7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson – nėra jokių „slaptų“ kultūros įstaigų tinklo pertvarkos projektų

Nr. 20 (1257), 2018-05-18
Kultūra

Kultūros ministerija pareiškia, kad valstybinių kultūros įstaigų tinklo pertvarka šiuo metu nėra svarstoma. Viešojoje erdvėje pasirodė klaidinanti informacija, be to, dar painiojami du skirtingi dalykai – Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta parengti ilgalaikė kultūros strategija (2019–2030 m.) ir valstybinių kultūros įstaigų pertvarka.  

Strategijos parengimas yra viena iš kelių užduočių, įeinančių į Kultūros ministerijai pavestą atlikti Vyriausybės strateginio portfelio darbą – Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas.

„Rengiant strategijas, pertvarkas reikalingi išsamūs vertinimai, analizės ir jų pagrindu parengtos išvados, – pažymi kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. – Todėl buvo įvykdytas viešasis pirkimas galimybių studijai „Kultūros srities Lietuvos politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys“ parengti.“

Šio plataus masto tyrimo metu bus įvertintas kultūros vaidmuo valstybės politikoje per pastarąjį dešimtmetį, aprėpiant jau atliktus tyrimus ir su kultūra susijusių dokumentų analizę. Šis tyrimas taip pat padės atsakyti į klausimą, kaip kultūros lauko potencialas naudojamas valstybės raidoje ir aiškiai apibrėš, kokį poveikį valstybės ekonomikai, visuomenės raidai, švietimui, mokslui bei socialinei sanglaudai daro sistemingas kultūros potencialo naudojimas.

Kitas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas darbas – kultūros institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka. Rengiantis šioms permainoms buvo svarstomi ankstesni tyrimai, teikiamos įvairiausios idėjos, tačiau nebuvo jokio konkretaus projekto. Kadangi anksčiau atlikti tyrimai buvo fragmentiški, šis darbas sustabdytas. Nutarta diskusiją dėl valstybinių kultūros įstaigų tinklo pertvarkos susieti su galimybių studijos rezultatais, kurie bus pateikti rudenį.
Ministrė pabrėžia, kad rengiant valstybinių kultūros įstaigų tinklo pertvarką bus diskutuojama su kultūros bendruomene. Pavyzdžiui, Lietuvos kultūros tarybos tinklalapyje dvi savaites buvo skelbiamos konsultacijos su visuomene dėl šiuo metu rengiamo regionų kultūros finansavimo modelio, šiuo metu Kultūros ministerijos tinklalapyje paskelbtas kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenų projektas, visuomenė kviečiama dalyvauti atvirose diskusijose nuo gegužės 25 d. iki birželio 22d. „Šiuo keliu eisime ir viešindami kultūros įstaigų pertvarkos projektą“, – pažymi kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson.

Kultūros ministerija buvo paskelbusi viešąjį pirkimą galimybių studijai „Kultūros srities Lietuvos politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys“ parengti (paslaugos kaina – 44 950 eurų). Konkursą laimėjusios VšĮ „MENE“ ekspertai turi reikalingas kvalifikacijas keliamai užduočiai atlikti. Sutartis su VšĮ „MENE“ pasirašyta kovo 9 d., o darbas turi būti atliktas ne ilgiau, kaip per devynis mėnesius. Tyrėjai jau yra pateikę tarpines įžvalgas ir tyrimų kryptį.

 


Daugiau informacijos:
Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius,
tel. +370 671 99451, +370 608 47701,el. p. vrs@lrkm.lt

Žymos: