto, taip arti vandens, kad įspūdžiai ir šiandien yra gyvi ir betarpiški, niekada nepamiršiu.“ Klaipėdoje jis dirbo pirklio kontoroje. 1919 m. įstojo į Karaliaučiaus meno akademiją, po studijų gyveno Karaliaučiuje, vėliau persikėlė į Berlyną. Ryšys su gimtine nenutrūko. Kaip laisvai kuriantis dailininkas iki pat 1944 m. vasaros jis lankėsi Klaipėdos krašte. 1925, 1932 ir 1933 m. surengė parodas tradicinėje Klaipėdos dailės renginių vietoje Roberto Schmidto knygyne, miesto centre. Lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje. Artimai bendravo su ekspresionistu Ernstu Mollenhaueriu, dailininkų kolonijos Nidoje globėju.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Berlyno bombardavimo metu sudegė jo dirbtuvė ir ten buvę kūriniai. Šiame mieste dailininkas gyveno ir kūrė iki pat mirties, iki 1981 m.

K. Eulensteino kūryboje vyrauja pajūrio, pamario gamtos motyvai, kasdieniškas žvejų gyvenimas. Rytprūsių dailės paveldo žinovas ir tyrinėtojas dr. J. Barfodas rašė: „Sodrios, švytinčios spalvos K. Elensteino paveiksluose svarbesnės nei formos. Pasak dailininko, viskas atsiranda tarsi savaime, formomis laisvai interpretuojama natūra. K. Eulensteino tapybos stilius ir vaizdavimo būdas išskirtiniai. Jis nuoširdžiai jautė Kuršių marių kraštovaizdį, sodriomis spalvomis ir sunkiomis formomis perteikė ten gyvenančius žmones ir jų aplinką.“

E. Hildebrandto, vieno iš geriausių K. Eulensteino draugų sūnaus, dovanojami darbai yra XX a. 5–6 dešimtmečio. Pokario metais gimtojo krašto dailininkas daugiau nebepamatė, tapė tai, kas įstrigo jo atmintyje. Darbai nutapyti tempera sodriomis, ryškiomis spalvomis. To meto kūrybai būdingi vėlyvojo ekspresionizmo bruožai.

Yra keletas XX a. 3–4 dešimtmečio kūrybos laikotarpio akvarelių.

Prano Domšaičio galerijoje dailininko darbai buvo pristatyti 2013 m. spalio–gruodžio mėn. parodoje „Karlas Eulensteinas, ekspresionistas iš Klaipėdos“ (kuratorius dr. J. Barfodas, koordinatorė buv. galerijos vadovė Kristina Jokubavičienė). Tai galerijos ir Rytprūsių krašto muziejaus bendradarbiavimo pavyzdys, o miesto visuomenė turėjo puikią galimybę atrasti iš Klaipėdos kilusių dailininkų kūrybą.

Dėkojame E. Hildebrandtui už didžiulę dovaną muziejui ir tarpininkaujančiai Rytprūsių krašto muziejaus vadovybei – dr. J. Mähnertui ir dr. J. Barfodui – už rūpestį ir bendrystę išsaugant ir populiarinant dailės paveldą.

Tą pačią, gegužės 19 dieną, ketvirtadienį, 17.30 val. Prano Domšaičio galerijoje atidaroma tarptautinė paroda „Horst Skodlerrak (1920–2001). Didelis mažame“ iš Rytprūsių krašto muziejaus (Liuneburgas, Vokietija) rinkinių.

 

Išsamesnę informaciją teikia LNDM Prano Domšaičio galerijos ekspozicijos ir parodų kuratorė Aurelija Malinauskaitė (tel. +370 615 394 25)

www.lndm.lt/pdg

Žymos:
LNDM inf.,
Karlas Eulensteinas (1892–1981). Moteris su gėlėmis. 1960 m.
Karlas Eulensteinas (1892–1981). Moteris su gėlėmis. 1960 m.