7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Sausio 11–17

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11, 13.05, 15.35, 18.05, 19 val. (lietuvių k.); 12, 13 d. – 11.10 (originalo k.)

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 12, 14.30 (lietuvių k.); 13.40 (originalo k.)

Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 11.30, 17, 21.20

Žalioji knyga (JAV) – 15.50, 20.50

Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 13.15, 18.40

12, 14, 16 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 18.40

12 d. – F. Cilea „Adriana Lekuvrer“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55         

22 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 21 val.    

11–17 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 11.20, 15.45, 18.15, 21.10

Grinčas (JAV) – 11, 13.30, 15.35

11, 14–16 d. – Silvio (Italija) – 17.40, 20.35; 12, 13 d. – 12.30, 17.40, 20.35; 17 d. – 20.35

11–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 11.10, 13.45

Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 16.05, 21.30

Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 19.20, 21.45

11–16 d. – Kurjeris (JAV) – 18.50, 21.30; 17 d. – 21.30

11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 16.10, 21.20

12, 13 d. – Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 11.30

Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Rusija) – 13.55        

Merė Popins grįžta (JAV) – 15.45

Eglutės. Finalas (Rusija) – 16.45

11, 13, 17 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 14.15; 15 d. – 11, 14.15

11, 13, 17 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 18.40

11, 14 d. – Kamanė (3D, JAV) – 18.20

13, 17 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 18.20

12, 14, 16 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 14.15

Forum Cinemas Akropolis

11, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 12.05, 14.35, 17.05; 12, 13 d. –    10.20, 12.05, 14.35, 17.05

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.10, 13.40, 16.10, 18.40

11, 12 d. – Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 13.55, 19.05, 21.25, 23.30; 13–17 d. – 13.55, 19.05, 21.25       

11–17 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 10.30, 20.50

Žalioji knyga (JAV) – 13, 21.20

11, 14–17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 15.50

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.30

11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 12.50, 17.15, 19.20, 21.30

11, 12 d. – Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 15.10, 19.35, 21.50, 23.50; 13–17 d. – 15.10, 19.35, 21.50

11–17 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 10.50, 13.10, 15 val.

11, 14–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 11.20, 12.40; 12, 13 d. – 11.20, 12.40, 15.50           

11, 12 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 11, 18, 23.10; 13–17 d. – 11, 18 val.

11, 12 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 16.50, 19.45, 23.40; 13–17 d. – 16.50, 19.45     

11–17 d. – Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Rusija) – 14.45

Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 10.40, 13.20

11–16 d. – Kurjeris (JAV) – 16, 18.30; 17 d. – 16 val.

11, 12 d. – Eglutės. Finalas (Rusija) – 17.25, 23.40; 13–17 d. – 17.25

11–17 d. – Kamanė (3D, JAV) – 15.50

Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 18.20

Silvio (Italija) – 21 val.

Skalvija

11 d. – Žalioji knyga (JAV) – 16.30; 12 d. – 20.40; 14 d. – 17.10; 15 d. – 20.50; 16 d. – 18.30; 17 d. – 16.40

12 d. – Prie amžinybės vartų (Šveicarija, D. Britanija, JAV, Prancūzija, Airija) – 18.30; 13 d. – 20.50; 14 d. – 15 val. (seansas senjorams); 15 d. – 16.50; 16 d. – 21 val.; 17 d. – 19.10

12 d. – Tyli naktis (Lenkija) – 14 val.; 16 d. – 16.30

14 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 19.50

Lietuvių kino vakarai

11 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Satkauskaitė) – 21.30

12 d. – Spec. žvėrynas (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 16 val. (seanse dalyvaus režisierius); 15 d. – 19 val.; 17 d. – 21.15

Ciklai „Karlsono kinas“

12 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka (Suomija, Lenkija) – 12.20

13 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 13 val.

Ciklas „2 × 2 = 3“

13 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 15 val.

Kino klasikos vakarai

13 d. – Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) – 18 val. (seansą pristatys kino kritikė M. Valiūnaitė)

Pasaka

11 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 20.30; 12 d. – 15.15, 18.15; 13 d. – 14.15, 21 val.; 14, 15 d. – 18.15; 16 d. – 18 val.; 17 d. – 20.45

11 d. – Stiksas (Austrija, Vokietija) – 18 val. („Lux“ viešas nemokamas seansas)

11 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 20.15; 12 d. – 19 val.; 16 d. – 18.30

11 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) – 17 val.; 12 d. – 20.15; 13 d. – 16.45; 15 d. – 18.45; 17 d. – 18.30

12 d. – Ralfas grovėjas (JAV) – 13.45

12 d. – Kitoje durų pusėje (dok. f., Kataras, Prancūzija, Serbija) – 16 val. („Lux“ viešas nemokamas seansas)

12 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.30; 13 d. – 18.15; 14 d. – 20.15; 15 d. – 18.30; 17 d. – 21.15

12 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 13.30

12 d. – Išeiti iš namų (rež. M. Satkauskaitė) – 17.30; 14 d. – 18 val.; 16 d. – 18.15

12 d. – Silvio (Italija) – 21 val.; 13 d. – 18 val.; 14, 15 d. – 20.30; 16 d. – 20.15; 17 d. – 18.15

12 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Švedija, Danija) – 14 val.; 13 d. – 14.30; 16 d. – 19.45

13 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 14 val.

13 d. – Kariaujanti moteris (Islandija, Prancūzija, Ukraina) – 16 val. („Lux“ viešas nemokamas seansas)

13 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 16.30; 14 d. – 18.30; 16 d. – 20.30

13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 20.45; 15 d. – 21 val.; 17 d. – 18 val.

13 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 18.45; 14 d. – 21 val.

13 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30; 15 d. – 20.45; 17 d. – 20.30

14 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. A. Matelis) – 19.30

MO salė

12 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 15 val.

12 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 17.15; 17 d. – 18.30

12 d. – Žalioji knyga (JAV) – 19.30

 

Kaunas

Forum Cinemas

11, 12, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.10, 12.40, 15.15, 17.50, 20.10; 13 d. – 10.10, 12.40, 15.15, 16.55, 17.50, 20.10

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11, 13.30, 16 val

11 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 19.30; 12–17 d. – 11.10, 19.30

11–14, 16, 17 d. – Žalioji knyga (JAV) – 10.40, 18 val.; 15 d. – 10.40

11, 14–17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 16.55

15 d. – F. Cilea „Adriana Lekuvrer“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55         

22 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19.25

11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 13.50, 15.55, 18.30, 22.20, 23.15

Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 10.20, 15.30, 20.25, 22.50

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16.10, 18.50, 20.40

11–15, 17 d. – Kurjeris (JAV) – 12.50, 22.40; 16 d. – 12.50, 17.40, 22.40

11–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12.30, 14.50

11, 13–17 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 15.45, 22 val.; 12 d. – 15.45

11–17 d. – Silvio (Italija) – 19.10, 21.50

Grinčas (JAV) – 10.30, 13.40

Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 10.50

11, 15 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 19.30   

11, 13, 15, 17 d. – Kamanė (3D, JAV) – 13.20

12, 14, 16 d. – Merė Popins grįžta (JAV) – 13.20

Romuva

11 d. – „Lux“ kino dienos. Stiksas (Vokietija, Austrija) – 17.30

11 d. – Saulėlydis (Vengrija, Prancūzija) – 20 val.; 16 d. – 17 val.

12 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 14 val.

12 d. – „Lux“ kino dienos. Kitoje durų pusėje (dok. f., Prancūzija, Serbija) – 16 val.

12 d. – Kaltė (Danija) – 18.45

12 d. – Silvio (Italija Prancūzija) – 20.30; 13 d. – 16 val.; 16 d. – 19.45; 17 d. 17.30 

13 d. – „Lux“ kino dienos. Kariaujanti moteris (Islandija, Prancūzija) – 14 val.

13 d. – Suspirija (JAV, Italija) – 19 val.

15 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Švedija) – 17.30

15 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 20 val.

17 d. – Mergina (Belgija) – 20.30

 

Klaipėda

Forum Cinemas

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.20, 11.20, 13.50,    16.20, 18.50

Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 12.10, 14.40  

Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 13.45, 20.40

11, 13, 17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 18.20

12, 14, 16 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 18.20

11, 13, 17 d. – Žalioji knyga (JAV) – 21 val.

15 d. – F. Cilea „Adriana Lekuvrer“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55         

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19 val.    

11–17 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 13, 16, 19.30, 21.20

Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 13.25, 17.15, 18.30, 21.50

Grinčas (JAV) – 10.10, 11.40, 14.55

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 10.30, 20.50

11, 14–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12.50; 12, 13 d. – 10.50, 12.50        

11–17 d. – Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 17, 21.30

Kamanė (JAV) – 15.35

11–16 d. – Kurjeris (JAV) – 18.10

12, 14, 16 d. – Silvio (Italija) – 21 val.

11–16 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 15.20

11–16 d. – Eglutės. Finalas (Rusija) – 19.10

 

Šiauliai

Forum Cinemas

11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.10, 12.40, 15.15, 17.50, 20.20

Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.10, 13.40, 16.10

11, 13, 15, 17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 15.35

12, 14, 15 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 18.30

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.15

11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 15, 17.10, 19.20, 21.50

Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 10.40, 16.50, 19.10, 21.30

Grinčas (JAV) – 10.20, 12.50, 14.40

Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 10.30, 12.30

Kurjeris (JAV) – 13, 21.40

Kamanė (3D, JAV) – 18.40

Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 21.15

12, 14, 16 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 15.35

11, 13, 16 d. – Silvio (Italija) – 18.30  

 

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

11, 13, 15, 17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 16.20

11, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 13.40, 16.10, 17.50; 12, 13 d. –    11.10, 13.40, 16.10, 17.50

11, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 12.50; 12, 13 d. – 10.30, 12.50

17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19 val.    

Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12.10

Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 18.40, 21 val.

11, 14–17 d. – Grinčas (JAV) – 14.15; 12, 13 d. – 10.10, 14.15

11–16 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 15.30, 19.10; 17 d. – 15.30

11–17 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 20.30

12, 14, 16 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16.20

11, 13, 15 d. – Kurjeris (JAV) – 21.20

12, 14, 16 d. – Silvio (Italija) – 21.20  

Garsas

Didžioji salė

11 d. – „Lux“ kino dienos. Stiksas (Vokietija, Austrija) – 18 val.

12 d. – „Lux“ kino dienos. Kitoje durų pusėje (dok. f., Prancūzija, Serbija) – 16 val.

13 d. – „Lux“ kino dienos. Kariaujanti moteris (Islandija, Prancūzija) – 16 val.

12 d. – Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas (dok. f., rež. L. Mikuta) – 13 val.

11 d. – Ralfas griovėjas (JAV) – 15.45; 13 d. – 12 val.; 14, 15 d. – 15 val., 17 d. – 16.45

11 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 21.40; 13 d. – 18 val.; 14, 17 d. – 21.30; 15 d. – 17.15; 16 d. – 18.15

12 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.45; 14, 17 d. – 19 val.; 15 d. – 21.10

11 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 14 val.; 13 d. – 14.15; 14 d. – 17.15; 16 d. – 16.30; 17 d. – 15 val.

13 d. – Silvio (Italija) – 20.15; 16 d. – 20.30

11 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 20 val.; 15 d. – 19.20; 16 d. – 14.40

12 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 18 val.

Mažoji salė

12 d. – Ralfas griovėjas (JAV) – 13.30; 16 d. – 16.45

11 d. – Žalioji knyga (JAV) – 21.15; 13 d. – 17.30; 16 d. – 21 val.

12 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 11.45; 15 d. – 17.30

11 d. – Silvio (Italija) – 18.30; 12 d. – 15.40; 14 d. – 18.30; 15 d. – 14.45; 17 d. – 18.45

12 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 21 val.; 13 d. – 15.45; 14 d. – 21.15; 17 d. – 21.40 va

11 d. – Merė popins sugrįžta (JAV) – 14.30; 13 d. – 13.15; 14 d. – 14.30; 16 d. – 14.15

11, 14 d. – Sukeisti kalėdų seneliai (Norvegija) – 17 val.; 13 d. – 11.45; 17 d. – 17.15

13 d. – Tyli naktis (Lenkija) – 20 val.; 15 d. – 21.30; 16 d. – 19 val.

12 d. – Krautuvų valsas (Austrija, Vokietija) – 18.30; 15 d. – 19.10; 17 d. – 14.45