7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Bibliografija

MENAS. FOTOGRAFIJA

Angelų šešėlyje : tapyba & poezija / Arvydas Palevičius, Gintaras Patackas. – [Kaunas] : Kitos spalvos, 2018. – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-411-68-0 (įr.)

Esaties pėdsakai : Alfonso Čepausko kūrinių rinkinys Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ : katalogas / [sudarė Edmundas Mažrimas, Vaiva Kiniulienė] ; [pratarmė Viliutės Ružinskaitės]. – Tauragė : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, 2019. – 135, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 115 egz.. – ISBN 978-609-96066-2-0

Gyvasis lėlių muziejus : [Vilniaus teatro „Lėlė“ Gyvojo lėlių muziejaus katalogas] / [parengė Rimas Driežis, Vilmantas Juškėnas]. – Atnauj. leid.. – Vilnius : Vilniaus teatras „Lėlė“, [2018]. – 96 p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-840-03-9

How I prepare myself to be cloned / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media, 2019. – 24 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-4-0

Konodontų fiesta : tapyba & poezija / Arvydas Palevičius, Gintaras Patackas. – [Kaunas] : Kitos spalvos, 2019. – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-411-69-7 (įr.)

Live Puppet Museum : [the catalogue to the Vilnius Puppet Theatre “Lėlė” Live Puppet Museum] / [compiled by Rimas Driežis, Vilmantas Juškėnas] ; [translation: Laima Sruoginis, Aušra Simanavičiūtė]. – Atnauj. leid.. – Vilnius : Vilniaus teatras „Lėlė“, 2018. – 96 p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-840-03-9

My collaboration with bacteria for paper production / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media, 2019. – 20 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-3-3

Mycorrhizal networks, or how I hack plant conversations / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media, 2019. – 28 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-2-6

Šiaulių fotografija ir fotografai (1863–1918) : katalogas / Petras Kaminskas, Jonas Nekrašius. – Šiauliai : [Titnagas] : P. Kaminskas, 2019. – 119, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-8176-31-5 (įr.)

Ultra-low-voltage survival kit / Mindaugas Gapševičius. – [Vilnius] : Institutio media, 2019. – 20 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-96084-5-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apollo : eilėraščiai / Ernestas Noreika ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 103, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-109-9

Jaučiu tave širdim… : eilėraščiai, miniatiūros, impresijos / Scholastika Kavaliauskienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 154, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8171-48-8

Kaip nori : [romanas] / Jude Deveraux ; iš anglų kalbos vertė Gailė Kristinavičiūtė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 448 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-842-6 (įr.)

Meilės šauksmas : [romanas] / Inga Staban. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 235, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8171-46-4

Pabėgimas : [romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Renata Petrylaitė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 362, [3] p.. – Tiražas 2400 egz.. – ISBN 978-9955-13-839-6 (įr.)

Pavasariai mano delnuos : [eilėraščiai] / Rimutė Griškevičienė (Adžigauskaitė). – [Alytus] : [Alytaus spaustuvė], 2019. – 142, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8171-45-7

Pradžių pradžia : [atsiminimai] / Motiejus Abunevičius. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 153, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8171-52-5

Saulės spindulys : eilėraščiai / Irena Karaliūnienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2019. – 75, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8171-51-8

Stebuklų dienos : [romanas] / Keith Stuart ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 473, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-838-9 (įr.)

Žodžiai gydo sielą… : eilėraščiai : vertimai iš rusų kalbos / [vertė] Birutė Silevičienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – 153, [1] p.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-409-130-8

Žodžiai iš tylos : poezijos rinktinė / Pranas Laurinavičius. – Raseiniai [i.e. Vilnius] : [BMK leidykla], 2019. – 117, [1] p. : portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-197-4

Антология русской поэзии Литвы / [составители издания и вступительные статьи: Владимир Кольцов-Навроцкий, Павел Лавринец]. – Вильнюс : [BMK leidykla] ; Валай, Тракайский р-н : Литературное объединение поэтов и прозаиков, пишущих на русском языке в Литве, «Логос», 2019-    . – (Įr.)

Т. 1. – 2019. – 493, [2] p.. – Tiražas 120 egz.. – ISBN 978-609-468-198-1

Дум и странствий карусель : стихи и проза / [Галина Иванова]. – Вильнюс : BMK leidykla, 2019. – 175, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-468-202-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Boružė Liputė šypsosi ir žaidžia : [pasakėlės] / Ilona Bakšė, Ieva Zalepugaitė. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2019]. – 31, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-06-0100-6 (įr.)

Pelenė : pagal Šarlio Pero pasaką / [dailininkė Božena Gaidamovič]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2019]. – [16] p. : iliustr.. – (Gražiausios pasakos). – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-06-0075-7

Slaptas Emos noras : [romanas] / Mari Kujanpää ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė ; [iliustravo Kamilė Bėkštaitė-Dirsienė]. – Vilnius : Gelmės, 2019. – 158, [1] p. : iliustr.. – (Paribio istorijos, ISSN 2351-6372). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-78-5

Šlepu tepu per laukus : eilėraščių rinktinė / Jonas Jakštaitis-Šapelis ; [sudarė Iveta Skurvydienė] ; [iliustracijos Tauragės mokyklų moksleivių]. – Kaišiadorys : Printėja, 2019. – 95, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-445-505-6 (įr.)

Žvėreliai mokosi dūkti : 4 trumpasakaitės apie tai, kaip išmokti dūkti, kad visiems būtų linksma / Kęstutis Navakas, Marija Smirnovaitė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2019. – 47, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-06-0099-3 (įr.)

 

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius