7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Iki Dievo akies

Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda Bažnytinio paveldo muziejuje

Kristina Kleponytė-Šemeškienė
Nr. 14 (1208), 2017-04-07
Dailė
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.

„Vis galvoju apie savo padarytus ir būsimus darbus, meldžiu Dievulio, kad padėtų padaryti labai gražių darbų, būtinai turiu surengti labai gražių parodų! Būtinai! Dievulis tikrai padės. Kiekvieną dieną daugybę kartų aš Jo prašau padėti ir galvoju apie savo darbus, visa kita man nebesvarbu“, – taip savo dienoraštyje 1996 m. kovo 14-ąją rašė Elvyra Kairiūkštytė.

 

Dievulis Elvyrą išgirdo, ji sukūrė daugybę gražių darbų, o daug gražių parodų surengti padėjo ištikimos menininkės draugės – Kairiūkštytės kūrinių saugotoja Regina Noreikaitė-Norvaišienė, artima draugė skulptorė Ksenija Jaroševaitė ir jų šeimos. Deja, parodos įvyko jau po Kairiūkštytės mirties. Viena jų – šiuo metu Bažnytinio paveldo muziejuje vykstanti dailininkės piešinių paroda, kurioje rodomi 27 didelio formato darbai, atlikti tušu. Nors parodoje yra tik nedidelė Kairiūkštytės kūrybinio paveldo dalis, ji puikiai atspindi dailininkės meninius tikslus ir pasakoja sudėtingą pačios Elvyros likimą.

 

Elvyra Kairiūkštytė buvo našlaitė, augo vaikų namuose. Ji neturėjo artimųjų, todėl pati tikslingai ir užtikrintai planavo savo ateitį. Anksti išryškėję meniniai gabumai lėmė ryžtingą Kairiūkštytės apsisprendimą tapti menininke. Nuo 1970 m. ji trumpai mokėsi Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, vėliau studijas tęsė LSSR dailės institute Vilniuje (1971–1977), kur mokėsi grafikos.

 

Lietuviško meno kontekste Kairiūkštytė yra žinoma kaip linoraižinio meistrė. Ši technika puikiai atitiko jos nevaržomą temperamentą: Elvyros kūryba išsiskyrė energingu, drąsiu linoleumo raižymu, dideliais formatais, gebėjimu kurti spalvotus aštuonių devynių klišių estampus. Vaisingiausias Kairiūkštytės kūrybinis laikotarpis truko nuo 1979 iki 1987 metų. To laikotarpio darbų rinkinį sudaro portretai, estampų ciklai bei savarankiškos kompozicijos, kuriose vyrauja figūrinis, metaforiškas, simboliais persmelktas vaizdas. Sovietmečio grafikos kontekste menininkės darbai išsiskyrė ekspresyvumu, nesuvaržyta kompozicija, polinkiu į apibendrinimą. Tarp techniškai švarių, romantizuotų, lengvų, fragmentiškų ir neretai sentimentalių estampų Elvyros kūryba buvo lyg „sunkioji artilerija“: ekspresyvi, grotesko, ironijos bei erotikos persmelkta meninė kalba.

 

Permainingas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis paveikė ir Kairiūkštytės gyvenimą. Kardinaliai pasikeitusi kultūrinė situacija ir sudėtinga Elvyros Kairiūkštytės sveikatos būklė paskatino ją pasitraukti iš viešumos, pakeisti kūrybos stilių ir techniką. Nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos ji kūrė tik didelio formato piešinius tušu. Šis itin privatus kūrybinio gyvenimo etapas tęsėsi iki pat grafikės mirties. Per beveik penkiolika metų ji sukūrė apie 11 tūkstančių piešinių tušu, kurių tuo metu niekam nerodė...

 

Dailininkės talentas nevaržomai skleidėsi namuose. Ji dirbo be atvangos, sau įprastu ritmu – naktimis kūrė, dienomis ilsėjosi. Kairiūkštytė paliko stirtas piešinių, kuriuos kūrė be pertraukų, kruopščiai žymėdama metus, mėnesius, dienas, valandas. Dažnai kitoje darbų pusėje rašydavo maldas, kreipinius ar dedikacijas jai svarbiems asmenims, istorinėms, valstybinėms datoms atminti, žymėjo svarbias religines šventes.

 

Nuo pat kūrybinio kelio pradžios Kairiūkštytės kūriniuose buvo gausu primityviojo meno užuomazgų, egzotiškų simbolių, susijusių su senovės Egipto, graikų, asirų, Šiaurės Amerikos indėnų menu ir pan. Vėlesniame kūrybiniame etape, kūrinių dominante tapus krikščioniškajai ikonografijai, jos simboliai ir metaforos tapo neatsiejama menininkės kūrybos dalimi. Piešiniuose Kairiūkštytė vengia kanonizuotų religinių siužetų vaizdavimo principų. Menininkė visą gyvenimą kūrė sau, todėl ir pastarajame kūrybiniame etape jos nevaržė jokie dogmatiniai apribojimai. Piešiniuose be atvangos kartojami ikonografiški bibliniai siužetai, sakralizuoti ritualai, gausu krikščioniškų ir pagoniškų simbolių, metaforų, kurie transformuojami pasitelkus zoomorfines ir antropomorfines figūras; žmonės ir gyvūnai, šventieji ir demonai nepertraukiama linija ir dėmėmis gyvena savo gyvenimą ant daugybės didžiulių popieriaus lapų.

 

Nevaldoma ir gaivalinga menininkės energija liejosi popieriuje tušu. Piešimas Elvyrai buvo ne tik kūrybinė išraiška, bet ir terapijos, maldos forma. Jos darbai yra lyg nuoroda į transo ir katarsio būsenas; menininkė tarytum „apsėsta“, pasidavusi automatizmui piešė liniją po linijos, kurių visuma perteikia stiprius vidinius konfliktus. Nežabota neoekspresionistinė kūrinių raiška, siužetai ir sunkiai suvokiama piešinių gausa yra asmeninio ritualo atspindys. Ritualinė kūrimo specifika sugestijuoja žodžiais neidentifikuojamos emocinės įtampos fiksavimą popieriuje. Todėl žiūrint į Kairiūštytės darbus norisi atmesti visus ligtolinius žinojimus, nusistatymus ir schemas, kuriais remiantis vertiname kitų asmenų kūrybą, idant išvystume ne imituotus, ne išmoktus, o tikrus kūrybinius išlydžius. Tikrą perpetuum mobile, amžinai besisukantį gyvybės ratą, kuris peršoka nuo vieno popieriaus lakšto į kitą ir juda nepaliaujamai pasakodamas mikro- ir makro- pasaulių cikliškumą – nuo kiaušinio iki Dievo akies.

 

Paroda veikia iki gegužės 6 d.

Bažnytinio paveldo muziejus (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)

Dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.

Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.
Elvyra Kairiūkštytė, piešinių parodos fragmentas. E. Levin nuotr.