Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 8–17

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

8 d. 18 val. — PREMJERA! R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas

9 d. 18 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Staškus

10 d. 12, 18 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

12 d. 18 val. — F. Lehįro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. — J. Geniušas

13 d. 18 val. — G. Verdi „AIDA“. Dir. — M. Staškus

14 d. 18 val. — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — R. Šervenikas

15 d. 18 val. — W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8, 9 d. 18 val. — Premjera! M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

13 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. — J. Vaitkus

15 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

Mažoji salė

9 d. 16 val. — M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

10 d. 15 val. — R. Granausko „DUBURYS“. Rež. — S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 val. — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

9 d. 18.30 — E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

11 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

13 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

14 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

OKT / Vilniaus miesto teatras

12 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — W. Shakespeare’o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

9 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

9 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

10 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

12 d. 18 val. — P. Marberio „www.prisilietimas.net“. Rež. — R. Atkočiūnas

13 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

14, 16 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež. — P.E. Landi

Rusų dramos teatras

8 d. 19 val. — PREMJERA! L. Tolstojaus „GYVASIS NEGYVĖLIS“. Rež. — E. Mitnickis

9 d. 12 val. — H.K. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“

9 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“ Rež. — M. Poliščiukas

10 d. 12 val. — L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. — J. Popovas

10 d. 18 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

9 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

10 d. 12 val. — „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

16 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

9 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

10 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

16 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

10 d. 12 val. — „Pelytė Zita“. Rež. — V.V. Landsbergis

14 d. 19 val. — „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos šokio teatras

8 d. 19 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre — „OTELAS“. Choreogr. — A. Cholina

11 d. 18 val. Birštono kultūros centre — „TANGO IN FA“. Choreogr. — A. Cholina

Audronio Liugos produkcija

12 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — R. Schimmelpfennigo „Arabiška naktis“. Rež. — C. Graužinis

„Menų spaustuvė“

15, 16 d. 18 val. Kišeninėje salėje — Premjera! „Salamandros sapnas. Paveikslas“. Rež. — V. Masalskis

Kaunas

Kauno dramos teatras

8, 10 d. 18 val. „Sriubos teatre“ — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

8, 9 d. 19 val. Palėpės salėje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. — V. Tertelis

9, 10 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

10 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. — I. Paliulytė

13 d. 13 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — PREMJERA! M. Gorkio „GYVENIMAS“. Rež. — V. Tertelis

13, 14 d. 19 val. Palėpės salėje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

14, 15 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

Kauno muzikinis teatras

8 d. 18 val. — Advento vakaras

10 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

10 d. 18 val. — G. Kuprevičiaus „Karalienė Bona“. Dir. — V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. — G. Tabori „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež. — S. Rubinovas

10 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

8 d. 19 val. — PREMJERA! H. Ibseno „LĖLIŲ NAMAI“. Rež. — V. Balsys

9 d. 18 val. — „FRENKI IR DŽONIS“. Rež. — A. Dilytė

12, 14 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

9 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

10 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

9 d. 18 val. — Moličre’o „žoržas Dandenas, arba Apgautas vyras“. Rež. — A. Giniotis

10 d. 12 val. — S. Maršako „Katės namai“. Rež. — B. Gražys

10 d. 12 val. — Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. — K. Macijauskas

Klaipėdos muzikinis teatras

8 d. 18.30 — I. Kalmano „Čardašo karalienė“. Dir. — S. Domarkas

9, 10 d. 18.30 — Premjera! W.A. Mozarto „Don Žuanas“. Dir. — I.H. Lapinis

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

10 d. 12 val. — „Panama labai graži“. Rež. — A. Juškevičienė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18 val. — „PRABA“. Choreogr. ir scenogr. — G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

10 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ“. Inscenizacijos aut. ir rež. — I. Norkutė

10 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

8 d. 18 val. — A. Kristi „Trys šūviai“. Rež. — N. Miteva ( Bulgarija )

9 d. 18 val. — Moličre’o „Skapeno klastos“. Rež. — R. Teresas

10 d. 12 val. — O. Šapko „Kaip tapti paršeliu?” Rež. — R. Pazikas

10 d. 18 val. — Moličre’o „Tariamasis ligonis“. Rež. — R. Teresas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

11-31 d. 11 ir 14 val. — O. Wildle’o „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Žukaitė