7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 21–30

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

21, 22 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas

23 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys

23 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

27–29 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Choreogr. V. Medvedevas (Rusija), muzikos vad. ir dir. M. Staškus

30 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

21, 22 d. 19 val. Naujojojoje salėje – „SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scenarijaus aut. G. Jarzyna

21 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

22 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

26 d. 19 val. Naujojoje salėje – A. Rutkēvičios „GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. R. Atkočiūnas

28 d. 19 val. Naujojoje salėje – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

29 d. 19 val. Naujojoje salėje – S. Parulskio „JULIJA“. Rež. K. Glušajevas

30 d. 19 val. Naujojoje salėje –  I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

Valstybinis jaunimo teatras

21 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

21 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

22 d. 17.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa

25 d. 18.30 Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė

26 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

28 d. 17.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

29, 30 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras

21 d. 18.30 – J. Kleino „SPRENDŽIANT HEDĄ“. Rež. U. Bartoševičiūtė

22 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

25 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

26 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

28 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. G. Tuminaitė

29 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. R. Tuminas

30 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 19 val. OKT studijoje – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

23 d. 19 val. Balkono teatre – PREMJERA! Ž. Beniušio ir R. Barranco „ODISĖJA“. Rež. Ž. Beniušis, scenogr. V. Strigunkovas, kost. dail. D. Urbonavičiūtė, šviesų dail. V. Latonas. Vaidina A. Pocius, S. Gedgaudaitė, S. Ambrozaitis, J. Korpačiova, D. Kulionytė, Dž. Gvozdinskas, K. Norvilas, D. Starkauskas

26 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmonaitė, scenogr. B. Šulniūtė, komp. S. Šipavičius, choreogr. M. Stabačinskas, šviesų dail. V. Vilutis. Vaidina L. Taluntytė, K. Šaparauskaitė, O. Dlugovskij, B. Burokienė, J. Platakytė, J. Čepulis, M.  Stabačinskas

28 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! S. Kane „FEDROS MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė, scenogr. ir kost. dail. P. Turauskaitė ir A. Marcinkutė, komp. J.E. Šedytė, operatorius P. Chraptavičius. Vaidina G. Ladygaitė, D. Starkauskas, K.M. Paškevičiūtė, D. Kulionytė, Dž. Gvozdzinskas

Lietuvos rusų dramos teatras

26 d. 10, 12 val. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre – teatralizuotas koncertas – žaidimas visai šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...“. Rež. A. Sunklodaitė

28 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. Rež. G. Surkovas (Erdvė A–Z)

29 d. 18.30 – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

30 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

22 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

23, 29 d. 12 val. – PREMJERA! „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Piotrowska (Lenkija), dail. M. Draczas (Lenkija), komp. W. Blazejczykas (Lenkija). Vaidina K.A. Butvidas, E. Gaidauskaitė, Š. Gedvilas, R. Klezys, D. Sarapinas

27 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

29 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

30 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

30 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

Palėpės salė

23 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

Teatro festivalis vaikams ir jaunimui „Kitoks“

21 d. 19 val. – R. Klezio ir P. Prievelio kūrybos vakaras

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo „BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

22 d. 12 val. – „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė

22 d. 12 val. Juodojoje salėje – K.M. Kulinič „SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa

23 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „RHESANIUM“ (L. Rėzos biografijos motyvais). Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

23 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

25 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

25 d. 19 val. – PREMJERA! „PYPAS IR JO NUTIKIMAI“ (pagal to paties pavadinimo A. Jurašiaus knygą). Rež. S. Pikturnaitė. Vaidina I. Vėlyvytė, B. Ivanauskas, V. Rašimas

26 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

26 d. 19 val. – „EMIGRANTAI“. Rež. D. Gumauskas

27 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MEILĖS ERDVĖ“. Choreogr. B.J. Riepe (šokio teatras „Aura“)

30 d. 15 val. Kišeninėje salėje – teatrinė instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė

30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – G. Aleksos „MOOD“. Idėjos aut. ir atlikėjas Dž. Kunsmanas

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

21 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

21, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! I. Vyrypaevo „VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė (Sakartvelas)

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis

23 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

26, 27 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

29, 30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

23 d. 12 val.  – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

23, 30 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

28, 29 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

30 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

21 d. 18 val. – „PAKANKAMAS ATSTUMAS“. Šokėjai ir choreor. A. Mozūraitis ir A.C. Bibiano

24 d. 19 val. – „ADOMAS 2.0“Rež. Ž. Beniušis (Šiuolaikinės intelektualios klounados teatras)

26 d. 18.30 – PREMJERA! „PASKUTINIS SPEKTAKLIS“. Rež. G. Zapalskis. Vaidina M. Barvičius, D. Kamarauskas

28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova, komp. D. Castellucci, choreogr. G. Šmigelskytė, scenogr. G. Jaruševičiūtė. Vaidina I. Šepetkaitė, Š. Zenkevičius

30 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

22 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

23 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

29, 30 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, komp. T. Lygutas

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

22 d. 18.30, 23 d. 17 val. – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

29 d. 18.30, 30 d. 17 val. – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

28, 29 d. 18.30 Žvejų rūmuose – G. Donizetti „PULKO DUKTĖ“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir. T. Ambrozaitis

30 d. 17 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. – „PUARO“ (pagal A. Christie). Rež. G. Aleksa

23 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

23 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

29 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

30 d. 18 val. – PREMJERA! M. Durnenkovo „EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

21 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė

22 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis

23 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „BIG PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas

27 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEIGAS“ (pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį aštuonetą“). Rež. A. Špilevojus

30 d. 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė

30 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė (Miltinio laboratorija)

Teatras „Menas“

22 d. 18 val. – P. Shafer „EQUUS“. Rež. A. R. Morkūnas

23 d. 12 val. – „PIKSELIUKAI, ARBA KAS TELEFONE GYVENA“. Aut. ir rež. A. Povilauskas

28, 29 d. 18 val. – „PRAGARAS“ (pagal Dante’s Aligjerio poemą „Dieviškoji komedija“). Rež. M. Klimaitė