7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

PAREMKITE
7 meno dienas
SMS žinute

HARPS meniniai tyrimai pristatyti Suomijoje

 

Rūta Lipinaitytė
Nr. 31 (1092), 2014-09-12
Muzika Anonsai
Helsinkio muzikos centro Vargonų salė
Helsinkio muzikos centro Vargonų salė
2013 m. pabaigoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centre pradėjo veikti tyrimų platforma HARPS, kurios veiklos sritis ir pagrindinis tikslas – meninių tyrimų ir atlikimo studijų kuravimas ir plėtra. HARPS įkurta kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo kultūrinės plėtros projekto „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“, kurio vykdytojos – LMTA dėstytojos Rūta Lipinaitytė, Lina Navickaitė-Martinelli ir Eglė Šeduikytė-Korienė, dalis. Šiame mokslinių ir meninių tyrimų darinyje koncentruojama ir plėtojama LMTA meno doktorantų ir tyrėjų veikla, organizuojami pažinimą skatinantys ir tyrimų rezultatus pristatantys renginiai. Plėtojant platformos veiklos sritis jau buvo surengti bažnyčių vargonininkų meistriškumo kursai, dalyvauta tarptautinėse konferencijose.
 
Artimiausi LMTA HARPS renginiai – 2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyksiantis meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumas „Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“ ir spalio 26–31 d. pirmąkart Lietuvoje rengiami orkestrinio grojimo meistriškumo kursai.
 
Rugpjūčio 20–22 d. vargonininkė, muzikologė dr. Eglė Šeduikytė-Korienė dalyvavo Suomijos Menų universiteto Sibeliaus akademijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Kritinės perspektyvos: apie muziką, švietimą ir religiją“. Konferencija vyko naujajame Helsinkio muzikos centre, kuriame šiuo metu reziduoja Sibeliaus akademija ir du – Helsinkio filharmonijos ir Suomijos radijo – simfoniniai orkestrai. Konferencijos organizatoriai kvietė prelegentus diskutuoti apie vis augantį kultūrinės įvairovės sąmoningumą, švietimo ir religijos saitus, religijos vietą muzikos švietimo kontekstuose, įvairias su tuo susijusias politines, kultūrines, socialines, edukacines, estetines, etines įtampas. Mokslininkai žvelgė į pasiūlytas potemes iš įvairių tyrimų sričių – pedagogikos, muzikologijos, etnomuzikologijos, religijotyros, filosofijos, sociologijos, antropologijos, kultūrologijos, lyčių studijų ir kt. – perspektyvos.
 
E. Šeduikytės-Korienės pranešime „Vargonininkų edukacijos stabilumas ir kaita: Lietuvos vargonų mokykla“ buvo pristatyta Lietuvos vargonų mokykla, atkreipiant dėmesį į tai, kaip keitėsi labiausiai su bažnyčia susijusios muziko profesijos – bažnyčios vargonininko – pobūdis ir misija nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų. Analizuojant daugiaplanės bažnyčios vargonininko profesijos funkcijas ir aktualijas, šioje konferencijoje bažnyčios vargonininkas pristatytas kaip muzikos, kultūros ir religijos sritis sujungianti figūra.
 
2014 m. rugsėjo 4–5 d. Suomijos Menų universiteto Sibeliaus akademijoje vyko pirmoji tarptautinė muzikos atlikimo ir meninių tyrimų konferencija-festivalis „Muzikuojantys daktarai“, kuriame pranešimą skaitė smuikininkė, LMTA docentė, projekto vadovė dr. Rūta Lipinaitytė. Konferenciją-festivalį organizavo Sibeliaus akademijos DocMus doktorantūros mokykla. Didelio susidomėjimo sulaukusį renginį vertinti buvo pakviesti ir keli Europos aukštųjų muzikos mokyklų ir konservatorijų asociacijos (AEC) tinklo „Polifonia“ Meninių tyrimų darbo grupės nariai, tarp jų – LMTA meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS koordinatorė, Doktorantūros skyriaus vedėja Lina Navickaitė-Martinelli.
 
Dalyvauti konferencijoje buvo kviečiami meninius tyrimus vykdantys atlikėjai – studijuojantys doktorantūroje ar jau įgiję menų daktaro laipsnį. Skirtingai nuo įprastų konferencijų, šiame renginyje galima buvo išgirsti ne tik pranešimus, bet ir su meniniais tyrimais susijusią, pačių dalyvių atliekamą muziką. Rečitaliai, paskaitos-koncertai ir pranešimai taip pat skambėjo moderniose kamerinėse Helsinkio muzikos centro salėse. Atskiro paminėjimo verti du kviestiniai šios konferencijos pranešėjai, kurių paskaitos-koncertai susilaukė ypatingo klausytojų dėmesio: Juilliardo mokyklos profesorius, pianistas Matti Raekallio ir Oksfordo universiteto Magdalenos koledžo dėstytojas, viola da gamba atlikėjas ir vienas senosios muzikos judėjimo autoritetų Laurence’as Dreyfus.
 
R. Lipinaitytės pranešime „Orkestro koncertmeisteris kaip polifunkcinė figūra“ buvo nagrinėjami smuikininkų-koncertmeisterių vaidmenys, analizuojamos specifinės orkestro gyvenimo situacijos, kuriose ryškiausiai atsiskleidžia koncertmeisterio rolės sudėtingumas ir daugialypiškumas. Buvo nagrinėjama, kokiu būdu ši profesija savyje jungia vadovo, akompaniatoriaus, solisto, pedagogo ar orkestrą reprezentuojančio asmens funkcijas. Pranešime smuikininkė rėmėsi tiek savo asmenine patirtimi, tiek ir įvairių orkestrų koncertmeisterių, kitų orkestro muzikantų bei dirigentų atsakymais į specialiai parengtą klausimyną. Buvo siekiama atskleisti esminį skiriamąjį koncertmeisterio vaidmens ir šių pareigų sudėtingumo šaltinį – polifunkcinį koncertmeisterio profesijos pobūdį.
 
Dr. Rūta Lipinaitytė
 
Parengta vykdant Kultūrinės plėtros projektą „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-095/2013).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helsinkio muzikos centro Vargonų salė
Helsinkio muzikos centro Vargonų salė