Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 21–30

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

22 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

23 d. 12 val. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS". Dir. - V. Viržonis

25 d. 18 val. - operos solistės I. Jasiūnaitės jubiliejui. G. Verdi "AIDA". 17 val. Kamerinėje salėje - susitikimas su I. Jasiūnaite bei J. Vyliūtės knygos apie solistę pristatymas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

21 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

22 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

26 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "RIČARDAS III". Rež. - R. Tuminas

27 d. 18 val. - P. Calderóno "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

Mažoji salė

22 d. 16 val. - Premjera! P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - V. Masalskis

23 d. 12 val. - A. Žiupsnytės "SAULA". Rež. - V. Masalskis

25 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

26 d. 18 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras

21 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

22 d. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net". Rež. - R. Atkočiūnas

23 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

23 d. 18 val. - J. Greminos " DIENOS AKYS - MATA HARI". Rež. - G. Kudzmanaitė

25, 26 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

27, 28 d. 18 val. - PREMJERA! D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

21 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

22 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

23 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

23 d. 18 val. - C. Magniere "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL! (BLEZAS)". Rež. - J. Popovas

24 d. 19 val. - T. McNally "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. - G. Padegimas (Kauno dramos teatro spektaklis)

Anželikos Cholinos šokio teatras

24 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre - "ROMEO IR DŽULJETA"

OKT/Vilniaus miesto teatras

25 d. 19 val. Nacionaliniame dramos teatre - M. Ravenhillo "SHOPPING AND

FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

22 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

23, 29 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

22 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. - R. Driežis

23 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Keistuolių teatras

21 d. 19 val. - "Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą". Rež. - A. Giniotis

22 d. 19 val. - C. Gozzi komedija "Karalius Elnias". Rež. - A. Giniotis

23 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Scenarijaus aut. ir rež. - V.V. Landsbergis

Menų spaustuvė

21, 22 d. 19 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". "Puota maro metu". Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

22 d. 15.30 ir 19 val. - E. Rostand’o "Dangaus keleivis". Rež. - O. Kesminas

"Raganiukės teatras"

22, 23 d. 12 val. - Premjera! "MATILDA"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

21 d. 19 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

22 d. 19 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

22, 23 d. 19 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

23 d. 19 val. - D. Gieselmanno "PONAS KOLPERTAS". Rež. - S. Uždavinys ir J. Arčikauskas

26, 28 d. 19 val. - PREMJERA! "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

27 d. 19 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

27 d. 19 val. - J.L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

21 d. 18 val. - Ch. Gounod "Romeo ir Džuljeta". Dir. - J. Geniušas

22 d. 18 val. - J. Kanderio, F.Ebbo, J.Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

23 d. 12 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - V. Visockis

23 d. 18 val. - I. Kįlmįno "Silva". Dir. - V. Visockis

27 d. 18 val. - F. Lehįro "Grafas Liuksemburgas". Dir. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

21 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

22 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

23, 26 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

25 d. 18 val. - svečiuose G. Dauguvietytė

27, 28 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

21 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

22 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

27 d. 19 val. - PREMJERA! Monospektaklis "PAGALIAU". Rež. - M. Žukas

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 12 val. - "GELBĖKIM GUGUTĮ!". Rež. - A. Stankevičius

23 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

21 d. 18 val. - M. Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež. - R. Rimeikis

22 d. 18 val. - PREMJERA! M. Comelletti "PIŽAMA ŠEŠIEMS". Rež. - R. Atkočiūnas

23 d. 12 val. - M. Astrachan, E. Žukovskajos "PIFO NUOTYKIAI". Rež. - V. Blėdis

23 d. 18 val. - PREMJERA! M. Zalite "MARGARITA". Rež. - A. Keleris

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

26 d. 18 val. - PREMJERA! J. Grušo "EDUARDO DARGIO NUSIKALTIMAS". Rež. - R. Kučiauskas