Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 15–24

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

15, 16, 23 d. 18 val. - PREMJERA! J.F. Halevy "ŽYDĖ". Muzikinis vad. ir dir. - J. Aleksa, rež. ir scenogr. - G. Krämeris (Vokietija), kost. dail. - I.I. Glathar (Vokietija)

17 d. 12 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis

20 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

21 d. 18 val. - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - M. Staškus

22 d. 18 val. - "Amerikiečių choreografų vakaras". S. Prokofjevo "SŪNUS PALAIDŪNAS". Dir. - L. Balčiūnas

24 d. 12 val. - J. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

16 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

17 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

21 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia

22 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

23 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

24 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

Mažoji salė

16 d. 16 val. - PREMJERA! W. Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež. - V. Masalskis

17 d. 16 val. - S. Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež. - R. Ramanauskas

18 d. 18 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

23, 24 d. 12 val. - PREMJERA! K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA" (pagal A. Pivoro kūrinius). Rež. - K. Gudonytė

OKT/Vilniaus miesto teatras

19 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje - M. Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

16, 17 d. - PREMJERA! J. Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. - G. Radvilavičiūtė (Salė 99)

16 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

Šiuolaikinės dramaturgijos forumas "Karta P., arba Neskanios lenkiškos ir lietuviškos pjesės"

17 d. 18 val. - "TRANSATLANTIKAS" (pagal W. Gombrowicziaus romaną). Rež. - J. Oprynskis, W. Mazurkiewiczius

18 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

19 d. 18 val. Jaunimo teatro salėje 99 - "GREIPFRUTO ŠYPSNYS". Rež. - K. Šmigelskis

19 d. 20 val. Skalvijos kino centre - Naujasis lenkų TV teatras. TV spektaklio pagal naujausią I. Villqiso pjesę peržiūra; R. Pawlowskio paskaita

20 d. 18 val. Salėje 99 - M. Mroczkowskos "JUSTINA, SESUO MANO". Rež. - R. Kudzmanaitė; A. Bednarskos "VEIDU Į SIENĄ". Rež. - R. Morkūnas

21 d. 18 val. Salėje 99 - M. Walczako "KELIONĖ Į KAMBARIO VIDURĮ". Rež. - G. Liutkevičius; K. Bizio "TOKSINAI". Rež. - G. Liutkevičius

22 d. 18 val. Salėje 99 - J. Baltušio "VIRTO ĄŽUOLAI". Rež. - A. Jankevičius; P. Cvirkos "MEISTERIS IR SŪNŪS". Rež. - A. Vidžiūnas

23 d. 15 val. Salėje 99 - konkurso "IEŠKOME LIETUVIŠKO ŠEKSPYRO" dramaturgų-laureatų pjesių pristatymas. Rež. - B. Latėnas

Lietuvos rusų dramos teatras

17 d. 18 val. - PREMJERA! P.O. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!" Rež. - G. Trostianieckis

18 ir 19 d. 18 val. - tarptautinis renginys "M. Cvetajevos poezijos skaitymai". Vieno aktoriaus spektakliai: J. Bogdanovič (Vilnius) ir E. Pranskutė (Minskas)

21 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua

23 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

Anželikos Cholinos šokio teatras

16 d. 18 val. Alytaus tekstilės kultūros rūmuose, 18 d. 18, 20 val. Klaipėdos dramos teatre - "CARMEN". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

16 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

17, 24 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

16 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

17 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. ir dail. - A. Mikutis

Keistuolių teatras

15 d. 19 val. - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

16 d. 19 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

17 d. 15 val. - "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

15 d. 19 val. - "DANGAUS KELEIVIS".

Rež. - O. Kesminas.

Raganiukės teatras

16 d. 12 val. - "LAUMĖ IR KVAILUTIS"

17 d. 12 val. - "PELIUKO MICIAUS ŠOU"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

17 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

19 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. ir statytojas - R. Tuminas, rež. - A. Dapšys (Vilniaus mažasis teatras)

20 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "DVYLIKTOJI NAKTIS". Rež. - K. Johnson

21 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

Valstybinis muzikinis teatras

15 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

16 d. 18 val. - F. Lehįro "PAGANINIS". Dir. - J. Geniušas

17 d. 12 val. - G. Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. - J. Vilnonis

17, 24 d. 18 val. - I. Kalmano "BAJADERĖ". Dir. - J. Janulevičius

20 d. 18 val. - "Trijų minučių romanas". Choreogr. - A. Kurienius

21 d. 17 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

Kauno jaunimo kamerinis teatras

15, 17, 24 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

16 d. 18 val. - T. Rużewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

15, 16 d. 18 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

17 d. 12 val. - "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ". Rež. - A. Lebeliūnas

Lėlių teatras

16 d. 12 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež. - O. Žiugžda

17 d. 12 d. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius

21 d. 18 val. - "AKUSTINĖS MUZIKOS ZONA"

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

16 d. 18 val. - "HISTORY OF LITHUANIA". Rež. - R. Steponavičiūtė

17 d. 12 val. - "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESUTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda

17 d. 18 val. - V.V. Landsbergio "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. - V.V. Landsbergis

Šiauliai

Dramos teatras

16, 17 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus mažasis teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. - A. Petrovos "NESIJUOK SAVO ARTIMO ŽMONOS ĮKANDIN". Rež. - N. Miteva

16 d. 18 val. - Ch. Boičevo "TITANIKO" ORKESTRAS". Rež. - A. Pociūnas

17 d. 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež. - V. Kupšys

17 d. 18 val. - C. Goldoni "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež. - R. Teresas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

18 d. 18 val. - Kaniavos autorinių dainų vakaras "Muzika mus(ė)iškiams".

20 d. 18 val. - D. Čepkauskaitės "MUSĖ". Rež. - V. Šinkariukas