Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 24–kovo 5

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

24 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA". Dir. - V. Ovsianikovas

25 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

26 d. 12 val. - L. Vilkončiaus "PITERIS PENAS" (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

III. 2 d. 18 val. - R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius; 17 val. Kamerinėje salėje - edukacinis vakaras

3 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

4 d. 18 val. - J.F. Halevy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

5 d. 12 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

24 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

25 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

26 d. 12 val. - A. de Saint-Exupčry "MAŽASIS PRINCAS". Rež. - S. Mykolaitis

26 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "RIČARDAS III". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

24 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

26 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

28 d. 18 val. - X. Durringer "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

3 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

4, 5 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

4 d. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net". Rež. - R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

Vilniaus mažasis teatras

24, 25 d. 18.30, III. 4 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

III. 2, 3 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre - M. Lermontovo "Maskaradas". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

25, 26 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje, III. 3 d. 18 val. Panevėžio Bendruomenių rūmuose, 5 d. 18 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose - PREMJERA! B. Mar ir A. Kučinsko "GRIMO OPERA"

Rusų dramos teatras

25 d. 18 val. - J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež. - A. Girba (Maskva) 26 d. 12 val. - J. Ščiuckio "MOROZKO". Rež. - J. Ščiuckis

26 d. 18 val. - J.M. Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)". Rež. - M. Poliščiukas

III. 2 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

3 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

4 d. 18 val. - A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas (Maskva)

Anželikos Cholinos šokio teatras

25 d. 18 ir 20 val. Šiaulių dramos teatre, III. 1 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose - "MOTERŲ DAINOS". Choreogr. - A. Cholina

26 d. 18 val. Biržų kultūros centre - "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina

28 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre - "CARMEN". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

25 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

26 d. 12 val. - A.A. Jonyno, V. Mazūro "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras

III. 4 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

24 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. - A. Gustaičio "SILVESTRAS DŪDELĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

26 d. 14 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Scenarijaus aut., rež. ir dail. - R. Driežis

III. 4 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

24 d. 19 val. - "Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą". Rež. - A. Giniotis

25 d. 19 val. Keistuolių teatre, 28 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac...". Rež. - A. Latėnas

26 d. 15 val. - "Nepaprasto orkestro koncertas"

III. 2, 3, 4 d. 19 val. - "Meilė ir mirtis Veronoje". Rež. - A. Giniotis

5 d. 12, 15 val. - "Mano senelis buvo vyšnia". Rež. - A. Gluskinas

Menų spaustuvė

24, 25 d. 18 val. - "Atviras ratas". LMTA IV aktorių kurso teatro laboratorija

Rež. - A. Giniotis

28 d. 18 val. - N. de Pontcharra "Žiurkiagalviai". Rež. - A. Jankevičius (Audronio Liugos produkcija)

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

24 d. 19 val., 25 d. 15.30 ir 19 val. - PREMJERA! "Brangioji mano Mo..." (pagal R. Granausko romaną "Kenotafas"). Rež. - O. Kesminas

"Raganiukės teatras"

25 d. 12 val. - "Pinokis"

26 d. 12 val. - "Teatro žaidimų skrynelė"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

24 d.18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

24 d. 15 val. - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas ("Sriubos teatras")

25, 26 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

28 d. 19 val. - PREMJERA! "VYRAI BALTAIS SIJONAIS". Choreogr. - G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

24 d. 18 val. - J. Offenbacho "Orfėjas pragare". Dir. - V. Visockis

25 d. 18 val. - F. Leháro "Grafas Liuksemburgas". Dir. - J. Geniušas

26 d.12 val. - R. Rodgerso "Muzikos garsai". Dir. - J. Vilnonis

26 d. 18 val. - U. Giordano "Andrė Šenjė". Dir. - J. Geniušas

III. 2 d. 18 val. - J. Strausso "Naktis Venecijoje". Dir. - J. Geniušas

3 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

25 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

26 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

25 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

25 d. 18 val. - "DIDYSIS KAUNO REVIU". Rež. ir vedėjas - A. Žiurauskas

26 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

III. 3 d. 18 val. - dainuojamosios poezijos koncertas

4 d. 12 val. - "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - S. Železkinas

Kauno šokio teatras "Aura"

28 d. 19 val. Kaune, Girstučio kultūros rūmuose, III. 1 d. 18 val. Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre, - "Aseptinė zona, arba Lietuviškos sutartinės" ir "Extremum mobile". Choreogr. - B. Letukaitė

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

26 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež. - A. Latėnas

III. 3 d. 18 val. - N. Saimono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

4 d. 12 val. - H.K. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

4 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas

5 d. 18 val. - M. Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas

Mažoji scena

25 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

25 d. 18 val. ir 26 d. 17 val. - PREMJERA! J. Strausso "Šikšnosparnis". Dir. - S. Domarkas, rež. - R. Kaubrys, scenogr. - A. Šimonis, kostiumų dail. - J. Rimkutė

Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų teatro salė

26 d. 12 val. - K. Fries "ATSIKRAUSTO KIAULĖ" (jaunimo teatras "Be durų")

28 d. 18 val. - A. Baricco "Šilkas". Rež. - A. Vizgirda (Pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

III. 3 d.18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Inscenizacijos aut. ir rež. - A. Pociūnas

5 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

5 d. 18 val. - N. Cowardo "IŠDYKĖLĖ DVASIA". Rež. - N. Mirončikaitė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

24 d. 18 val. - J. Grušo "EDUARDO DARGIO NUSIKALTIMAS". Rež. - R. Kučiauskas

Panevėžys

Teatras "Menas"

26 d. 16 val. - M. Andersono "Bėgikas". Rež. - V. Jevsejevas