Literatūra

VAKARAI

spalio 15–24

Vilnius

Rašytojų klubas

18 d. 17 val. - A. Balbieriaus kūrybos vakaras, skirtas poeto, fotografo 50-mečiui. Fotografijų parodos iš serijos "Rūdijantis pasaulis" atidarymas

20 d. 17 val. - vakaras "Iš unikalaus literatūros palikimo" su A. Rimbaud knyga "Sezonas pragare. Nušvitimai"

21 d. 17 val. - literatūros vakaras "Mokyklos langai: jaunieji "Naujosios Romuvos" literatai"

Lietuvos dailės muziejus

18 d. 17 val. - Varšuvos karališkosios pilies direktoriaus prof. A. Rottermundo pranešimas "Varšuvos karališkoji pilis"

Vilniaus mokytojų namai

15 d. 19 val. Svetainėje - S. Mykolaitis ir V. Zmejauskas

19 d. Svetainėje, 213 - 214 aud. - projektas "Naujoji Europa"

19 d. 17.30 Didžiojoje salėje - monografijos "Kvėdarna" pristatymas

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

15 d. 17 val. - kunigo S. Kandratavičiaus poezijos knygos "Metareligija" pristatymas