Kinas

KINO REPERTUARAS

birželio 27–liepos 6

iliustracija
„Ieškomas“

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

27—VII. 3 d. — Ieškomas (JAV) — 12, 14.30, 17, 19.40, 22.10

Niekada nepasiduok (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

Pasimetę Pekine (Kinija) — 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20

VII. 2, 3 d. — Hankokas (JAV) — 12, 14.30, 17.10, 19.50, 22.20

VII. 3 d. — Baseinas (Prancūzija) — 19 val.

27, 30—VII. 3 d. — Seksas ir miestas (JAV) — 11.30, 15, 18.20, 21.40; 28, 29 d. — 15, 18.20, 21.40; 27—VII. 3 d. — Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija, JAV) — 11.40, 14.50, 18.10, 21.10; Kung fu panda (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.30, 21.40;

27, 30—VII. 3 d. — Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; 28, 29 d. — 14, 16.30, 19, 21.30; 27, 30—VII. 3 d. — Įvykis (JAV, Indija) — 11.10, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.50; 28, 29 d. — 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.50; 27—VII. 3 d. — Pametę galvas Las Vegase (JAV) — 16.10, 18.40, 21.20; 27, 30—VII. 3 d. — Hortonas (JAV) — 11.40, 13.50; 28, 29 d. — 13.50; 27, 30—VII. 3 d. — Egonas ir Doncis (Vengrija) — 13.10, 14.50; 28, 29 d. — 14.50; 27—VII. 2 d. — Prieglauda (Ispanija, Meksika) — 16.40, 19, 21.50; VII. 3 d. — 16.40, 21.50; 27—VII. 1 d. — Nerealusis Halkas (JAV) — 12, 17.10, 22.20; 27—VII. 1 d. — Indiana Džounsas ir Krištolo kaukolės karalystė (JAV) — 14.30, 19.50

Forum Cinemas Akropolis

27—VII. 3 d. — Ieškomas (JAV) — 10.30, 13, 15.30, 18.10, 21.10

Niekada nepasiduok (JAV) — 11, 13.30, 16, 18.20, 21.20

VII. 2, 3 d. — Hankokas (JAV) — 10.45, 13.20, 16.10, 18.50, 21.30

Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija, JAV) — 11.10, 14.20, 17.30, 20.40

Seksas ir miestas (JAV) — 11.20, 14.40, 17.50, 21 val.; Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 10.20, 13.10, 15.50, 18.30, 21.15; Įvykis (JAV, Indija) — 11.30, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40; Kung fu panda (JAV) — 10, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50; 27—VII. 1 d. — Nerealusis Halkas (JAV) — 10.45, 16.10, 21.30;

27—VII. 3 d. — Indiana Džounsas ir Krištolo kaukolės karalystė (JAV) — 13.20, 18.50

„Skalvijos“ kino centras

Kino atostogos 4: autorinis kinas

27 d. — Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) — 15 val.; 30 d. — 14.30; 27 d. — Didysis Lebovskis (JAV) — 17.30; 29 d. — 13 val.; 28 d. — Ilgos palydos (Rusija) — 13 val.; VII. 1 d. — 15 val.; 28 d. — Ivano vaikystė (Rusija) — 15 val.; VII. 1 d. — 17 val.; 28 d. — Raudonoji dykuma (Italija) — 17 val.; 28 d. — Tai bent sekmadienis (Prancūzija) — 19.15; 29 d. — Saulė (Rusija) — 15.15; 29 d. — Fani ir Aleksandras (Švedija) — 17.30; 30 d. — Ir laivas plaukia (Italija) — 17 val.

VII. 1 d. — „Kino atostogų“ kūrybinių kino dirbtuvių premjeros — 19 val.

28 d. — Irina Palm (Belgija, Liuksemburgas, D. Britanija, Vokietija, Prancūzija) — 21.20; 29 d. — 21 val.; 30 d. — 19.40

27 d. — Kolekcionierė (rež. K. Buožytė) — 21.50; VII. 1 d. — 21 val.

Ozo kino salė

27 d. — Aistros vaisiai (rež. S. Terayama, Prancūzija, Japonija) — 18 val.; 28 d. — Magija „Queen“ Budapešte (muz.) — 16 val.;

30 d. — Giminės (rež. N. Michalkovas, Rusija) — 18 val.; VII. 1 d. — Evangelija pagal Matą (rež. P.P. Pasolini, Italija) — 18 val.; 2 d. — Atostogos Romoje (rež. W. Wyler, JAV) — 18 val.;

3 d. — Mirtis Venecijoje (rež. L. Visconti, Italija, Prancūzija) — 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

27, 28 d. — Ieškomas (JAV) — 10.30, 13, 15.30, 18.20, 21.10, 23.30; 29—VII. 3 d. — 10.30, 13, 15.30, 18.20, 21.10

27, 28 d. — Niekada nepasiduok (JAV) — 11, 13.30, 16, 18.30, 21.20, 23.40; 29—VII. 3 d. — 11, 13.30, 16, 18.30, 21.20

VII. 1 d. — Hankokas (JAV) — 22 val.; 2—3 d. — 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20, 22.10

27, 28 d. — Patologija (JAV) — 23.10

VII. 1 d. — Baseinas (Prancūzija) — 17.10

27—VII. 3 d. — Įvykis (JAV) — 10.20, 15.20, 20.20; Seksas ir miestas (JAV) — 12.20, 17.20, 22.20; 27—VII. 1 d. — Kung fu panda (JAV) — 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21 val.; VII. 2, 3 d. — 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50; 27—VII. 3 d. — Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.30; Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija, JAV) — 10.50, 14, 17.10, 20.20; 27—VII. 1 d. — Nerealusis Halkas (JAV) — 10, 14.40, 19.20; VII. 2, 3 d. — 21 val.; 27—30 d. — Prieglauda (Ispanija, Meksika) — 12.30, 17.10, 21.50; VII. 1 d. — 12.30

Cinamonas

27—VII. 3 d. — Ieškomas (JAV) — 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; VII. 2 d. — Hankokas (JAV) — 11.30, 13.30, 18.15, 20.15, 22 val.; Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30; Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija) — 12, 15, 18, 21 val.; 27–VII. 1 d. — Įvykis (JAV, Indija) — 16.45, 19, 21.15; VII. 2, 3 d. — 10.45, 18.30, 20.30; 27–VII. 1 d. — Mergaitė ir lapė (Prancūzija) — 10.45; 27–VII. 1 d. — Seksas ir miestas (JAV) — 11.15, 14, 20.45; VII. 2, 3 d. — 15.45, 22.15; Kung fu panda (JAV) — 11, 12.45, 14.30, 16.15; 27–VII. 1 d. — Indiana Džounsas ir Krištolo kaukolės karalystė (JAV) — 18.15

Klaipėda

Cinamonas

27—VII. 3 d. — Ieškomas (JAV) — 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; VII. 2 d. — Hankokas (JAV) — 15.15, 17.15, 19.30, 21.45; 27— VII. 1 d. — Niekada nepasiduok (JAV) — 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.; VII. 2, 3 d. — 11.30, 18.30, 20.45; 27—VII. 3 d. — Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30; Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija, JAV) — 12, 15, 18, 21 val.; 27–VII. 1 d. — Prieglauda (Ispanija, Meksika) — 10.45, 21.15; VII. 2, 3 d. — 16.30; 27–VII. 3 d. — Įvykis (JAV, Indija) — 18.15, 20.15, 22.15; 27—VII. 1 d. — Neralusis Halkas (JAV) — 11.15, 13.30; VII. 2, 3 d. — 10.45, 13 val.; 27—VII. 1 d. — Seksas ir miestas (JAV) — 15.45, 18.30; VII. 2, 3 d. — 13.45; 27–VII. 3 d. — Kung fu panda (JAV) — 10.45, 12.30, 14.15, 16.15; 27–VII. 1 d. — Indiana Džounsas ir Krištolo kaukolės karalystė (JAV) — 12.45

Palanga

Naglis

27 d. — Kvailių auksas (JAV) –12 val.; 30 d. — 22 val.; 27 d. — Apie meilę (Rusija) 14.10; VII. 3 d. — 22 val.; 27 d. — Kung fu panda (JAV) — 16, 20 val.; 28 d. — 12, 17.50; 29 d. — 14, 20 val.; 30 d. — 12, 18.20; VII.—1 d. —15.50; VII. 2 d. — 13.50, 20.10; 3 d. — 16.10; 27, VII. 3 d. — Nakties klajūnai (JAV) — 18 val.; 29 d. — 22 val.; 27 d. — Speed Racer (JAV) –21.50; 28 d. — 19.40; 30, VII. 1 d. — 13.50; 28 d. — Praleistas skambutis (Japonija, JAV) — 14 val.; 28 d. — Angelas (Prancūzija, D. Britanija, Belgija) — 15.40; 29 d. — Planas tėčiui (JAV) — 12 val.; 29 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 16 val.; 29 d. — 10 000 m. pr. Kr. (JAV, N. Zelandija) — 17.50; VII. 1 d. — 17.45; VII. 2 d. — 22 val.; 30 d. — Geležinis žmogus (JAV) — 16.10; 30 d. — Drilbitas (JAV) — 20.10; VII. 1 d. — Hortonas (JAV) — 12 val.; VII. 1 d. — Pamergė pagal užsakymą (JAV) — 13.50; VII. 1 d. — Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) — 19.50; VII. 1 d. — Kiečiausi Spartos vyrai (JAV) — 22 val.; VII. 2 d. — Ant bangos (JAV) — 12 val.; VII. 2 d. — Užraktas (JAV) — 15.50 val.; VII. 2 d. — Meilė choleros metu (JAV) –17.40; VII. 3 d. — Spaidervikų kronikos (JAV) — 12 val.; VII. 3 d. Be abejo, turbūt (D. Britanija) — 22 val.

Šiauliai

Saulė

27—VII. 3 d. — Kung fu panda (JAV) — 11, 12.45; Ieškomas (JAV) — 14.30, 16.45, 19, 21.15

Atlantis Cinemas

I salė

27—VII. 3 d. — Narnijos kronikos: princas Kaspijanas (D. Britanija, JAV) — 11, 13.45, 16.30, 19.15, 22 val.

II salė

27—VII. 3 d. — Velniop tą Sarą Maršal (JAV) — 11.10, 13.15, 15.20, 17.25

Niekada nepasiduok (JAV) — 19.35, 21.45

Laikas

27—VII. 3 d. — Egonas ir Doncis (Vengrija) — 11, 14.10; Įvykis (JAV, Indija) — 12.25, 15.35, 17.20; Skafandras ir drugelis (Prancūzija, JAV) — 19.05; Seksas ir miestas (JAV) — 21.05

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

27, 28, 30 — VII. 3 d. — Kung fu panda (JAV) — 15 val.; 29 d. — 13, 15 val.

27, 29 — VII. 2 d. — Indiana Džounsas ir Krištolo kaukolės karalystė (JAV) — 17.30, 20 val.; 28 d. — 13, 17.30, 20 val.; VII. 3 d. — 17.30; VII. 3 d. — Patologija (JAV) — 20 val.

Mažoji salė

27, 30 — VII. 3 d. — Pametę galvas Las Vegase (JAV) — 15.15, 17.15, 19.15; 28, 29 d. — 13.15, 15.15, 17.15, 19.15