7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 20–29

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

20–22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų vakaras „Baletų triptikas“

22 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

26, 28 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas, rež. C. Mazzavillani Muti (Italija)

27 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „ČIURLIONIS“. Dir. R. Šervenikas

29 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

26 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

28 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

26 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

27 d. 16.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

27 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! A. Millerio „AŠ NIEKO NEATSIMENU“. Rež. K. Glušajevas, scenogr. ir kost. dail. M. Jacovskis, komp. T. Stirna, videomenininkė A. Bublytė, šviesų dail. E. Sabaliauskas. Vaidina G. Latvėnaitė, G. Girdvainis

22 d. 18, 30.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

24 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

25 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

26 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

27, 28 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus, scenogr. B. Šulniūtė, kost. dail. R. Lendraitytė Utalla, muzika „Black Water“. Vaidina I. Patkauskaitė, P. Markevičius, G. Latvėnaitė, T. Rinkūnas

29 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. Mažoji forma“)

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 18 val. Molėtų kultūros centre – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

25, 26 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „PSICHOZĖ 4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė

29 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“! Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

22 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

25 d. 18.30 val. – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

26 d. 18.30 val. – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. L. Urbona

27 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. Rež. G. Surkovas (Mažoji salė)

28 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. B. Mar (Mažoji salė)

29 d. 14, 17 val. ir 17 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

20 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

21 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

22 d. 14 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

28 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

29 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

Palėpės salė

22 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

25, 26 d. 18.30 – „Sirenos“ ’19. „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

„Menų spaustuvė“

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

21 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido pjesę). Rež. I. Stundžytė, choreogr. E. Kančauskaitė. Vaidina L. Auksoraitis, M. Pranskevičius, Dž. Širvys, T. Galkauskas, G. Ulmis, U. Smulskytė, A. Šeštokaitė, D. Kamarauskaitė, L. Maknavičiūtė ir J. Smieliauskaitė („Atviras ratas“)

22 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

Alternatyvi teatro platforma „Out of(f) Circle“

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „EDIS AGREGATAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO GYVENIMAS IR MIRTIS“ („Keistuolių teatras“)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius (teatras „Atviras ratas“)

26 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“. Rež. I. Stundžytė

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

„Sirenos 2019“

27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross (Valstybinis jaunimo teatras)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – F. Dürrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima (J. Miltinio dramos teatras)

29 d. 14 val. Juodojoje salėje – „NUOSTABŪS DALYKAI“ (pagal D. Macmillano pjesę). Rež. K. Glušajevas (teatras „Kitas kampas“)

29 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „THIS ORDER GOES WRONG“. Idėjos aut. D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

21 d. 15 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

24, 25 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. M. Klimaitė

25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

27 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius       

27 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

29 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre – PREMJERA! V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Meno vad. ir dir. E. Pehkas, režisierė K. Tegova, scenogr. kostiumų dail. M. Nurmsas, šviesų dail. M. Vaigur. Dainuoja A. Levis (JAV), M. Levchuk (Baltarusija), Y. Rostotsky (Rusija), L. Mikalauskas, A. Apšega, Kauno valstybinio muzikinio teatro choro dainininkai, groja Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestras (vyr. dir. J. Janulevičius)

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas“

20 d. 15 val. VDU teatre – „DABAR AŠ ESU“. Rež. S. Bernotaitė (VDU teatras)

20 d. 15.30, 21 d. 11 val. VDU Menų centro Baltijos salėje – dirbtuvės „Nepatogus kūnas“. Rež. I. Puišytė

21 d. 14 d. Mažojoje salėje – „GULBĖ JUODA“ (LMTA)

21 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „Z+“ (šokio teatras „Airos“)

22 d. 14 val. – „DULKĖTI VEIDRODŽIAI“. Rež. I. Jackevičiūtė (LMTA)

22 d. 17 val. Nepriklausomybės aikštėje – „PANDEMIJA“ („Bad rabbits“)

24 d. 17.30, 20 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

27 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

27, 28 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ – PREMJERA! „SUPERGALIOS“. Rež. K. Žernytė

Kauno lėlių teatras

21 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. O. Žiugžda

22 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

28 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

29 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda, dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

20 d. 19 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. T. Leszczynskis

22 d. 12 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

22 d. 17 val. – A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys

28 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas

29 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež.ir scenogr. P. Ignatavičius, kost. dail. J. Jurevičiūtė, G. Milevičiūtė, komp. D. Morkūnas, E. Žilinskas, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina D. Jančiauskas, V. Baranauskas, M. Jurevičius, J. Baliukevič, S. Norgaila, A. Matutis, J. Žibūda, S. Povilaitytė, S. Jakubauskas, N. Bėčiūtė, V. Paleckaitė ir kt.

26 d. 11 val. Pasvalio kultūros centre – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

26 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

27 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

28 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

29 d. 15, 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

20, 21 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

21 d. 14 val., 22 d. 18 val. teatro fojė – „BLOGI ORAI“. Idėjos aut. ir rež. A. Bumšteinas (Barokinio teatro triukšmų mašinų kūrybinės dirbtuvės)

26 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – F. Dürrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima

30 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė