7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 22–gruodžio 1

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

XII. 1 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. M. Barkauskas

3 d. 18.30 – PREMJERA! E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, videoprojekcijų dail. L. Urniežis, šviesų dail. A. Stasiulis, choreogr. E. Stundytė (Klaipėdos muzikinis dramos teatras)

4, 5 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. J. Geniušas

6, 7 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas (D. Britanija). Dir. M. Staškus

8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

Nacionalinis dramos teatras

29 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – D. Zavedskaitės „ORFEO. MIESTO ŠVIESOS“. Rež. N. Jasinskas

30 d. 18 val. Utenos kultūros centre – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

30 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“– J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

XII. 3 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

5 d. 19 val., 7, 8 d. 16, 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje – PREMJERA! M. Buszewicz, A. Smolar „SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar, vaizdo menininkė A. Met, komp. M. Penkałła, gyvos muzikos atlikėja L. Kmieliauskaitė. Vaidina M. Bičiūnaitė, G. Butvilaitė, M. Nedzinskas, M. Polikevičiūtė, G. Rimeika, R. Saladžius

7 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

8 d. 19 val. „Meno forte“ – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

Valstybinis jaunimo teatras

29 d. 18.30 – F. Kafkos „BADO MEISTRAS“. Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

30 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

XII. 1 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

1 d. d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“. Rež. M. Ivanauskas

3 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

4 d. 18.30 – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. A. Latėnas

5 d. 19 val. Salėje 99 – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDIMAS“. Rež. D. Rabašauskas

6 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

7 d. 18.30 – „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas (Vilniaus teatras „Lėlė“)

8 d. 14, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

8 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. A. Cholina (A|CH teatras)

Vilniaus mažasis teatras

XII. 1 d. 11 val. – PREMJERA! „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva, scenogr. ir kost. dail. A. Dubra, komp. Z. Bružaitė. Vaidina G. Latvėnaitė-Glušajeva, I. Kvietkutė, B. Aleksandrovič

3 d. 18 val. Klaipėdoje, Žvejų rūmuose, – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. R. Tuminas

4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

5 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

6 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

8 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Oskaro Koršunovo teatras

29 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

XII. 1 d. 16, 18.30 Šiaulių dramos teatre, 8 d. OKT studijoje – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

XII. 5, 6 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas, kūrybinė komanda A. Gumauskaitė, V. Alešiūnas, E. Doškus, G. Ivanauskaitė, S. Jokštytė, V. Leistrumas, B. Liagaitė, V. Mačionytė, E. Martinavičiūtė, R. Mikailionytė, V. Morkevičius, V. Narbutas, M. Repšys, D. Šarutytė, M. Voida. Vaidina D. Gumauskas, A. Alešiūnas

Rusų dramos teatras

29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! S. Sondheimo „GILYN Į MIŠKĄ / INTO THE WOODS“. Rež. V. Malinauskas, muz. vad. J. Bates

XII. 1 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. E. Mitnickis (Ukraina)

4 d. 18.30 val. – M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. A. Špilevojus

5 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

7 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

8 d. 18.30 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

30 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

30 d. 15 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

XII. 1 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

7 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

8 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

Palėpės salė

XII. 1 d. 14 val.  – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

4 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

8 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SPĄSTAI“. Rež. J. Trimakaitė. Vaidina J. Trimakaitė, K. Mauruševičiūtė

29, 30 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ (pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“)

30 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė („Vėjų teatras“)

XII. 1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BANANA DREAM“. Idėja ir choreogr. A. Lisičkinaitės ir G. Grinevičiūtės

2 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

4 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

4 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

5 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – J. Hedmano, R. Vitkauskaitės ir Å. Nordgren „CONFESSIONS“ („Spatial Opera Company“)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ASIDE“. Choreogr. N. Claes, G.M. Ščavinskaitė (šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Synaesthesis“ šiuolaikinės muzikos elektroakustinis projektas „The Art Of Metal“. Atlikėjas A. Kažimėkas

7 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut., choreogr. ir atlikėja  G. Grinevičiūtė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

29, 30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

30 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

XII. 1 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

1 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. R. Vitkaitis

4 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

7, 8 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

7 d. 18 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

Kauno kamerinis teatras

29 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

30 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ – PREMJERA! „SUPERGALIOS“. Rež. K. Žernytė

Kauno lėlių teatras

30 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. O. Žiugžda

XII. 1 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

29 d. 19 val. Kamerinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

30 d. 12 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

30 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

XII. 5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. A. Jacovskytė, lėlių kūrėja J. Skuratova, komp. G. Sodeika. Vaidina J. Vanžodytė, E. Jackaitė, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, J. Viršilas, J. Baranauskas, V. Jočys, A. Eisimantas, I. Reklaitis, A. Pintulis, M. Urbonas, D. Meškauskas, L. Vyšniauskas

Klaipėdos muzikinis teatras

29 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

30 d. 18 val. – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

XII. 3 d. Žvejų rūmuose – PREMJERA! E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, videoprojekcijų dail. L. Urniežis, šviesų dail. A. Stasiulis, choreogr. E. Stundytė

6 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas

8 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė).

Dir. E. Miknius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. – džiazo koncertas. K. Vaiginis ir „Mettis“ styginių kvartetas

29 d. 18.30 – T. Williamso „GEISMŲ TRAMVAJUS“. Rež. A. Latėnas

30 d. 15, 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

XII. 1 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. P. Ignatavičius

7 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

8 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

8 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

29, 30 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

29, 30 d. 19 val. – T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis

XII. 1 d. 18 val. – šokio spektaklis „SOMAHOLIDAYS“. Idėja V. Pitrinaitės, choreogr. ir atlikimas M. Stabačinskas, R. Danilinaitė, D.A. Stankevičius, V. Pitrinaitė

6 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. M. Cemnickas

7, 12 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

8 d. 11 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal L.M. Montgomeri romaną). Rež. A. Gluskinas