Muzika

75-metį švenčiantys „Muzikos barai“

nauji leidiniai

1931-aisiais broliai Antanas, Bronius ir Motiejus Budriūnai ėmė leisti pirmąjį Lietuvoje specializuotą muzikos leidinį „Muzikos barai“. Ir štai jau 75 metus su priverstinėmis pertraukomis gyvuoja žurnalas, kurio leidėjams rūpi, kad muzika besidominčius skaitytojus pasiektų išsami ir įdomi informacija apie jų šalies ir užsienio muzikinį gyvenimą. Apie tai, kas buvo aktualu broliams Budriūnams ir kuo gyvena šiandienio žurnalo redakcija naujame „Muzikos barų“ numeryje rašo Tomas Bakučionis.

Ilgą kelią nuėję „Muzikos barai“ – šiandien vienintelis Lietuvoje leidinys, išeinantis su muzikos įrašų kompaktine plokštele (nuo kitų metų leidėjai žada ir daugiau staigmenų). Vieną iš spalio numerio publikacijų gyvu garsu „iliustruoja“ Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos išleista pirmoji archyvinių įrašų rinktinė iš ciklo „Dainuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras“. Net dvidešimt metų šiam chorui vadovavo prof. Antanas Jozėnas, jo meninis indėlis į choro gyvavimą užfiksuotas šioje kompaktinėje plokštelėje. O „Muzikos barų“ puslapiuose ilgametį Dainų švenčių vyriausiąjį dirigentą ir meno vadovą, pedagogą, chorų vadovą, tiesiog – vieną iš mūsų chorinės kultūros mohikanų kalbina Elvyra Kučinskaitė.

Žurnalo „Didžiosios salės“ rubrikoje ryškiausius pastaruoju metu Lietuvoje vykusius koncertus aptaria Rima Povilionienė, Daiva Tamošaitytė ir Dainius Sobeckis. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė recenzuoja Klaipėdos muzikinio teatro premjerą – P. Čaikovskio operą „Eugenijus Oneginas“, ją vertina ir latvių operos kritikė Inese Lūsina. Žurnale publikuojamas Rimos Povilionienės straipsnis apie pirmąjį tarptautinį sakralinės muzikos ir labdaros projektą „Pax et bonum“, Lina Navickaitė neseniai pasirodžiusios kompaktinės plokštelės proga rašo apie naujovėms visuomet atvirą Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoninį duetą. Džiazo mėgėjams – Tomo Bakučionio, Algirdo Klovos ir Laimos Slepkovaitės pasakojimas apie Antano Gusčio rengiamą festivalį „Vilnius Jazz“.

Itin turtinga naujienų šįsyk žurnalo rubrika „Svetur“. Kaip paprastai, „Muzikos barų“ puslapiuose aktyvūs lietuvių chorvedžiai ir pūtikai. Minėtinas Reginos Vaišnoraitės-Marozienės pokalbis su garbų jubiliejų švenčiančiu ilgamečiu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogu, liaudies muzikos propaguotoju bei tautodailininku prof. Valentinu Leimontu. Irena Skomskienė tęsia rašinį apie kompozitoriaus Vlado Jakubėno įnašą į tautinio baleto muzikos raidą. Paskutiniai žurnalo puslapiai skirti kultūrinei Lietuvos aktualijai – spalio pirmąją Klaipėdoje vykusiam kultūros atstovų ir politikų pasitarimui dėl naujo Klaipėdos muzikinio teatro statybos.

„MB“ inf.