Bibliografija

Bibliografinės žinios

spalio 6–15

MENAS. FOTOGRAFIJA

Dailininkai Römeriai = The artists of the Römer family : [kūrybos sąvadas] / Jolanta Širkaitė ; [vertėjas Mantas Adomėnas ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas]. - Vilnius : [Kultūros, filosofijos ir meno institutas], 2006 ([Vilnius] : Sapnų sala). - 189, [2] p. : iliustr., portr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [400] egz. - ISBN 9986-638-69-0 : [45 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Duobėti vieškeliai : romanas / Motiejus Lukšys. - [Vilnius] : Gilija, 2006 ([Vilnius] : Mažoji ofsetinė spauda). - 371, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-9569-5-X (įr.)

Gyvosios kapas : [romanas] / Bronius Urbonas. - Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2006 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 328, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-694-14-9

Hirosima, mano meile : scenarijus ir dialogai / Marguerite Duras ; [vertė Laima Rapšytė]. - 2-oji laida. - Vilnius : Vaga, [2006] (Vilnius : Spauda). - 150, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 5-415-01887-5 (įr.) : [15 Lt 80 ct]

Kalbėjimai į tylą : [eilėraščiai] / Arūnas Šatkus ; [fotografijos Algimanto Kezio]. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2006 (Šiauliai : Saulės sp.). - 72, [2] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-579-50-1 : [8 Lt]

Kaligrafas : romanas / Edward Docx ; [iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė]. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - 382, [2] p. - Tiražas 3000 egz. (papild.). - ISBN 9955-24-216-7 (įr.) : [33 Lt 65 ct]

Komparatyvistikos pagrindai : mokomoji knyga filologijos studentams / Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 46, [2] p. - (Metodinės priemonės). - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-20-107-X

Kruasano kelionė : romanas / Pablo Tusset ; iš ispanų kalbos vertė Audra Mulevičiūtė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - 345, [3] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-24-222-1 : [25 Lt 96 ct]

Mano evangelijos / Eric-Emmanuel Schmitt ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Sapnų sala). - 173, [2] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-24-255-8 : [12 Lt 40 ct]

Mano senasis radijas : nuotraukos, atsiminimai, išlikę įspūdžiai / Eugenija Nijola Jankutė. - Šiauliai : Saulės užeiga, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 31, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-9748-2-6

Nevono magija : maginės fantastikos romanai / Fritz Leiber ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Eridanas, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). - 357, [2] p. - (J.R.R. Tolkieno mokiniai). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 9986-97-143-8 (įr.)

Nieko baisaus : padrąsinimai sunkiomis akimirkomis / Tom Burns ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - [128] p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-24-240-X (įr.) : [14 Lt 44 ct]

Nojaus sūnus : [romanas] / Eric-Emmanuel Schmitt ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Sapnų sala). - 151, [1] p. - Ciklo “Neregimybė” 4-oji knyga. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-24-254-X : [12 Lt 40 ct]

Nuostabios meilės istorija : romanas / Carl-Johan Vallgren ; iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 302, [2] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-24-235-3 (įr.) : [28 Lt 74 ct]

Pamokymai gražioms merginoms : romanas / Alexander McCall Smith ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 246, [2] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-24-244-2 (įr.) : [19 Lt 14 ct]

Penki sonetai : (aidarai) / [eilės: Marius ; fotografijos: Arūnas Baltėnas ; dizainas, spauda, įrišimas: Ferdinandas Saladžius]. - [Vilnius] : Eterio zona, [2006]. - [12] lap. : iliustr. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tekstas vienoje lapo pusėje. - Tiražas 30 egz. - ISBN 9955-9856-0-7

Septynios baimės dienos : mokslinės fantastikos romanas / Ieva Žilionė. - Kaunas : Eridanas, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). - 237, [1] p. - (Lietuvių fantastikos biblioteka : LFB ; t. 3). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-97-145-4

Septintas susitikimas : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 381, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-601-7 (įr.)

Sezonas Gariko teatre : romanas / Margaret Drabble ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Kuisienė. - Vilnius : Vaga, [2006] (Vilnius : Spauda). - 271, [1] p. - ISBN 5-415-01886-7 (įr.) : [20 Lt 77 ct]

Snobai : romanas / Julian Fellowes ; iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - 359, [1] p. - (Cappuccino). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-24-219-1 : [25 Lt 96 ct]

Šachas Omar Ben Laden Vilniuje : satyrinė apysaka / Virgilijus Liauška ; [dailininkas Vytautas Jurkūnas]. - [Vilnius] : Musmirė, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - 246, [4] p. : iliustr. - Tiražas [400] egz. - ISBN 9955-9466-2-8 (įr.) : [7 Lt]

Toks gyvenimas : linksmi ir prasmingi pastebėjimai iš gyvenimo / Tom Burns ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - [128] p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-24-241-8 (įr.) : [14 Lt 44 ct]

Viena prieš sielų medžiotojus : mano vaikystė psichosektoje / Lea Saskia Laasner ; užrašė Hugo Stamm ; iš vokiečių kalbos vertė Leonas Petravičius. - Vilnius : Vaga, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 292, [4] p. - (Tikros istorijos). - Tiražas [1800] egz. - ISBN 5-415-01884-0 (įr.) : [23 Lt 96 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras