Muzika

KONCERTAI

kovo 12–21

Lietuvos nacionalinė filharmonija

13 d. 17 val. Kaune, Filharmonijoje, - kompozitoriaus V. Švedo 70-osioms gimimo metinėms. Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, V. Gelgotas (fleita), A. Širvinskaitė (sopranas), I. Bagaliūnienė (mecosopranas), R. Kamičaitienė (mecosopranas), A. Žiurauskas (skaitovas). Dir. - R. Šervenikas ir P. Bingelis

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. - D. Katkus. Programoje J. Brahmso, G. Bacewicz, D. Šostakovičiaus kūriniai

13 d. 18 val. Šiauliuose, Filharmonijoje, 14 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalyvauja R.A. Vigulfas (klarnetas, Norvegija). Programoje C.M. von Weberio, R.A. Vigulfo, J. Francaix kūriniai

14 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. R. Maciūtė (sopranas) ir jos dainavimo klasės studentės A. Sabulytė, L. Latvaitytė, V. Stanelytė, I. Prudnikovaitė, I. Matulionytė, R. Vaicekauskaitė. Fortepijono partija - E. Maslakova. Programoje V. Bellini, G. Caccini, G. Rossini, P. Mascagni, W.A. Mozarto, G. Bizet, J. Massenet, M. Petrausko, A. Kačanausko, F. Bajoro, G. Gershwino, F. Lehįro kūriniai

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - A. Vizgirda (fleita), D. Evesque (fortepijonas, Prancūzija), D. Evesque ir A. Evesque (fortepijoninis duetas, Prancūzija). Programoje XX a. prancūzų muzika fleitai ir fortepijonui

17 d. 18 val. Klaipėdoje, KU Menų fakulteto salėje, - P. Narušis (klarnetas, saksofonas, birbynė), A. Atkočaitytė (fortepijonas). Programoje F. Danzi, B. Martinu, L. Bernsteino, M. Ravelio, R. Coolidge kūriniai

17 d. 18 val. Jonavoje, Kultūros centre, - kontrabosininko A. Gurinavičiaus 50-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje L. Boccherini, V. Bartulio, A. Martinaičio, A. Dvoržako kūriniai

Vilniaus kongresų rūmai

12 d. 19 val. - B. Dvariono 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistai B. Vainiūnaitė (fortepijonas) ir V. Čepinskis (smuikas). Dir. - J. Geniušas. Programoje B. Dvariono kūriniai

13 d. 18 val. - "Sostinės vario kvinteto" kamerinis koncertas. Dalyvauja A. Liutkutė (vokalas) ir T. Kulikauskas ("Vilniaus mušamieji")

Vilniaus rotušė

15 d. 18 val. - B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pedagogų kamerinio orkestro koncertas, skirtas B. Dvariono ir V. Jakubėno 100-osioms gimimo metinėms. Solistės L. Baronaitė (fortepijonas, Prancūzija) ir V. Šukaitė (smuikas). Programoje J.S. Bacho, B. Dvariono, V. Jakubėno ir kt. kūriniai

16 d. 19 val. - antrasis koncertas iš ciklo "Gitaros muzikos vakarai Vilniaus rotušėje". Dalyvauja gitarų duetas O. Lingienė ir I. Raginienė

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje - Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras "Sakalėlis", Kauno chorinio dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras "Varpelis", D. Šakenytė (vargonai)

17 d. 18 val. S. Vainiūno namuose - koncertuoja jaunieji vilniečiai A. Šochas (smuikas), L. Stepankevičiūtė (fortepijonas), L. Liamo (fortepijonas), E. Žarskus (fortepijonas)

18 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - knygos "Variacijos viena tema" apie buvusį kultūros ir švietimo, kultūros ministrą, ilgametį kultūros veikėją, pianistą D. Trinkūną pristatymas

Lietuvos muzikos akademija

12 d. 18 val. - Lietuvos kamerinis orkestras (vad. ir dir. - S. Sondeckis) ir LMA solistai pianistai K. Gurklytė, R. Lenčiauskaitė, M. Katinas

Kauno filharmonija

14 d. 15 val. - Kauno muzikos mokyklų moksleivių koncertas "Pavasarinis žaismas"

Kauno menininkų namai

12 d. 18 val. - A. Vasiliausko klasės kamerinių ansamblių muzikos vakaras. Dalyvauja K. Gediminaitė (fortepijonas), V. Gailiūtė (fortepijonas), P. Jacunskas (violončelė), styginių kvartetas - M. Serapinaitė (smuikas), A. Švagždytė (smuikas), I. Bilotaitė (altas), G. Dirvanauskaitė (violončelė)

15 d. 18 val. - ciklas "Portretai. Pažintis su jaunaisiais…" - J. Augulytė (sopranas), N. Kašajeva (mecosopranas), R. Janilionis (baritonas), R. Karalevičius (bosas)

Klaipėdos muzikos centras

15 d. 18 val. KU Menų fakulteto koncertų salėje - Klaipėdos kamerinio orkestras (vad. - L. Kuraitienė) koncertas "Baroko ir romantizmo epochų muzika". Solistė G. Skerytė (sopranas). Dir. - R. Šervenikas

"Šokoladinis Mocartas Lietuvoje"

14 d. 13 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje - J. Dvarionas (fortepijonas), L. Kontrimaitė (fortepijonas), G. Totoraitė (fortepijonas)

17 d. 13 val. Grigiškių vidurinėje mokykloje - S. Trimakaitė (sopranas), J. Dvarionas (fortepijonas)

18 d. 13 val. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje, 18 d. 16 val. Semeliškių kultūros centre - S. Trimakaitė (sopranas), I. Andriūnas (birbynė)