Bibliografija

Bibliografinės žinios

MENAS

Operos solistas Kipras Petrauskas, 1885-1968 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Vida Bingelienė, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Renata Varanavičiūtė]. - Kaunas : Naujasis lankas : M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 31, [3] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr. - Virš. antr.: Kipras Petrauskas. - Santr. angl. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-03-316-9

Liudas Truikys : scenos alchemikas / Tomas Sakalauskas. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 180, [3] p., [12] iliustr. lap. : iliustr., portr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01825-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA

Auksinio drakono karalystė : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 286, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-08-802-8 (įr.)

Bėk greitai ir ilgai negrįžk : [romanas] / Fred Vargas ; iš prancūzų kalbos vertė Alina Kiliesaitė. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Logotipas). - 412, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01826-3 (įr.)

Dvidešimt ketverios durys : [romanas] / Klaus Modick ; iš vokiečių kalbos vertė Leonas Petravičius. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 218, [4] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01834-4 (įr.)

Įstabiausios mintys : citatų rinkinys / [sudarė Nora Jazbutytė]. - Vilnius : Salybus, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 671, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-9837-0-1 (įr.) : [15 Lt 60 ct]

Juodųjų drugelių namai : [romanas] / Leena Lander ; [vertė Aida Krilavičienė]. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2005 (Kaunas : Aušra). - 245, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-435-66-6 (įr.) : [11 Lt]

…kai akyse suspindi ilgesys… : eilėraščiai / Sandra Avižienytė ; [iliustracijos Jurgitos Maslauskaitės]. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2005 (Kaunas : Aušra). - 85, [3] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-435-67-4 (įr.) : [9 Lt 20 ct]

Kirvis ir žemė : [romanas] / Ņlafur Gunnarsson ; iš islandų kalbos vertė Aurelijus Vijūnas. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2005 (Kaunas : Aušra). - 364, [4] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-435-65-8 (įr.) : [15 Lt 20 ct]

Kiti balsai, kiti kambariai : romanas / Truman Capote ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 167, [1] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-08-885-0 (įr.)

Krikštatėvis : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 423, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-439-1 (įr.)

Madame : romanas / Antoni Libera ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. - Vilnius : Strofa, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). - 471, [1] p. - (Šiuolaikinė lenkų proza). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-751-62-4 (įr.) : [20 Lt]

Mano kaimynas : romanas / Meggin Cabot ; iš anglų kalbos vertė Aušra Linkevičiūtė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 374, [2] p. - (Madame). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-08-931-8 (įr.)

Naktinis kritimas : romanas / Nelson DeMille ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė-Erichsmeier. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 627, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-08-949-0 (įr.)

Nestosiu į angelų sąjungą : [eilėraščiai] / Mindaugas Peleckis. - Šiauliai : Saulės spaustuvė, 2005 (Šiauliai : Saulės sp.). - 98, [2] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-503-29-7

Pienės pūkas : [eilėraščiai] / Birutė Raštutytė-Greivienė ; [iliustracijos Valerijos Jurevičienės]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 102, [5] p. : iliustr., portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-03-317-7

Pigmėjų giria : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 206, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-08-899-0 (įr.)

Prie Piedros upės - ten aš sėdėjau verkdama : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Aldona Baliulienė. - 6-asis leid. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 178, [3] p. - ISBN 5-415-01823-9 (įr.)

Skandalo užrašai : romanas / Zoė Heller ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Aušra). - 221, [3] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-937-7 (įr.)

Sodininkas : dainos apie meilę ir gyvenimą / Rabindranatas Tagorė ; [iš anglų kalbos vertė Vytautas Nistelis]. - 3-ioji laida. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 143, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01837-9 (įr.)

Sveiks, tik nebegyvs : kalbiniai anekdotai / sudarė ir parengė Jonas Šukys. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 285, [3] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 9955-16-045-4

Šauksmo aidai : eilėraščiai / Danutė Vaskelaitė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 182, [1] p. : portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-03-309-6

Šiupiniai… : proza, poezija, miniatiūros / Aldona Lipeikaitė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 60 p. : portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-853-94-X

Taip ir praeina sekmadienis : eilėraščių rinktinė / Alė Rūta. - Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko : Spindulys). - 221, [2] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-03-273-1 (įr.)

Tu mano didybė, Lietuva, mano gražiausioji žemė : [eilėraščiai] / Antanas Svetikas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). - 63, [1] p. : portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-20-038-3

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras