Bibliografija

Bibliografinės žinios


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dunda Dulkinas ir kiti :
satyrinis romanas / Adolfas Strakšys. - Vilnius : [A. Strakšys, 2002] (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 430, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-507-45-4 (įr.) : [13 Lt]
Ėjo dzūkas kelaliu… : biografinė apybraiža / [Juozas Zurlys]. - Tauragė : J. Zurlys, 2002 (Kaunas : Dakra). - 145, [2] p. : iliustr., faks., portr. - Aut. nurodytas virš. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9955-9488-3-3
Horizontų šauksmas : poezija / Diana Trijonytė-Jusčienė ; [iliustracijos autorės]. - Klaipėda : Eldija, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 214, [2] p. : iliustr. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-11-086-6
Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; parengė Leonas Gineitis ; [redakcinė komisija: S. Narbutas (leidinio redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : LLTI, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 284, [2] p. - (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 13). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-475-19-6 (Įr.) : [12 Lt]
Išsiduosi. Balsu : [esė, pokalbiai] / Vanda Juknaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 256, [3] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-39-242-X (įr.) : [12 Lt]
Lietaus migla Lu kalne : esė ir proza : rinktinė / Donaldas Kajokas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 477, [1] p. - (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai ; kn. 3). - Virš. antr. nenurodyta. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-243-8 (įr.) : [28 Lt]
Mano mintys - mano gyvenimas : [eilėraščiai] / Aldona Bačianskaitė-Butkienė. - Kaunas : Judex, [2002] (Kaunas : Judex). - 166, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9986-948-62-2
O rytoj vėl reikės gyventi : romanas / Ugnė Barauskaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Standartų sp.). - 270, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-16-268-8 : [10 Lt]
Olga Kronina : dviejų dalių drama / Almonė Čepienė. - Vilnius : Meno kultūros žurn. "Krantai", [2002] ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 151, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-9367-1-1 (įr.) : [8 Lt]
O tas gimtas kampas… : V. Pietario tėviškės praeitis ir dabartis / Danguolė Naudžiūtė. - Kaunas : Judex, 2002 (Kaunas : Judex). - 55, [1] p. : iliustr. - ISBN 9986-948-84-3
Paklydimas - mano džiaugsmas : [eilėraščiai] / Vida Gustaitytė-Bubnienė. - Kaunas : Judex, 2002 (Kaunas : Judex). - 119, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-948-82-7
Saulės žiedas : eilėraščiai / Angelė Kvietkauskienė. - [Klaipėda : UAB "Druka"], 2002 (Klaipėda : Druka). - 99, [1] p. : portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-848-21-0
Susitikimai su ragana : romanas / Jūratė Sučylaitė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 199, [3] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-03-117-4
Su tavim ir be tavęs : romanas / Petras Venclovas. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 285, [2] p. - (Lietuvių meilės romanas). - ISBN 9955-08-169-4 (įr.)
Sudužusi malda : meilės eilėraščiai, laiškai, atsiminimai / Juozas Grušys ; [iliustracijos Stasio Mejerio ; natos Valentino Bagdono ir Antano Paulavičiaus]. - Kaunas : Judex, 2002 ([Kaunas] : Judex). - 253, [2] p. : iliustr., faks., gaid. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-948-80-0
Šiaurės Lotynija : romanas / Irvis Šeinius ; iš švedų kalbos vertė Sigutė Radzevičienė. - Vilnius : Tyto alba, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 314, [6] p. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas [1200] egz. - ISBN 9986-16-267-X (įr.) : [12 Lt]
Tylos kalba : poezija ir proza : almanachas / [sudarytoja Irena Gronskytė-Mickuvienė ; dailininkė Elona Gutauskaitė-Linkevičienė]. - Kaunas : Leidybos centras "Dakra", 2002 ([Kaunas : Dakra]). - 143, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9488-4-1
Veidai sutemose : apysaka ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 287, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-39-239-X (įr.) : [12 Lt]
Žiurkės : [romanas] / Daiva Skuolytė. - [Kaunas : D. Skuolytė, 2002] (Vilnius : UAB "MOS"). - 61, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-507-48-9 : [5 Lt 60 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ganyklų vaikai :
[apsakymai] / Stepas Zobarskas ; iliustravo Irena Daukšaitė-Guobienė. - Vilnius : Žara, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 127, [1] p. : iliustr. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9986-34-094-2 (įr.) : [12 Lt]
Ir nutiko… : negirdėtos istorijos apie Betliejaus vaikelį / Karl Heinrich Waggerl ; [iš vokiečių kalbos vertė Bronislava Matulaitytė] ; su Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių piešiniais. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 47, [2] p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 9986-04-194-5
Išranki nuotaka : [pasakos / iš lenkų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė ; iliustravo Margarita Ruiz]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2002]. - 93 p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-617-76-6 (įr.)
Pasakojimai po Kalėdų eglute / [iš lenkų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė]. - [Vilnius : UAB "Mūsų knyga", 2002]. - 85 p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-617-78-2 (įr.)
Zuika dar gyvas : [apysaka] / Vytautas Račickas ; [dailininkė Ramunė Bateikienė]. - 2-asis leid. - Vilnius [i.e. Kaunas] : AB sp. "Spindulys", 2002 (Kaunas : Spindulys). - 207, [4] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-466-13-8 (įr.)
Zuika Padūkėlis : [apysaka] / Vytautas Račickas ; [iliustravo Ramunė Bateikienė]. - 3-iasis leid. - Vilnius [i.e. Kaunas] : AB sp. "Spindulys", 2002 (Kaunas : Spindulys). - 236 p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-466-12-X (įr.)

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras