Muzika

Baltijos muzikologų konferencijos rinktinė išleista Vokietijoje

kronika

Neseniai Vokietijoje, "Studio-Verlag" leidykloje, išleista Vilniuje vykusios 35-osios Baltijos muzikologų konferencijos medžiaga. Šį renginį Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija organizavo kartu su Vokiečių muzikos kultūros Rytų Europoje institutu (IME, Bona), o konferencijos tema buvo "Vokietijos ir Baltijos šalių muzikiniai ryšiai: praeitis – dabartis – ateitis".

Renginiui skirtame leidinyje išspausdinti 26 vokiečių, latvių, estų, lietuvių, rusų muzikologų pranešimai, turtinantys muzikologinių tyrimų, faktų panoramą pradedant XVII–XVIII amžių muzikos analize, baigiant nūdienos problemomis ir aktualijomis.

Publikuoti tekstai gvildena vokiečių muzikinės kultūros ir teorinės minties sklaidą, estų bei lietuvių kompozitorių ir atlikėjų meno recepciją Vokietijoje, Pabaltijo vokiečių muzikantų integraciją į latvišką terpę, Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros savitumus, muzikos kritiką, teatrų veiklą, Vokietijos aukštųjų mokyklų poveikį lietuviams ir kitus klausimus.

Muzikologų Audronės Žiūraitytės ir Klauso-Peterio Kocho parengtas konferencijos pranešimų rinkinys išleistas vokiškai, pateikiant santraukas anglų, taip pat ir lietuvių kalbomis. Rinkinio pradžioje pateikta konferencijos dalyvio, ilgamečio Vokietijos muzikologų draugijos vadovo, profesoraus Klauso Wolfgango Niemöllerio įžanga, kurioje įvertinama IME leidinių – daugiau nei 10 tomų rinkinių, monografijų, šaltinių-tekstų, dokumentų – svarba. Beje, konferencijos pranešimų rinktinė greičiausiai bus vienas paskutiniųjų "Edition IME" leidinių, mat dėl Vokietijos ekonominės būklės 2004 m. institutas buvo uždarytas (jo pradėti darbai bus tęsiami mažesnės apimties projektus įgyvendinant Bonos universitete).

LMILC inf.