Muzika

KONCERTAI

lapkričio 1-10


Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje salėje, - koncertas visai šeimai. Ciklas "Kelionė per epochas". II koncertas "Klasika". Atlikėjai - dainininkė J. Leitaitė, aktorė K. Ovčinikaitė, smuikininkės U. ir S. Kondrotaitės, pianistė G. Kondrotaitė ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai
3 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje - kamerinis ansamblis "Arsenalas". L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (klavesinas). Solistė S. Trimakaitė (sopranas). Programoje G.Ph. Telemanno, J.S. Bacho, J.B. Lully, W.A. Mozarto, K. Stamitzo, A. Falconieri, F. Bajoro ir kt. kūriniai
5 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, 9 d. 16 val. Klaipėdoje, KU Menų fakulteto salėje, - R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas). Programoje W.A. Mozarto, P. Hindemitho, F. Liszto, G. Sodeikos kūriniai
8 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas G. Mazzoccante (fortepijonas, Italija). Dir. - A. Markovičius (Austrija). Programoje P. Čaikovskio, L. van Beethoveno kūriniai
10 d. 14 val. Didžiojoje salėje - S. Dikčiūtės muzikinis paveikslas "Kelionė į dangų" (libreto autorė - R. Skučaitė). Atlikėjai - kamerinis ansamblis "Musica humana", aktorius ir dainų autorius G. Arbačiauskas, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vadovės - E. Ganusauskienė ir S. Kriščiūnaitė)
9 d. Kaune, Filharmonijos salėje, 10 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, - "Baltic trio". A. Vizgirda (fleita), R. Jasiukaitis (violončelė), A. Kalnciema (klavesinas, Latvija). Programoje M. Blavet, J.Ph. Rameau, R. Dubra, T. Tulevo, A. Navako kūriniai

Vilniaus kongresų rūmai
1 d. 19 val. - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. - G. Rinkevičius). Dalyvauja S. Stonytė (sopranas), I. Linaburgytė (mecosopranas), K. Alčauskis (tenoras), V. Prudnikovas (bosas), Vilniaus savivaldybės kamerinis choras "Jauna muzika" (vad. - V. Augustinas). Dir. - V. Lukočius. Programoje W.A. Mozarto "Requiem"

Šv. Kazimiero bažnyčia
3 d. 13 val. - S. Jančaitė (sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Marcinkutė (vargonai)

Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika"
Koncertų ciklas, skirtas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų atstatymui
3 d. 18 val. - "Nuo Schützo iki Bacho". Dir. - V. Augustinas. Dalyvauja D. Stabinskas (violončelė), R. Zubovas (vargonai)

Šiuolaikinės muzikos festivalis "Muzikos ruduo"
6 d. 19 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - R. Lielmane (smuikas, Latvija), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. - D. Katkus. Programoje V. Jakubėno, L. Balčiūno, J. Tamulionio, P. Vaskso kūriniai
8 d. 17 val. Ukmergėje, Kultūros rūmuose, - J. Juozapaičio autorinis vakaras
9 d. 19 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - C. Hustedtas (fleita, Vokietija), S. Auglys (marimba), R. Romoslauskas (altas), L. Šulskutė (fleita), T. Gricius (trimitas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. - D. Katkus. Programoje T. Makačino, O. Balakausko kūriniai
Kauno filharmonija
3 d. 14 val. - valanda su saksofonininku P. Vyšniausku. Dalyvauja S. Šiaučiulis (fortepijonas), "Kauno bigbendas" (meno vad. ir dir. - R. Grabštas)
3 d. 19 val. Kauno Arkikatedroje bazilikoje - Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. - P. Bingelis), Kauno kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - P. Bermanas). Solistai N. Kukulskienė (sopranas), R. Preikšaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), J. Malikonis (bosas). Dir. - P. Bingelis. Programoje W.A. Mozarto "Requiem"
7 d. 18 val. - Kauno kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. - P. Bermanas). Solistas Š. Kačionas (fagotas). Dir. - J. Janulevičius. Programoje R. Schumanno, W.A. Mozarto, J. Haydno kūriniai