Muzika

LTV muzikinės laidos

21 d. 17.30 – "Tegyvuoja klasika!" Prancūzų kompozitoriaus Gabrielio Fauré "Requiem" fragmentai. Susitikimas su estų dirigente Kaisa Roose, solistais Joana Gedmintaite, Laimonu Pautieniumi, choru "Ąžuoliukas" ir LVSO. Vedėjas Vytautas Juozapaitis

22 d. 17.30 – "Melomanija". Mažosios filharmonijos. Apie muzikos mokyklų darbą ir jo vaisius Rokas Zubovas kalbasi su Genovaite Žiobakiene, Ramute Petronyte, Valerijum Filonovu, Arūnu Katinu ir Juozu Ciprisevičium