7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 29–balandžio 7

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

29, 30 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir. M. Barkauskas, dir. R. Šumila

IV. 4, 6 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. M. Staškus

5 d. 18.30 – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

7 d. 12 val. – W.A. Mozarto „UŽBURTOS AKYS“. Muzikos vad. I.J. Šimkus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Mažoji salė

29 d. 19.30 – M.R. Hall „PJESĖ GYVENANTIEMS IŠNYKIMO LAIKAIS“. Rež. A. Obcarskas

IV. 4 d. 19.30 – T. Kavtaradzės „SIRENŲ TYLA“. Rež. L. Kutkaitė

Valstybinis jaunimo teatras

29 d. 18.30 – „MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

30 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

30 d. 16 val. Salėje 99 – „VIENO GARSO ISTORIJA II“. Rež. A. Bumšteinas

IV. 3 d. 18.30 – F. Zellerio „SŪNUS“. Rež. I. Jonynas

5 d. 18.30 Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

6 d. 16 val. – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas

7 d. 12 val. Salėje 99 – S. Bernotaitės „RUBINAITIS PELIŪZĖ, ARBA LIETUVIO IŠGYVENIMO BŪDAS“ (pagal S. Daukantą). Rež. ir scenogr. S. Degutytė

Vilniaus mažasis teatras

29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. R. Tuminas

IV. 2 d. 18.30 – N. Fosterio „LUNENBERGAS“. Rež. O. Šapošnikovas

3 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

4 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

5 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „TINDER DATES“. Rež. G. Tuminaitė, S. Žyrkovas (Ukraina)

6 d. 18.30 – P. Pukytės „SCILĖ NORI BŪTI ŽMOGUMI“. Rež. G. Tuminaitė

7 d. 13 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

3 d. 18.30 Vilniaus senajame teatre – W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas

6 d. 19 val. OKT studijoje – K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmonaitė

7 d. 16, 18 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus senasis teatras

29 d. 18 val. – T. Stoppardo „ROZENKRANCAS IR GILDENSTERNAS MIRĘ“. Rež. J. Butusovas

30 d. 15 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis

6 d. 11, 13 val. Mažojoje salėje – „SMALSUSIS DRAMBLIUKAS“ (pagal R. Kiplingo kūrybą). Rež. J. Rusakova

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“. Rež. K. Siaurusaitytė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

IV. 6 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

7 d. 12 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija)

Mažoji salė

30 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

IV. 6 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

7 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

Palėpė

30 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

29 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas (teatras „Kitas kampas“)

IV. 3 d. 18 val. – „PAMIRŠTOS PRINCESĖS“. Choreogr. I. Kuznecova

5 d. 19 val. – „MOTINOS PIENAS“ (pagal N. Ikstenos romaną). Scen. aut., rež. ir atlikėja B. Mar (Solo teatras)

5 d. 19 val. – „ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal F. Poulenco monooperą). Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

6 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė: S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

7 d. 11, 13 val. – „NEREGĖTAS PASAULIS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

7 d. 15 val. – „MARMIAI“. Rež. ir muzikos aut. G. Zapalskis

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

29 d. 11 val. Mažojoje scenoje – „APIE ŽUVIS, AUSIS IR MAMĄ“. Rež. E. Kižaitė

30 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

30 d. 18 val., IV. 4 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

IV. 2 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „M.K. ČIURLIONIS. „GYVENIMO PILYS“. Rež., choreogr., šokėja I. Puišytė-Šidlauskienė

4, 5 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

6 d. 18 val., 7 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – G. Minelgaitės-Duchin „SNIEGUOLĖ“. Rež. G. Minelgaitė-Duchin

Kauno valstybinis muzikinis teatras

IV. 1 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. J. Geniušas

5 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

6 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

7 d. 18 val. – M. Kunze ir S. Levay „ELISABETH“. Muzikos vad., dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

29 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

30 d. 12, 15 val. – „MARMIAI“. Rež. ir muzikos aut. G. Zapalskis

IV. 4 d. 18 val. – M. Ravenhillo „BASEINAS. BE VANDENS“. Rež. J. Kuprevičius

5 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

6 d. 16 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

7 d. 12 val. – „DINGĘS KOMPASAS“. Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras

IV. 6 d. 11, 15 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė

6 d. 12 val. – „LĖLĖ, KURI DIDŽIUOJASI, KAD TURI „Ė“. Rež. A. Žiurauskas

7 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

7 d. 17 val. – M. Petrausko „GIRIŲ KARALIUS“. Rež. G. Kriaučionytė-Vosylienė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

29 d. 18.30, 30 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

IV. 3 d. 18.30 – „VAROVAI“ (pagal D. Farr pjesę „Medžioklė“). Režisierius E. Seņkovas

4 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

6, 7 d. 17 val. – „MEILĖ“. Pjesės aut., rež., kost. dail., scenogr. ir choreogr. A. Duda-Gracz

Klaipėdos muzikinis teatras

IV. 7 d. 19 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje – festivalio „Resurrexit“ uždarymo koncertas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18.30 – Teatro dienos koncertas. D. Razauskas, S. Petreikis ir P. Rukas

IV. 3 d. 18.30 Mažojoje salėje – Kestutis Vaiginis „New Quartet“: K. Vaiginis (saksofonai), J. Haavisto (fortepijonas, Suomija), B. Kozlov (kontrabosas, JAV), J. Blake (mušamieji, JAV)

4 d. 18 val. – „NEPAŽĮSTAMOS DRAUGĖS“. Rež. E. Latėnaitė. Vaidina E. Užaitė, E. Latėnaitė-Beliauskienė, M. Vaidotas, A. Ašmonas, E. Latėnaitė

5 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – A. Dīcio „SKRAIDANTIS TRAVOLTA“. Rež. T. Treinis

5 d. 19 val. – „MEILĖS AUDRA“. Rež. D.  Gutiérrez (Barselonos flamenko baletas)

6 d. 18 val. – „PATINA“. Rež. E. Švedkauskaitė

7 d. 13 val. – M. Baranauskaitės „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. E. Kižaitė

7 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

IV. 2 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre – J. Strømgreno „FEROMONAI“. Dramaturg., rež., choreogr. ir scenogr. J. Strømgrenas

3–5 d. 18 val. Panevėžio teatre „Menas“ – D. Čepauskaitės „PUPOS“. Rež. A. Špilevojus