7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

„Įkvėpimas – tai šiaudai. Viskas pasiekiama sunkiu darbu“

Mintys po XVI Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurso ir laureatų koncerto

Paulina Liubarskytė
Nr. 41 (1193), 2016-12-16
Muzika
Marija Pranskutė, Gintarė Rudaitytė, Deividas Dumčius
Marija Pranskutė, Gintarė Rudaitytė, Deividas Dumčius

„Propaguoti Lietuvos kompozitorių kamerinę muziką, puoselėti jos atlikimą, skatinti kamerinių ansamblių dalyvių profesinį tobulėjimą“ – toks, išties kilnus tikslas buvo skelbiamas afišoje, kviečiančioje apsilankyti XVI Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurse, vykusiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje lapkričio 26 dieną. Kamerinių ansamblių dalyvių profesinio tobulėjimo skatinimas yra itin aktualus jauniems, dar studijuojantiems atlikėjams – maksimalistams, dažniausiai teikiantiems pirmenybę išsvajotajai solinei karjerai. Nemažiau svarbi ir Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos sklaida, ypač šiais metais, kuomet konkursas buvo skirtas kompozitoriaus, profesoriaus Juliaus Juzeliūno (1916–2001) 100-osioms gimimo metinėms. Nors Juzeliūno vardas Lietuvoje dažniausiai siejamas su simfonine muzika, jo kameriniai kūriniai sudaro ne mažesnę jo kūrybinio palikimo dalį.

 

Šiais metais konkurse, kurį rengia Kamerinio ansamblio katedra, vadovaujama prof. Dalios Balsytės, dalyvavo dvylika ansamblių, susibūrusių iš LMTA bakalaurų ir magistrantų. Kiekvienas iš jų atliko pusvalandžio trukmės programą, kurioje buvo privalomas Lietuvos kompozitoriaus stambios formos kamerinis kūrinys arba kamerinių kūrinių programa, o tarp lietuviškų kompozicijų neretai įsiterpdavo ir užsienio kompozitorių šiuolaikiniai, romantiniai ar klasicistiniai kūriniai.

 

Nuo ryto iki vakaro klausantis visų ansamblių pasirodymų galvoje vyravo viena mintis – koks aukštas yra LMTA studentų kamerinės muzikos atlikimo lygis. Pasirodymai buvo vienas už kitą muzikalesni, ir tuo pačiu iki menkiausių smulkmenų techniškai atidirbti. Tarp labiausiai įsiminusių – konkurso pradžioje skambėjusi Juzeliūno Sonata smuikui ir fortepijonui, kurią atliko Alvita Timašiova (smuikas) ir Aušrinė Garsonaitė (fortepijonas). Metus kartu grojantis duetas (doc. Vaidos Paukštienės kl.) parodė tarpusavio darnos ir muzikinio jautrumo pavyzdį, kuris galėjo ir turėjo tapti iššūkiu kitiems atlikėjams. Svarbu pastebėti, kad tai vienas iš dviejų konkurse dalyvavusių duetų, kurių programoje buvo Juzeliūno Sonata smuikui ir fortepijonui. Iš tiesų, daugiau šio kompozitoriaus muzikos į ansamblių pasirodymus įtraukta nebuvo. Gaila, kad konkurse, skirtame Juzeliūno šimtmečiui paminėti, žiūrovai turėjo progą išgirsti tik vieną jo Sonatą, kita vertus, skambėjo kokybiškai atliktos jo mokinių (Zitos Bružaitės, Jurgio Juozapaičio, Vytauto Germanavičiaus) bei jo amžininko Eduardo Balsio (1919–1984) kompozicijos. Pastarojo kūrinius programai pasirinko du konkurse dalyvavę ansambliai, buvo atlikta Habanera iš kino filmo „Adomas nori būti žmogumi“, o labiausiai įsimintinas buvo Ulijonos Pugačiukaitės (smuikas), Konrado Levickio (smuikas), Kristinos Anusevičiūtės (altas) bei Mariaus Sakavičiaus (violončelė) atliktas Balsio Styginių kvartetas. Beveik visi kvarteto nariai – prof. Augustino Vasiliausko klasės studentai – susibūrė kartu griežti dar prieš penkerius metus, tad įdirbis – puiki grojimo technika, darna, išraiškingumas – buvo akivaizdūs. Panašios nuomonės apie šio kvarteto atlikimo kokybę buvo ir komisija, paskyrusi atlikėjams antrąją vietą. Šia vieta pasidalijo ir kitas ansamblis, doc. dr. Indrės Baikštytės kl. studentai  – Gintarė Rudaitytė (fortepijonas), Marija Pranskutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė), pagroję visas aštuonias Broniaus Kutavičiaus miniatiūras smuikui, violončelei ir fortepijonui ir itin meistriškai atlikę Sergejaus Rachmaninovo „Elegiškąjį trio“ Nr. 1 g-moll. Ypač žavėjo G. Rudaitytės ekspresyvumas ir energija, ir tuo pačiu nepriekaištingas net techniškai sunkiausių kūrinio epizodų atlikimas. Nuo antrosios vietos nugalėtojų tik žingsneliu atsiliko dar du styginių kvartetai – prof. A. Vasiliausko kl. studentai Julija Ivanovaitė (smuikas), Marija Pranskutė (smuikas), Simonas Laučka (altas) ir Deividas Dumčius (violončelė), bei styginių kvartetas „Festivo“, prof. Audronės Vainiūnaitės kl. – Minadora Šernaitė (smuikas), Rūta Mažolytė (smuikas), Vita Bartušytė (altas) ir  Evaldas Petkus (violončelė). Pirmasis kvartetas atliko Gedimino Gelgoto ir Ludwigo van Beethoveno kūrinius styginių orkestrui, o antrasis pasirinko Juliaus Gaidelio, Juliaus Andrejevo, bei taipogi Beethoveno kompozicijas styginių instrumentų orkestrui. Abiejų kvartetų grojimas buvo tvarkingas, švarus ir vertas laureatų vardo.

 

Geriausiai konkurse pasirodė ir pelnė pirmąją vietą lekt. Ingridos Rupaitės-Petrikienės kl. studentai Lora Kmieliauskaitė (smuikas) ir Arnas Kmieliauskas (violončelė). Šis brolio ir sesers duetas išties pademonstravo aukščiausią profesionalumo lygį. Savo programai, be kitų kūrinių, jie pasirinko ir Anatolijaus Šenderovo „Dialogą“ smuikui ir violončelei – kūrinys sulaukė itin audringų ovacijų ir teisėjų bei žiūrovų pagyrimų. Dueto muzikalumas sukūrė intriguojančią ir įspūdingą smuiko ir violončelės „pokalbio“ nuotaiką.

 

Po poros savaičių, gruodžio 8 dieną, turėjome progą išgirsti laureatų pasirodymus LMTA Didžiojoje salėje. Laureatų koncertas buvo skirtas Lietuvos kompozitorių sąjungos 75-mečiui. Kiekvienas pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojas dar kartą atliko po kūrinį iš savo konkurso programos. Sveikinimo žodį laureatams tarusi kompozitorė, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė Zita Bružaitė pasidalino atsiminimais apie mokytoją Juzeliūną, ir pacitavo jo žodžius: „Įkvėpimas – tai šiaudai. Viskas pasiekiama sunkiu darbu.“ Šis sakinys, bylojantis apie itin disciplinuotą kompozitoriaus darbą, tinka ir šio konkurso dalyviams, ypač laureatams. Koncerte, girdint technišką, skrupulingai išdirbtą ansamblių muzikavimą, buvo galima tik įsivaizduoti atlikėjų pastangas ir ilgas valandas, praleistas repetuojant. Po Z. Bružaitės sveikinimo, laureatai buvo apdovanoti diplomais bei dovanomis ir galiausiai dar kartą scenoje leido pasimėgauti savo meistriškais pasirodymais. Laureatų koncertas vėlgi patvirtino, jog teisėjų sprendimai buvo teisingi. Itin ekspresyvūs ir profesionalūs buvo jau per konkursą sužibėję ansambliai – antros vietos nugalėtojų trio G. Rudaitytė, M. Pranskutė ir D. Dumčius, koncerte pakartoję įspūdingąjį Rachmaninovo „Elegiškąjį trio“ Nr. 1 g-moll bei pirmąją vietą užėmęs brolio ir sesers Kmieliauskų atliktas Šenderovo „Dialogas“ smuikui ir violončelei. Žiūrovai po koncerto išėjo sužavėti jų atlikimo subtilumu, technika ir muzikalumu.

 

 

Marija Pranskutė, Gintarė Rudaitytė, Deividas Dumčius
Marija Pranskutė, Gintarė Rudaitytė, Deividas Dumčius