7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 16–25

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

16, 17 d. 18.30 – PREMJERA! G. Donizetti „ANA BOLENA“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, rež. A. de Rosa, scenogr. L. Ferrigno, kost. dail. U. Patzak, šviesų dail. P. Mari, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai F. Sassu, J. Gedmintaitė, L. Mikalauskas, T. Girininkas, R. Lupinacci, J. Gringytė, Ž. Galinis, J. Vaškevičiūtė, G. Kiršaitė, V. Mikštaitė, R. Karpis, J. Janužas

18 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

21–24 d. 18.30 – L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dir. R. Šumila

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

17 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

23, 24 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – PREMJERA! L. Adomaičio „ALISA“. Rež. A. Obcarskas, scenogr. L. Liepaitė, kost. dail. F. Vauvilé, komp. A. Matulevičiūtė. Vaidina A. Zabotkaitė, V. Anužis, G. Savickas, K. Cicėnas, V. Sodeika, E. Gudavičiūtė, D. Anevičiūtė, R. Bučius, A. Šimulynaitė, L. Ginaitis

Valstybinis jaunimo dramos teatras

18, 24 d. 18.30 – PREMJERA! „URBANČIČIAUS METODAS“ (pagal Th. Bernhardo knygą „Kalkverkas“). Rež. A. Bumšteinas, kost. dail. ir scenogr. V. Damerell, komp. A. Bumšteinas. Vaidina J. Dambrauskaitė, M. Zemleckas, J. Mykolaitytė, V. Damerell

22 d. 17.30 – PREMJERA! „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa

23 d. 18.30 Dante Alighieri „INFERNO-PARADISO“. Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

25 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 – „ČIA NEBUS MIRTIES“. Režisieriai R. Tuminas, G. Tuminaitė

18 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

18 d. 18.30 Anykščių kultūros centre – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“. Rež. K. Glušajevas

 (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

21 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

22 d 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

23, 24 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

25 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

18 d. 17 val. Trakų kultūros rūmuose – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 18 val. Varėnos kultūros centre, 20 d. 19 val. Valstybinime jaunimo teatre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

24, 25 d. 18.30 – PREMJERA! M. Durnenkovo „UTOPIJA“. Rež. F. Losas

Vilniaus teatras „Lėlė“

18 d. 11 val. – edukacinės dirbtuvės „Juokdarių teatras“

Mažoji salė

17 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

17 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

18 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

22 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“. Rež. ir dail. N. Tranteris

24 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

25 d. 12 val. – „SILVESTRAS DŪDELĖ“. (pagal A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. R. Driežis

Palėpės salė

17 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

18 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

24 d. 14, 16 val., 25 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

18 d. 18 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. A. Špilevojus

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“. Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 18.30 Kišeninėje salėje – M. Vildžiaus „MAMOS SŪNUS“. Rež. L. Vaskova

19 d. 11 val. Stiklinėje salėje – ,,KUR JOJI, JONAI?‘‘. Aktorė-režisierė S. Degutytė

20 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „KANDIDAS ARBA OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „JUODI BATELIAI“ (pagal Pilgrim / Majewskio pjesę „Dešinys kairys su kulniuku“). Rež. A. Micius („Atvira erdvė ’19“)

23 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „PERSIRENGIMO KAMBARYS“. Kūrybinė komanda V. Masalskis, A. Alksnytė, K. Kuzborska, J. Martinaitytė, S. Pinaitytė („Taško teatras“)

24 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „APLINK PASAULĮ PER VIENĄ SPEKTAKLĮ“. Kūrybinė komanda P. Juodišius, S. Degutytė, S. Dikčiūtė, T. Juozapaitis (Stalo teatras)

25 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė („Vėjų teatras“)

25 d. 12 val. Juodojoje salėje – „ILGOJI PERTRAUKA“. Rež. O. Lapina („Keistuolių teatras“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „JAIK“. Rež. P. Jalakas (festivalis „Scena 10×10“)

17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

18 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

22 d. 18 val. Rūtos salėje – „TUŠČIA KĖDĖ“ (muzikinė istorija apie J. Naujalį)

22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

24 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

24 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

25 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

17, 18 d. 18 val. – PREMJERA! F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

24, 25 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

16 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

17 d. 16 val., 18 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

17 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

18 d. 15 val. – „MOMO“. Rež. G. Aleksa

21 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

23 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

23 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

25 d. 14 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

17 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

18 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

24 d. 12 val. – „M♥Š“. Rež. A. Žiurauskas

25 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičiūtės-Pēcės „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

24 d. 18.30, 25 d. 17 val. – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 12 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

22 d. 19 val. Žvejų rūmuose koncertas „Dėmesio! Baletas 2020“

23 d. 13 val., 24 d. 18 val. Žvejų rūmuose – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus, dir. statytojas J. Wallnigas, dir. T. Ambrozaitis

25 d. 13 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. – PREMJERA! R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

17 d. 19 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus

18 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

23 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

24 d. 18 val. Miltinio laboratorijoje – T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis

25 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu „KASTINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. Rež. ir idėjos aut. A. Preidytė