7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Vasario 21–kovo 1

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

21, 22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų vakaras „Baletų triptikas“

23 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

28, 29 d. 18.30, III. 1 d. 18 val. – „TURANDOT“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. R. Wilsonas, muzikos vad. ir dir. M. Pitrėnas, dir. M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

21 d. 18 val. Trakų kultūros rūmuose – PREMJERA! S. Parulskio „JULIJA“. Rež. K. Glušajevas

22 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

26 d. 18 val. „Meno forte“ – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

26 d. 18.30 Šiaulių dramos teatre – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas

28 d. 18 val. Utenos kultūros centre – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

23 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

26 d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“. Rež. M. Ivanauskas

27 d. 19 val. Salėje 99 – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

28 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

29 d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

29 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

III. 1 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija vaikams

23 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

25 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

26 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

27 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. J. Vaitkus

28 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

29 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

III. 1 d. 12, 14 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

1 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 17 val. Švenčionių kultūros centre, 24 d. 19 val. OKT studijoje – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

25 d. 19 val. Jaunimo teatre – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 18 val. Marijampolės dramos teatre, 27 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

29 d. 16, 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

III. 1 d. 16 val. Kauno kameriniame teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

21, 22 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

23 d. 11 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Uteganovas (Rusija)

27 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

28 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žitkovskio „KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova

29 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

22 d. 12, 14 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

23 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

26 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

29 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

III. 1 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

Palėpės salė

22 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

23 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

27 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

29 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

III. 1 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

„Menų spaustuvė“

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „JUODI BATELIAI“ (pagal Pilgrim / Majewskio pjesę „Dešinys kairys su kulniuku“). Rež. A. Micius („Atvira erdvė’19“)

22 d. 13, 15 val. Kišeninėje salėje – „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė („Vėjų teatras“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BOLÉRO – EXTENDED“. Choreogr. – P. Granhøj (Šeiko šokio teatras)

23 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

23 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

23 d. 18 val. Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė

24 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. „Miegančio miško gražuolė“. Pasaką seka S. Degutytė (Stalo teatras)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAGALVINIS“ (pagal M. McDonagh). Rež. – I. Stundžytė („Keistuolių teatras“)

26 d. 18 val. Juodojoje salėje – garso instaliacija-performansas „OLYMPIAN MACHINE“. Idėjos ir garso montažo aut. A. Bumšteinas

27 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SPĄSTAI“. Rež. J. Trimakaitė

29 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

29 d. 19 val. – PREMJERA! V. Klimačeko „SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. U. Bartoševičiūtė (J. Miltinio dramos teatras)

III. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „APNEA“. Choreogr., rež. E. Vizbaraitė, komp. V. Dieninis, atlikėjai S. Juraškaitė, L. Puodžiukaitė, E. Nešukaitytė, E. Vizbaraitė („Artopia“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

22 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

23 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „KAUNAS ZOO“ (šokio teatro „Aura“ spektaklis)

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! M. Vildžiaus „IŠ KŪNO IR KRAUJO“ (remiantis Lordu Byronu ir Senuoju Testamentu). Rež. U. Bartoševičiūtė

25, 26 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė

27 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis (Valstybinis Šiaulių dramos teatras)

28, 29 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

29 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

III. 1 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

1 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

21, 22 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

23 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

23 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

27 d. 18 val. – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. A. Jankauskas, dir. J. Janulevičius

28 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

29 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

III. 1 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

21 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ – „SUPERGALIOS“. Rež. K. Žernytė

22 d. 12 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

22 d. 16 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

23 d. 12, 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

26 d. 14 val. Biržų kultūros centre – PREMJERA! „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

26 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

29 d. 18 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

29 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

III. 1 d. 12 val. – „IŠ KUR AŠ?“. Rež. R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras

22 d. 11 ir 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

22 d. 15, 17 val. – PREMJERA! „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. – B. Banevičiūtė, dail. – M. Šiaulytytė, komp. – R. Dikčienė

23 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

28 d. 18 val. – A. Maniko ir V. Katunskytės koncertas „SU MEILE JUMS!“

29 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“. Rež. N. Sabashvili (Sakartvelas)

III. 1 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

28, 29 d. 18.30 – PREMJERA! L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas, scenogr., kost.dail. L. Luišaitytė, komp. J. Jurkūnas. Vaidina T. Gailiutė, J. Baranauskas, J. Vanžodytė, V. Jočys

III. 1 d. 17 val. – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

21 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KARMEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen siuitą“). Dir. M. Pitrėnas

28 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

III. 1 d. 15 val. Žvejų rūmuose – „KABAKŠT KABALDAKŠT“. Rež. M. Palubinskaitė, muzikos vad. V. Valys, choreogr. D. Berulis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

23 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

23 d. 18 val. – PREMJERA! „EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, vaizdo projekcijų aut. R. Sakalauskas, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina M. Barvičius, G. Ladygaitė, D. Jančiauskas, M. Šaltytė, A. Žvinys, I. Raulynaitytė, R. Dovydaitis, S. Norgaila

25 d. 11 val. Biržų kultūros centre – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

25 d. 18 val. Biržų kultūros centre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

26 d. 18.30 – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

27 d. 18 val. – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

29 d. 14 val. Klaipėdoje, Žvejų rūmuose, – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A. Lebeliūnas

29 d. 18 val. – S. Bareikio ir O. Ditkovskio koncertas „Gražiausios baladės“

III. 1 d. 12 val. – PREMJERA! M. Baranauskaitės „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. E. Kižaitė

1 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

21, 22 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

23 d. 12, 14 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė

27 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

III. 1 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis