Muzika

Populiariosios muzikos seminaras

kronika

Gegužės 5 d. Vilniaus konservatorijoje vyko seminaras-praktikumas "Populiariosios muzikos mokymo aktualijos ir perspektyvos muzikos mokyklose", skirtas muzikos mokytojams iš įvairių Lietuvos muzikos mokyklų. Seminaro programoje pateiktos ir analizuotos populiariosios muzikos dėstymo metodikos aktualijos, kalbėta apie šios muzikos mokymo tikslus, atitinkamų metodų taikymo įvairumą. Praktiniuose užsiėmimuose ypač daug dėmesio skirta vokalo ir pučiamųjų instrumentų specifikai bei improvizacinių įgūdžių formavimo metodams. Taip pat pristatytas naujas džiazo ir popmuzikos repertuaras, informuota apie tolesnių studijų Vilniaus kolegijoje galimybes. Anot šio seminaro vadovo vyr. dėstytojo Sigito Giedraičio, seminaro tikslas - plėsti vaikų muzikavimo būdus, lavinti vaikų kūrybinę iniciatyvą pasirenkant skirtingus populiariosios muzikos stilius, taip pat skatinti ansamblinį grojimą bei atnaujinti repertuarą.

Seminaro pradžioje Vilniaus konservatorijos direktorius Laimis Vilkončius supažindino su mokyklos reorganizavimu, t.y. konservatorijos padalijimu į keturmetę gimnaziją su sustiprintu muzikiniu lavinimu ir Menų studijų centrą, kuris taptų Vilniaus kolegijos dalimi. Šalia kultūros vadybos, šokio studijos ir muzikos pedagogikos, Menų studijų centre savo vietą turės ir populiarioji bei džiazo muzika. Studentai, baigę mokslus gimnazijoje, studijas toliau galės tęsti Vilniaus kolegijoje, ji galbūt sudarys konkurenciją Lietuvos muzikos akademijos Improvizacinio meno skyriui.

Konservatorijos estradinės muzikos skyriaus vadovas S. Giedraitis pristatė populiariosios muzikos 3 metų programą (neakivaizdiniu būdu - 4 metai), kuri jau nuo kitų mokslo metų bus taikoma Vilniaus kolegijos Menų studijų centre. Taip pat kalbėjo apie džiazo ir popmuzikos studijų privalumus neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje, kurioje daug kreditų bus skiriama specialybiniams dalykams ir ypač praktikai.

Antrąją seminaro dalį užėmė naujausių gaidų, skirtų džiazo ir popmuzikos mokymui, pristatymas Konservatorijos bibliotekoje, praktiniai užsiėmimai (improvizacijos pamoka prie fortepijono; vokalo, trimito ir kitų pučiamųjų dėstymo ypatumų aptarimas-pamokos), diskusijos ir pažymėjimų įteikimas.

Justina Balčiūnaitė