7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės 20 – 29

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

27, 28, 31 d. 18.30 – „Baletų triptikas“. Choreografai W. McGregoras, I. Pérezas, M. Rimeikis, choreogr. statytojas N.F. Brownas, komp. M. Richteris, A. Pärast, E. Whitacre, M. Paškevičiūtė, muzikos vad. ir dir. M. Ozoliņš, dir. K. Variakojis, scenogr. J. Opie, M. Jacovskis, kost. dail. M. Junge, C. Petermeijer, E. Brazdylytė

29 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

21 d. 20 val., 22 d. 19 val. Naujojojoje salėje – L. Adomaičio „ALISA“. Rež. A. Obcarskas

24, 25 d. 18.30 Rusų dramos teatre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

24, 25 d. 19.30 Naujojojoje salėje – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

„Vilnius Mama Jazz“

26 19 val. – trio „Rymden“. Ghost-Note“ (Norvegija, Švedija)

27 d. 19 val. – jubiliejinis V. Čekasino koncertas. Dalyvauja P. Geniušas, V. Labutis, R. Banys,

L. Mockūnas, N. Malūnavičiūtė, L. Šinkarenka, G. Laurinavičius, A. Joffė, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vad. M. Barkauskas)

28 d. 19 val. – pianistas G. Privat (Prancūzija), „Ben Wendel Group“ (JAV)

29 d. 19 val. – Anthony Braxtono saksofonų kvartetas (JAV)

Valstybinis jaunimo teatras

20 d. 17.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

21, 29 d. 16 val. Teatro fojė – dokumentinė esė „EIMUNTAS NEKROŠIUS. PRADŽIA“. Rež. A. Liuga

21 d. 18.30 – „RYTOJ BUVO VAKAR“. Rež. A. Giniotis

22 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

22 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

24 d. 18.30 – PREMJERA! S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež., scenogr. G. Varnas, kost. dail. J. Skuratova, komp. D. Digimas. Vaidina M. Sigliukas, R. Petraitis, P. Barzdžius, M. Berulis, R. Misiūnas

Vilniaus mažasis teatras

20 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

21 d. 11, 13 val. – Teatralizuota ekskursija vaikams

22 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

24 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

25 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“. Rež. K. Glušajevas

 (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. R. Tuminas

27 d. 19.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

Lietuvos rusų dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „MEDĖJA SVETIMŠALĖ“ (J. Anouilh’o, A. Sekulovo, K. Kavafio, R.M. Rilke’s ir M.Cvetajevos kūrinių motyvais). Rež. D. Dobreva, scenogr., kost. ir projekcijų dail. M. Kalanova. Vaidina J. Orlova, V. Novopolskis, D. Denisiukas, J. Makarova, V. Stasenia, A. Svorobovičius, J. Volodko ir kt.

24, 25 d. 18, 20 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje Markučiuose – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. ir insc. aut. T. Montrimas

26 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

27 d. 18.30 – PREMJERA! E. De Filippo „FILOMENA MORTURANO“. Rež. A. Latėnas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

21 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

22 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

29 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

Palėpės salė

21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

22 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

28 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

20 d. 18 val. – A. Špilevojaus „ANTI“. Rež. A. Špilevojus

20 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. VILNIUS“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas

21 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „LAIKRODININKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė (teatras „Dansema“)

22 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

22 d. 19 val. – „PASĄMONĖS ŠNABŽDESIAI… SAPNAI“ (šešėlių teatro trupė „Papasony“, Ukraina)

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

24 d. 19 val. – PREMJERA! „La CALASH LA LATIN-LT“. Choreogr. P. Granhøj (Danija) (Šeiko šokio teatras)

25 d. 19 val. – PREMJERA! W. Shakespeare’o „TITAS“. Rež. G. Aleksa, vakarienės šefas T. Eidukevičius, dail. U. Tamuliūnaitė, komp. J. Tulaba. Vaidina D. Skamarakas, V. Raubaitė, A. Ašmonas, M. Jonaitytė, J. Žalakevičius, M. Pauliukonis, M. Naudžiūnaitė, K. Kasperavičius, L. Jurgelis, K. Varanavičius

27 d. 19 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas (Kauno kamerinis teatras)

28 d. 12 val. – „METŲ LAIKAI“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė

28 d. 14 val. – „Menų spaustuvė“ pagal... Joną Sakalauską“

28 d. 19 val. – „EMIGRANTAI“. Rež. D. Gumauskas

29 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS PAGAL VAIKUS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

20 d. 19 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Camus „KALIGULA“. Rež. A. Jankevičius

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMILIS“. Rež. A. Gornatkevičius

24 d. 14 val., 25 d. 12 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – I. Vyrypaevo „VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė (Sakartvelas)

27 d. 18 val.  Didžiojoje scenoje – H. Ibseno „PERAS GIUNTAS“. Rež. C. Polgár

28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININKAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės knygą). Rež. E. Kižaitė

28, 29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! J. Tertelio ir A. Jevsejevo „KAUNO PAVASARIS ’72“. Rež. J. Tertelis

29 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

24 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas

28, 29 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

25 d. 18 val. – PREMJERA! „ŽANA“. Idėjos aut. ir akt. G. Šmigelskytė, dramaturg. G. Simonaitytė, komp. I. Šepetkaitė, šviesų dai. D. Urbonis

28 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

29 d. 18 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

Kauno lėlių teatras

28 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

29 d. 12 val. – edukacinė programa „Kerintis H.K. Anderseno pasakų pasaulis“

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

20 d. 20 val. Didžiojoje salėje – „TARP LENOS KOJŲ, ARBA ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz

21 d. 13 val. – imersinis spektaklis-žaidimas „NO FAKE*“. Rež. T. Montrimas

20 d. 17 val. – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis (Kauno kamerinis teatras)

21 d. 15 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas (Kauno kamerinis teatras)

22 d. 15 val. PREMJERA! „FRANKENŠTEINO KOMPLEKSAS“ (pagal K. Krūmiņio ir dirbtinio intelekto pjesę). Rež. V. Sīlis (Kauno dramos teatras)

22 d. 17 val. – R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas (Šiaulių dramos teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

27 d. 18.30 Žvejų rūmuose – PREMJERA! G. Donizetti „PULKO DUKTĖ“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir. T. Ambrozaitis

29 d. 12 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė). Dir. E. Miknius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas (teatras „Kitas kampas“)

28 d. 18 val. – PREMJERA! „PRARASTA KATARINOS BLUM GARBĖ“ (pagal H. Böllio apysaką). Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė. Vaidina A. Šeštokaitė, J. Baliukevičius, J. Budriūnaitė, A. Jalianiauskas, R. Dovydaitis, A. Gendvilas, R. Krilavičiūtė, S. Norgaila ir kt.

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

20, 21 d. 18 val. – PREMJERA! H. Pinterio „ALIASKA“. Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, komp. J. Tulaba. Vaidina L. Kondrotaitė, E. Pavilionis, I. Brikė, L. Martinonytė, L. Sėdžius

22 d. 18 val. – PREMJERA! J. Barono „LANKANT PONĄ GRYNĄ“. Rež. A. Giniotis

27 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas

28 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

29 d. 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė