7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Vakarai

Sausio 24–vasario 2

 

Vilnius

Rašytojų klubas

24 d. 17.30 – Mykolo Romerio universiteto teatro studijos spektaklis „Melo kojos... Ilgos?“. Idėjos ir scenarijaus autorė S. Matulienė. Režisierius J. Dautartas. Spektaklis sukurtas lietuvių literatūros klasikės Žemaitės apsakymo „Marti“ motyvais. Vaidina M. Godlauskaitė, M. Šataitė, J. Mikėnė, J. Laukytė, G. Gerybė, E. Baranauskas, D. Gromnickaitė, B. Švenionytė, J. Dalgedaitė, A. Vingilys, N. Petrūnas, K. Mažvilaitė, B. Lėverytė, J. Žymantas, G. Kazėnas

30 d. 18 val. – M. Kiaušaitės fotoparodos „Beveidžiai“ atidarymas, E. Striogaitės knygos „Žmonės“ pristatymas. Bus rodomas R. Karaliaus filmas „Žmonės“, gros R. Čemolonskas

31 d. 17 val. – B. Januševičiaus knygų „Raidžių paveikslai“ ir „Trumpiausias Benedikto Januševičiaus eilėraštis“ pristatymas. Dalyvauja poetas B. Januševičius ir dailininkas G. Skudžinskas

Valdovų rūmai

24–26 d. 18–23 val. Valdovų rūmų kieme – Vilniaus šviesų festivalis Valdovų rūmuose 2020

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

24 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinio filmo „Nematomas frontas“ (rež. J. Ohmanas, V. Sruoginis ir M. Johnston) peržiūra

27 d. 18 val. Renginių erdvėje – literatūrinis vakaras „Laikas gyvena knygose“, skirtas XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui

28 d. 15 val. Vaikų ir jaunimo literatūros departamente – K. Zylės knygos „Sukeistas“ pristatymas

28 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – diskusija „Albertas Zalatorius: kūrybinis palikimas ir atmintis“. Dalyvauja A. Zalatoriaus dukra E. Zalatoriūtė ir sūnus M. Zalatorius, skaitovas J. Šalkauskas, literatūros kritikė J. Sprindytė, literatūros kritikas P. Bražėnas, rašytojas, akademikas V. Martinkus. Vakarą veda Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovas D. Vaitiekūnas. Po diskusijos vyks filmuotos medžiagos apie A. Zalatorių peržiūra

28 d. 17.30 Konferencijų salėje – S.Žvirgždo pakaita pakaita „Pasivaikščiojimas po Vilnių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia istoriją“ (3)

29 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – pokalbis „Kalbos ir mąstymo ryšys: pasaulėvoka ir pasaulėkūra“. Dalyvauja rašytojas ir žurnalistas M. Gailius, filosofas V. Dranseika, svečius kalbina lingvistikos profesorė J. Zabarskaitė

30 d. 18 val. Kino salėje – dokumentinio filmo „El Padre Medico“ (rež. V. Puidokas) peržiūra ir susitikimas su kūrybine grupe

Bažnytinio paveldo muziejus

25 d. 15 val. – kamerinio choro „Aidija“ (vad. R. Gražinis) paskaita-koncertas „Pėdsakas“. Programoje S. Rossi, F. Mendelssohno-Bartholdy, M. Feldmano, E. Whitacre’s, A. Martinaičio, O. Narbutaitės ir kt. kūriniai. Paskaitą-koncertą veda muzikologas J. Vilimas

29 d. 17 val. – diskusija, skirta aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose. Diskusija vyks parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste. Diskusijoje dalyvauja kunigai A. Belickas ir M. Slapšinskas OP, Dubingių Šv. Jurgio bažnyčios mecenatė A. Rusteikienė, architektai T. Grunskis, J. Reklaitė, menotyrininkės A. Andriulytė, T. Račiūnaitė, skulptorius V. Urbanavičius, dailininkai A. Zakarauskas, V. Žukas. Diskusiją moderuoja S. Maslauskaitė-Mažylienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

28 d. 14 val. – renginys „Pirmosios Respublikos išugdyta karta: Mamertui Indriliūnui 100-tas“. Diskusijoje dalyvauja V. Gasiliūnas, V. Daujotytė, D. Kuolys, D. Jakaitė, G. Mikelaitis, L. Prunskienė, M. Indriliūno dukterėčia R. Venskūnienė ir kt. Renginio metu bus pristatomi M. Indriliūno „Raštai“