7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Autorius: Viktorija Daujotytė

Viktorija Daujotytė

Onos Narbutienės praeludium

 

 

Paskutinis profesoriaus Eugenijaus Ignatonio tekstas – recenzija apie Edmundo Gedgaudo knygą „Gyvenimo preliudai“, skirtą Onos Litvinaitės-Narbutienės ankstyvajam gyvenimui: „Svarbiausia tai, kad išmokau mylėti žmones“ („Literatūra ir menas“, 2013 01 25). Esmingai išskirta Onos Narbutienės laiško mintis. Meilė žmonėms tikrai buvo lyg koks šios iškilios asmenybės žymuo. Muzikologijai rūpi ir muzika, ir jos žmonės. Tai ir Onos Narbutienės pozicija: parašė ir parengė keliolika knygų apie lietuvių muziką ir jos kūrėjus. Buvo muzikos mokytoja iš pašaukimo – ir tada, kai jau profesorė.
 

Pasirodo svarbių knygų, gyvenimo liudijimų, turinčių ir intelektualinės biografijos ar autobiografijos bruožų. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje išėjo vertinga Vandos Zaborskaitės knyga „Autobiografijos bandymas“, beveik vienu metu su Edmundo Gedgaudo knyga „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“, rūpestingai išleista leidyklos „Versus aureus“. Gražus maketas, tikslus senų, retų fotografijų ir teksto santykis (dailininkas Saulius Bajorinas). Unikali biografinė ir autobiografinė medžiaga, galinti turėti