Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Eilėraščiai savo kailiu / Gintaras Grajauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 111, [1] p. - Tiražas [800] egz. - ISBN 978-9986-39-533-1 : [17 Lt 14 ct]

Gyvenimo freskos : eilėraščiai / Vytautas Eigirdas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 47, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-03-459-9

Gyvenimo lošimas : romanas / Vikas Swarup ; iš anglų kalbos vertė Ugnius Keturakis. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 270, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-24-956-6 (įr.) : [28 Lt 67 ct]

Kelias : romanas / Cormac McCarthy ; iš amerikiečių kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 223, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9986-39-530-0 (įr.) : [23 Lt 81 ct]

Laužiu antspaudą : eilėraščiai / Rimvydas Stankevičius ; [dailininkas Romas Orantas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 95, [1] p. : iliustr. - Tiražas [800] egz. - ISBN 978-9986-39-531-7 (įr.) : [18 Lt 10 ct]

Miego meistras : eilėraščiai / Jonas Kalinauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 86, [2] p. : portr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9986-39-528-7 (įr.)

Mintis ir uola = Thought and rock : eilėraščiai lietuvių ir anglų kalba / Lidija Šimkutė ; [iliustracijos: Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 143, [1] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9986-39-527-0 : [16 Lt 19 ct]

Naktį užkluptas žaibo : [nauji eilėraščiai] / Justinas Marcinkevičius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 126, [2] p. - Virš. tik aut. parašo faks. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9986-39-532-4 : [18 Lt 10 ct]

Neapleisk Tėvynės, Dieve : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė. - Šilalė : T. Ūksienė ; Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 167, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-461-2 (įr.)

Papashos testamentas : [humoreskos] / Jurgis Gimberis. - Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 157, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-13-164-9

Paskutinė imperatorė : [romanas] / Anchee Min ; iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė. - Vilnius : Vaga, 2008 (Kaunas : Aušra). - 406, [2] p. - Tiražas 2550 egz. - ISBN 978-5-415-02039-3 (įr.)

Pavogtas sapnas : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; [vertė Irena Rasimavičienė]. - [2-oji laida]. - Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 336 p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-9955-13-169-4 (įr.)

Peras, laimės kūdikis : [romanas] / Henrikas Pontopidanas ; iš danų kalbos vertė Zita Marienė. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vaga, 2008 (Kaunas : Aušra). - 622, [2] p. - Tiražas 1550 egz. - ISBN 978-5-415-02041-6 (įr.)

Perigoro piršlys : [romanas] / Julia Stuart ; [vertė Indrė Žakevičienė]. - Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 302, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-13-167-0 (įr.)

Poezijos pavasaris : [almanachas]. - Vilnius : Vaga, 2008. - ISSN 0235-442X

2008 / sudarytojai Gasparas Aleksa, Violeta Šoblinskaitė. - 2008 (Vilnius : Logotipas). - 271, [1] p. : iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Purpuro valanda : poezijos rinktinė / Janina Degutytė ; [sudarė Aistė Birgerė]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 383, [1] p. : portr. - (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], [ISSN 1822-2307] ; Nr. 11). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9986-39-523-2 (įr.) : [23 Lt 81 ct]

Rūkas ir vėjas : eilėraščiai / Erika Drungytė ; [dailininkas Saulius Rudzikas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 70, [2] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9986-39-535-5 : [16 Lt 19 ct]

Saulės takas : [eilėraščiai] / Marytė Jurgaitytė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 175, [1] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-03-468-1

Smagūs skaitiniai : [humoras] / Rimantas Klusas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 86, [1] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-03-452-0

Svetima kaukė : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; [vertė Jurgis Gimberis]. - Kaunas : Jotema, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 342, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-9955-13-166-3 (įr.)

Šaknys : beletrizuotos apybraižos / Jadvyga Černiauskienė. - Vilnius : D. Babensko įmonė, 2007. - 107, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-9903-7-6

Šokiai : poezija ir eilėraščiai / Aidas Marčėnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 117, [2] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9986-39-534-8

Tamsoje giedantys paukščiai : [eilėraščiai, poetinė proza] / Eglė Perednytė ; [iliustruota Eglės Perednytės piešiniais]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 230, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-448-3

Uždek meilės ugnelę : eilėraščiai ir poema / Petronėlė Banaitienė ; [dailininkė Relanda Taškūnaitė]. - Kaunas : [P. Banaitienė], 2008 (Kaunas : Spaudos praktika). - 111, [1] p. : iliustr., nat., portr. - Tiražas [650] egz. - ISBN 978-9955-800-42-2

Žmonės, žaiskime! : straipsniai ir recenzijos / Aleksandras Mažrimas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 365, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9986-39-529-4 : [23 Lt 81 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras