7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 18–27

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

25, 26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – baletas „AMŽINYBĖ IR VIENA DIENA“. Choreogr. I. Galili (Izraelis), komp. R. Mačiliūnaitė, dramaturg. I. Gerbutavičiūtė

Nacionalinis dramos teatras

18 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

26, 27 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

20 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

21 d. 19 val. – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

22 d. 19 val. – S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. O. Koršunovas

23 d. 19 val. – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 14 val. teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

26 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

27 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

18, 19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

22 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

24, 25 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

26 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

27 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Oskaro Koršunovo teatras

24 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 16, 19 d. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

23 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

19 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

20 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

24 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

26 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

27 d. 12, 16 val. – „Silvestras Dūdelė“ (pagal A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. R. Driežis

Palėpės salė

19 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

26, 27 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

„Menų spaustuvė“

„Sirenos 2019“

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „OH-2“. Choreogr. Ch. Bonansea (Kauno šokio teatras „Aura“)

19 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

19, 20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! M. Vildžiaus „ŽUVĖDRA (REMIX)“. Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų programa „Atvira erdvė’19“)

20 d. 12 val. Juodojoje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

20 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras)

22 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „NOJAUS ARKA“. Rež. ir dail. S. Degutytė (Stalo teatras)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – edukacinis spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – garso instaliacija-performansas „OLYMPIAN MACHINE“. Idėjos ir garso montažo aut. A. Bumšteinas

25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO DOVANA“ (A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, J.V. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, Stalo teatras)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

26 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PIEVOS“. Kūrybinė grupė S. Degutytė, S. Dikčiūtė, R. Drąsutytė (Stalo teatras)

26 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ (pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“)

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „METŲ LAIKAI“. Choreogr. A. Šeiko (Šeiko šokio teatras)

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

27 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas 

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

19 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

22 d. 18 val. – „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių dail. G. Radvilavičiūtė (Vilniaus teatras „Lėlė“)

22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

23 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

25 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

25 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

26 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

26 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

27 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19, 26 d. 18 val. Šakių kultūros centre – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

19 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. R. Bartulis

20 d. 17 val. Anykščių kultūros centre – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

23 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

24 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

26 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

27 d. 16, 19 d. – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

Kauno lėlių teatras

19 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. A. Stankevičius

20 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Aut. ir rež. O. Žiugžda

23 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino romano „Tūla“ motyvais). Rež. A. Kaniava (VšĮ „Bardai“)

26 d. 12 val. – „STEBUKLINGOS BABADŽANO KURPAITĖS ARBA SVAJOS APIE TBILISĮ“. Rež. T. Imnadze (Tbilisio valstybinis lėlių teatras)

26 d. 14 val. – PREMJERA! „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas

27 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

18 d. 18.30 Kamerinėje salėje P.O. Enquisto „Lūšies valanda“. Rež. M. Ķimele

20 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

27 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų salėje – koncertas „Vasaros atspindžiai“. Solistai R. Štemanetian, T. Jakas, M. Narmontas, V. Trakys, E. Stankutė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras Dir. D. Zlotnikas. Programoje W.A. Mozarto, G. Rossini, G. Bizet, Ch. Gounod ir kt. kūriniai

26 d. 18 val., 27 d. 17 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18, 19 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

20 d. 15, 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

22 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO“. Rež. A. Lebeliūnas (Naisių vasaros teatras)

23 d. 18 val. – J. Erlicko „KAPITONO KOLUMBO GIMTADIENIS“. Rež. A. Vaišnys (Naisių vasaros teatras)

24 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

26 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A. Lebeliūnas

27 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

18 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – „ZYGFRYDAS“ (pagal I. Šeiniaus romaną „Siegfried Immerselbe atsijaunina“). Rež. G. Aleksa

19 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

20 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. L. Kurjački

20, 23 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko „SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. U. Bartoševičiūtė. Vaidina J. Čepulis, T. Gryn, A. Kėleris, E. Koriznaitė, L. Martinonytė, J. Nemanytė, E. Pavilionis, L. Sėdžius

25 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. R. Banionis

25 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius (Kauno kamerinis teatras)

26 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas

27 d. 18 val. – T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius