Muzika

KONCERTAI

spalio 6–15

Lietuvos nacionalinė filharmonija

7 d. 14 val. Baisogalos dvare, 18 val. Šiauliuose, Ch. Frenkelio viloje, 8 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — Čiurlionio kvartetas, M. Krupoves (vokalas). Programoje S. Moniuszkos instrumentiniai kūriniai, žydų, lenkų, baltarusių dainos

8 d. 12.30 Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje (Rokiškio r.), 15 val. Panemunio Švč. Trejybės bažnyčioje (Rokiškio r.) — kamerinės muzikos ansamblis „Musica humana“, I. Prudnikovaitė (mecosopranas). Septintoji koncertų ciklo „J.S. Bachas ir Lietuvos muzika“ programa

11 d. 17 val. Utenos muzikos mokykloje — solistės S. Trimakaitės rečitalis. Dalyvauja I. Andriūnas (birbynė), J. Dvarionas (fortepijonas). Programoje G. Giordani, J.S. Bacho, F. Schuberto, R. Schumanno, J. Brahmso, F. Liszto, G. Fauré, B. Kutavičiaus, F. Bajoro, Š. Nako ir kt. kūriniai

12 d. 18 val. Marijampolėje, Dramos teatre, 13 d. 18 val. Šiauliuose, Filharmonijoje, 15 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — Valstybinis Vilniaus kvartetas. Ketvirtas ciklo „W.A. Mozartas ir Viena“ koncertas. Dalyvauja L. Škirtil (mecosopranas, Rusija), G. Dačinskas (altas). Programą komentuoja muzikologė O. Narbutienė

Vilnius

Kongresų rūmai

6 d. 19 val. — T. Kutavičiaus ir V. Palčinskaitės opera-poema „Gyvatės akys“. Rež. — R. Banionis

7 d. 18 val. — kamerinis koncertas „Dviejų kartų susitikimas scenoje“. G. Januševičius (fortepijonas), D. Januševičiūtė (fortepijonas), A. Januševičius (trimitas). Koncerto vedėja N. Galiamova. Programoje M. Musorgskio, F. Liszto, S. Rachmaninovo, F. Chopino ir kt. kūriniai

12 d. — Rusijos nacionalinis filharmonijos orkestras. Solistė T. Pavlovskaja (sopranas). Dir. — V. Spivakovas. Programoje P. Čaikovskio, S. Prokofjevo, G. Bizet, A. Dvoržako, G. Puccini ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

9 d. 18 val. — kamerinio ansamblio ir kvarteto klasių studentai

12 d. 18 val. — fortepijono katedros dėstytojų koncertas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

11 d. 18 val. LMTA studentės ir magistrantės A. Strazdaitė, L. Bendžiūnaitė (sopranas), S. Vaitkevičiūtė (fleita) ir A. Paškauskaitė (fortepijonas). Koncertmeisterės E. Maslakova ir L. Šatkutė

12 d. 18 val. — „Menų svetainė“ neįgaliems vaikams ir jaunuoliams

8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje — vargonuos V. Survilaitė, R. Marcinkutė, J. Barkauskaitė

Lietuvos muzikų sąjunga

8 d. 16 val. Vilniaus rotušėje — LMTA profesoriaus, tautodailininko V. Leimonto 80-mečio paminėjimas ir jo akvarelės parodos atidarymas. Popietę veda muzikologas V. Juodpusis. Dalyvauja solistė I. Milkevičiūtė, Lietuvos dailės muziejaus ansamblis „Vaivora“, Vilniaus mokytojų namų liaudies muzikos ansamblis „Kankleliai“, birbynininkas E. Ališauskas, kanklininkė A. Bružaitė, pianistė E. Knižnikovaitė-Burė, LMTA studentų styginių kvartetas, fleitininkai V. Gelgotas, V. Gurstis, pianistė V. Survilaitė

Šv. Jonų bažnyčia

6 d. 19 val. — G. Gelgoto projektas „Be dviejų brūkšnių“

Kotrynos bažnyčia

6 d. 19 val. — Meksikos kultūros dienų atidarymo koncertas „Meksikos muzika“. Solistas C.A. Romero-Giordiano (smuikas, Meksika). Dir. — A. Šimelis

7 d. 18 val. — Europos paveldo dienų „Europa, bendras paveldas. Išsaugokime praeitį“ baigiamasis koncertas. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. — D. Katkus

8 d. 13 val. — „Taurakalnio“ kultūros centro moterų choras „Liepos“ (meno vad. ir dir. — A. Steponavičiūtė–Zupkauskienė)

8 d. 19 val. — Poetinio Druskininkų rudens uždarymas. Vakaro vedėjai B. Mar ir K.Sh. Keys. Šiuolaikinių Lietuvių kompozitorių muziką atliks S. Trimakaitė (sopranas), I. Andriūnas (birbynė) ir A. Staškus (fortepijonas)

Lietuvos teatro sąjunga

Teatro g. 8

12 d. 18 val. — „Rusiško romanso improvizacija“. Atlieka aktorė I. Jankauskaitė, gitaristas A. Globys

Festivalis „Banchetto musicale“

7 d. 18 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — kamerinis choras „Aidija“ (vad. — R. Gražinis)

9 d. 18 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ — „Canti ed incanti“. Tradicinės italų dainos ir tarantelos. M. Beasley ir ansamblis „Accordone“ (Italija)

10–13 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje — W.A. Mozarto ir jo amžininkų muzikos interpretavimo kursai (vad. — A. Puliajevas)

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“

6 d. 19 val. — videoklubas „Preliudas apie Arvo Pärtą“. Filmo apie kompozitorių „24 preliudai fugai“ fragmentai. Svečiuose dirigentas S. Sondeckis

7 d. 18 val. — Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. — L. Kuraitienė), choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. — V. Augustinas). Dir. — S. Sondeckis. Programoje A. Pärto kūriniai

11—13 d. — „Jauni-jauniems“. Smuikininko V. Čepinskio ir fleitininko V. Gelgoto meistriškumo klasė